twitter.orig LOGOsoziokomunitarioa

 

 

facebook.orig
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
SZK 2020.1.21 komisioa

LABek ontzak jo du Parlamentuak konpromisoa hartu izana gizarte zerbitzuen ratioak hobetzeko eta aurrekontuetan Esku-Hartze Sozialeko hitzarmenerako diru partida bat gordetzeko

Soziokomunitario 2020/01/21

Sindikatuak azken urte eta hilabeteetan egin duen ekimen nekaezinaren ondorioz, gaur goizean mozio bat eztabaidatu -eta onartu- dute Nafarroako Parlamentuan, zerbitzu sozialen etoirkizunerako berebiziko garrantzia duten bi gai barnebiltzen zituena.

Lehenengoak "ratioen dekretu" berriaren zirriborroa gizarte eragileekin negoziatzeko eskatu dio Nafarroako Gobernuari. 1991ko dekretu deseguneratua. Lau urte baino gehiago daramatzagu dekretu hori aldatzeko eskatzen. Gaur egun, desgaitasunari, adingabeei, familiari, hirugarren adinekoei eta gizarte-bazterkeriari aurre egiteko gizarte-zerbitzuetako plantillek gehiegizko lan-kargak dituzte, eta horrek haien osasuna kaltetzen du. Errealitate soziala izugarri aldatu da 30 urtean, eta gizarte zerbitzuek gaur egungo beharrei ematen dieten erantzuna eguneratu egin beharko litzateke.

Legebiltzarraren konpromisoa lortu ondoren, LAB sindikatuak Nafarroako Gobernuari eskatzen dio deitzeko, dekretu berria negoziatu ahal izan dezagun. Beharrezkoa da agendan jartzea, egutegia egitea eta lan egitea gizarte zerbitzuetan langile eskasia historia izan dadin. Gizarte-zerbitzuak eta horien kalitatea prekarietatean, langile-gabezian eta langileen osasun-galeran oinarritu ez daitezen.

Mozioan jorratutako gaietako bigarrenean, Parlamentuak Nafarroako Gobernuari eskatzen dio esku-hartze sozialeko sektoreko hitzarmenaren negoziazioan inplika dadila, baita 2020ko aurrekontuetan hori bermatu dezala ere, inplementatu ahal izateko.

Parlamentuko eztabaida baino lehen LABek talde guztiei eskatu zien jatorrizko mozioari bi zuzenketa egitea. Bi zuzenketok sartu zituzten, eta gaur onartu dituzte. Horien bidez Gobernua premiatzen da kontratuak edo itunak ekonomikoki egunera ditzan eta, halaber, baldintza-agiri berriek nahitaez bete beharrekoak jaso ditzaten.

Saioaren ondoren, pozez esan dezakegu gure bi proposamenak Na+, EH Bildu, Podemos eta I-E alderdien babesei esker onartu direla; bestalde, nahiz eta publikoki aldeko iritzia agertu, kezkaz ikusten dugu nola gaur PSN eta Geroa Bai abstenitu diren. Espero dugu Nafarroako Gobernuak gaurko akordioa aintzakotzat hartzea eta bere gain hartzea gaur egun lortu den parlamentu-agintaldi berria.

LAB da por bueno que el Parlamento haya adquirido los compromisos para la mejora de los ratios en los servicios sociales y para la dotación presupuestaria para el convenio de intervención social

Soziokomunitario 2020/01/21

Tras la incansable iniciativa del sindicato LAB en los últimos años y meses, hoy por la mañana se ha debatido -y aprobado- en el Parlamento de Navarra una moción donde se han tratado dos asuntos fundamentales para el futuro de los servicios sociales.

El primero de ellos insta al Gobierno de Navarra a negociar con los agentes sociales el borrador de nuevo "decreto de ratios". Decreto desactualizado, de 1991, el cual llevamos más de 4 años reclamando que se modifique. Actualmente las plantillas de los diferentes servicios sociales de atención a la discapacidad, menores, familia, tercera edad y exclusión social padecen cargas de trabajo excesivas, que no hacen sino lesionar nuestra salud. La realidad social ha cambiado muchísimo en 30 años y la respuesta de los servicios sociales a las necesidades actuales deberían actualizarse.

Una vez logrado el compromiso parlamentario exigimos al Gobierno de Navarra que nos convoque para que podamos negociar el nuevo decreto. Es necesario poner en agenda, calendarizar y trabajar para que la insuficiencia de personal en los servicios sociales sea historia, para que los servicios sociales y su calidad no se sustenten en la precariedad, en la falta de personal y en la pérdida de salud de las trabajadoras.

En el segundo de los temas tratados en la moción, el Parlamento de Navarra solicita al Gobierno de Navarra que se implique en la negociación del convenio sectorial de Intervención Social, así como que garantice en los presupuestos de 2020 una partida para poder implementarlo.

Antes del debate parlamentario, el sindicato LAB solicitó a todos los grupos la inclusión de dos enmiendas a la moción original. Esas dos enmiendas fueron incluidas y hoy han sido aprobadas. Mediante ellas se insta al Gobierno de Navarra a que actualice económicamente los contratos o conciertos a la nueva regulación laboral, así como que los nuevos pliegos contemplen su obligatoriedad de cumplimiento.

Tras la sesión, podemos decir con satisfacción que nuestras dos propuestas han sido aceptadas gracias a los apoyos de Na+, EH Bildu, Podemos e I-E. Por su parte, pese a las opiniones públicas favorables mostradas, vemos con preocupación como a la hora de los hechos tanto el PSN como Geroa Bai se han abstenido. Esperamos que Gobierno de Navarra tome nota y asuma el nuevo mandato parlamentario que en el día de hoy se ha logrado.