twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
ictus

Iktusen protokoloa eta Larrialdiak: aldiak labur daitezke eta laburtu behar dira; humanizatu behar da asistentzia

Osasunbidea 2018/01/02

Iktusa “denboraren menpe” dagoen patologia da, hots, erantzuteko aldia funtsezkoa gertatzen da istripu zerebro-baskