twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

celador phixr

Osasun Zeladore Laguntzailearen Formakuntza Profesional Berezia

Osasunbidea 2017/10/6

Formación Profesional Especial de Auxiliar de Celador Sanitario

Osasunbidea 2017/10/6

  • 82/2017 DEKRETU FORALA, Irailak 13koa, zeinengatik Nafarroako Foru-erkidegoaren arloan egitura eta curriculum-a ezartzen diren.
  • DECRETO FORAL 82/2017, de 13 de septiembre, por el que se establecen la estructura y el currículo en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

Prentsa aurrekoa

Nafarroako Gobernuaren langileok 1.000 milioi euro galdu ditugu soldatetan

Osasunbidea 2017/09/19 2009. urteaz geroztik Nafarroako Gobernuaren langileok 1.000 milioi euro galdu ditugu soldatetan. Murrizketei ekin zietenean, salbuespenezko eta aldi bateko neurriez ari zirela erran zuten, eta egoera ekonomikoa aldatuko zenean itzuliko zituztela. Gaur egun, gobernuak harropuzten dira ekonomia bide onean ari delako eta Barne Produktu Gordina %3a baino gehiago hazten ari delako. Eskatzen ari gara behin betikoz ekin dakiola gure eros ahalmenaren berreskuratzeari.      

Los trabajadores y trabajadoras del Gobierno de Navarra hemos perdido 1.000 millones € en nuestros salarios

Osasunbidea 2017/09/19 Desde el año 2009 el conjunto de trabajadores y trabajadoras del Gobierno de Navarra hemos perdido 1.000 millones de euros en salarios. Cuando se iniciaron los recortes dijeron que se trataba de medidas excepcionales y de carácter temporal y que cuando cambiara la coyuntura económica se reverterían. Hoy, los gobiernos presumen de que la economía va bien y que el PIB crece por encima del 3%. Exigimos que se aborde de una vez la recuperación de nuestro poder adquisitivo.          

ope enfermera

Erizaintza. Oposaketa-lehiaketa

Osasunbidea 2017/09/27

Enfermería. Concurso-oposición

Osasunbidea 2017/09/27

  • La celebración de la fase de examen está prevista para marzo de 2018.
  • Lanpostu hutsak, lantokiak eta langile zenbakiak argitaratuko den onartu eta baztertuen behin-betiko zerrendaren ebazpenean zehaztuko dira.

  • El número de vacantes, los destinos y los números de plantilla se concretarán en la resolución en la que se aprobará la lista definitiva de personas admitidas y excluidas.

  • Epea: hurrengo Urriak 25 arte.
  • Plazo: hasta el próximo 25 de octubre.

osasunbidea fachada.orig

Osasunbidea. Kontratazio Akordioa Jarraitzeko Mahaia zentzugabekeriaz beterik

Osasunbidea 2017/09/06

LABek ez du parte hartuko langileen kontratazio-baldintzak hobetzeko balio ez duen hau bezalako erakunde ez-eraginkor batean. Kontratazio-zerrendetan dauden pertsonen bermeetan aurrerapentzat jotzen zena, aldi urria igaro ondoren, zentzugabekeria bilakatu da.

Osasunbidea. La Mesa de Seguimiento del Acuerdo de Contratación es un despropósito

Osasunbidea 2017/09/06

LAB no va a participar en un órgano inoperativo como este que no sirve para mejorar las condiciones de contratación del personal. Lo que se anunció como un avance en las garantías para las personas en listas de contratación se ha convertido en poco tiempo en un despropósito.

 

ambulancia publikoa

Garraio sanitarioaren zerbitzua Administraziotik zuzenki eman behar da

Osasunbidea NLA 2017/08/22

Garraio sanitarioaren zerbitzua Administraziotik zuzenki eman behar da, pribatizatua dagoena publifikatuz eta berezko baliabideak errentagarri eginez ahalik eta zerbitzu publikorik hoberena bermatzeko.

Pasa diren hilabeteetan LAB sindikatuak, beste sindikatu, partido politiko eta GKErekin batera, “Nafarroako Garraio Sanitario Publikoaren Plana” izeneko lan taldean parte hartu du.


La prestación del servicio de transporte sanitario se debe realizar directamente por la Administración

Osasunbidea ANE 2017/08/22

La prestación del servicio de transporte sanitario se debe realizar directamente por la Administración, revertiendo lo que ahora está privatizado y rentabilizando los recursos propios disponibles para garantizar el mejor servicio público posible.

Durante los últimos meses el sindicato LAB ha participado junto con otros sindicatos, partidos políticos y ONGs, en el grupo de trabajo que ha analizado el “Plan de Transporte Sanitario Público de Navarra”.

LABek sostengatzen du Teknikari Adituen koordinatzaile kargua

Osasunbidea 2017/06/30

LAB sindikatuak, jendartean, sostengua adierazi nahi dio Osasunbidean teknikari adituen koordinatzaile kargua sortu eta ezarri izanari.

Osasunbideko buruzagitzak duela 24 urte arautu zirela; aldi horretan osasunari loturiko  hamaikatxo lanbide berriak sortu dira, ordura arte zeudenekin alderatuta, berezkoak eta ezberdinak diren jarduerak izanik, beren jarduera planifikatu eta antolatu behar dute (haiek egiteko gaituak daudelako).

Erizaintzako espezialitateak ez dira garatu lan munduan..., erronka berriak eta laneko garapenak dauzkagu aurrez aurre. Erizaintzak ez dezake oinarritu haren lanbide garapena lanpostu ertainetako kudeaketa metatzean, goi-zuzendaritzakoen eta lanbide-garapenekoak Medikuntza Kolegioak eta Medikuen sindikatuek betoa jartzen diotelako (Adibidez: Sendagai Aginduen Errege Dekretua...).

LABek ezinbestekoa deritza erizaintzako zereginak garatzeari medikuntzaren eginkizunekiko autonomiaz; horretan datza osasungintzaren geroaren alderdi handia (osasuna lortzeko hezkuntza, prebentzioa, zaintzak...).

LABek Sektoreko Mahaikideei eskatu die alda dezatela 347/1993ko Foru Dekretua, koordinatzailearen lanpostua araudia betez hornitu dadin. Gure ustez, teknikarien taldea zein beste batzuk (fisioterapeutak, zelariak edota erizaintza laguntzaileak) maila edo estamentu bereko langileek kudeatu beharko lituzkete. Gure aburuz, profesional sanitario horien bilakaera, garapena eta eskakizun mailak behar adina baino gehiago gaitzen dituzte bertako profesionalak koordinazio edota buruzagitza zereginak betetzeko. Horrez gain, lanpostu horiek egon badaude osasungintzaren beste zerbitzuetan.

Pentsa dezakeenak lanbide-garatze prozesu hau erizaintzaren aurkako erasoa dela, SATSEk adibidez, errealitatea ulertzeko arazo larri batez dihardu. Erizaintzaren aurkako egiazko erasotzaileak dira:

- Erizaintzako profesionalen lan baldintza lotsagarriak baimentzen edota babesten dituztenak, CHNko larrialdietan adibidez.
- Bi urtean, erizaintzako buruzagitzetan 40 dimisio/kargu uzte baimendu edota babestu dituztenak.
- Lanbide honetan nagusi den laneko prekarietateaz baliatzen direnak, ikastaroak/masterrak salduz, lanpostuetarako sarrera errazteko.
- Lanbide-karrerak erizaintzan kontratatu den oro kanpo uzten duena.

Honen guztiaren aurrean txintik erraten ez eta babesten duena da erizaintzako profesionalak egiaz erasotzen dituena. Hauen utzikeria (profesionalekiko) ezkutatu nahi izana, profesionalen arteko norgehiagoka aizuna sortuz, gaizki disimulaturiko klasismoaren, administrazio arautegiaren interpretazio interesatu baten eta igaro diren legealdietan oso berezkoak ziren ohitura autoritarioen adierazgarri da.
Eta, batez ere, adierazten du kasta edo multzo txiki batek egoera “pribilegiatua” galtzeko BELDURRA, beti ere, gainerako erizaintzako profesionalen eta gainerako osasun-lanbideen bizkar.

LAB apoya la figura de coordinador de Técnicos Especialistas

Osasunbidea 2017/06/30

Desde el sindicato LAB queremos mostrar nuestro apoyo público a la creación y establecimiento de la figura de coordinador de personal técnico especialista en el SNS Osasunbidea.

La regulación de las jefaturas en Osasunbidea tiene 24 años, en este tiempo se han desarrollado cantidad de nuevas profesiones sanitarias que tienen una actividad propia y diferenciada de las existentes hasta entonces, y que necesitan planificar y organizar su propia actividad (al estar capacitadas para ello).

Tenemos las especialidades en enfermería sin desarrollar en el mundo laboral… y nuevos retos y desarrollos profesionales. Enfermería no debe sustentar su desarrollo profesional en acumular puestos de gestión intermedia, porque los de alta dirección y desarrollo profesional le sean vetados por el Colegio de Medicina y los sindicatos Médicos  (ej: Real Decreto Prescripción medicamentos…).

LAB considera imprescindible desarrollar las funciones de enfermería de forma autónoma a las de medicina, en ello reside gran parte del futuro de la sanidad (educación para la salud, prevención, cuidados…).

LAB ha solicitado en Mesa Sectorial la modificación del Decreto Foral 347/1993 para poder habilitar normativamente la cobertura de la figura de coordinador. Consideramos que el colectivo de técnicos, así como otros (fisioterapeutas, celadores o TCAE) deben poder ser coordinados por personal de su misma categoría o estamento. Entendemos que la evolución, desarrollo y niveles de exigencia de esas profesiones sanitarias capacitan más que suficientemente a las-os profesionales de las mismas para labores de coordinación o jefatura. Además son figuras que ya existen en otros servicios de salud.

Quien vea, como es el caso del SATSE,  en este proceso de desarrollo profesional un ataque a la enfermería tiene un serio problema de percepción de la realidad. El verdadero ataque a la enfermería lo realizan quienes permiten o amparan:

- Condiciones infames de trabajo para las-os profesionales de Enfermería, como es el caso de Urgencias del CHN.
- 40 dimisiones/ceses de jefaturas de enfermería en dos años.
- Aprovecharse de la precariedad laboral en la profesión para vender cursos/masters para facilitar el acceso a puestos de trabajo.
- Una carrera profesional que deja fuera a todo el personal contratado de enfermería.

Quien calla ante todo eso y lo ampara es el que de verdad ataca a las-os profesionales de Enfermería, y querer ocultar sus dejaciones ante ellas-os creando un falso enfrentamiento entre colectivos profesionales denota un clasismo mal disimulado, una interpretación interesada de la normativa administrativa y unos tics autoritarios muy propios de pasadas legislaturas.

Y sobre todo denota MIEDO a perder una situación “privilegiada” para una pequeña casta a costa del resto de profesionales de enfermería y de las demás profesiones sanitarias.

30 ju

LAB exige medidas para acabar con la precariedad y estabilizar el empleo

Administrazioa 2017/06/30

LABek, gaurko egunez, giza-katea egin du Nafarroako Gobernuaren egoitza eta Gobernuaren Ordezkaritza lotuz, behin-behinekotasun tasa handiekin amaitu eta kalitateko enplegua sortuko dituzten neurriak eskatzeko.
Ekitaldi amaieran irakurri den adierazpenean nabarmendu dira iragankortasun portzentaje handiak (administrazioan, %30a baino gehiago) eta gobernuek kalitateko enplegua sortzeko agertu duten gogo eza.
PPk eta PSOEk, Estatutik, neurriak gaitu dituzte behin-behinekotasuna orokortu nahian: birjarpen-tasa, gastu-muga, defizit publikoaren muga, autogobernuan murrizketak,... Neurriok estatu mailako legeak eta Europako zuzentarauak urratzen dituzte. Nafarroan, Geroa Bairen Gobernuak, otzan agertuz, Madrilen sortu ildoak onartzen ditu.
Gobernuak eta UGT, CCOO eta CSIF sindikatuek “enplegua sortzeko akordio” izenekoa sinatu izanak Administrazio Publikoek egin ditzaketen Lan Eskaintza Publikoei egin murrizketei eusten eta prekarietatean sakontzen lagundu du.

LAB exige medidas para acabar con la precariedad y estabilizar el empleo 

Administrazioa 2017/06/30

LAB ha realizado hoy una cadena humana que ha unido las sedes del Gobierno de Navarra y la Delegación del Gobierno para exigir medidas que terminen con las altas tasas de temporalidad y se cree empleo de calidad.
Al finalizar el acto se ha leído un comunicado en el que se han destacado los altos porcentajes de temporalidad (más del 30% en la Administración) y la nula voluntad de los gobiernos para crear empleo de calidad.
PP y PSOE, desde el Estado, han ido habilitando medidas para generalizar la temporalidad: tasa de reposición, techo de gasto, límite del déficit público, recortes en el autogobierno… Estas medidas se saltan las leyes estatales y directivas Europeas. En Navarra, el Gobierno de Geroa Bai acepta sumiso las directrices de Madrid.
La firma del llamado “Acuerdo para la creación de empleo” por parte del Gobierno y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, permite mantener la restricción sobre las OPEs que puedan realizar las Administraciones Públicas y profundizan en la precariedad.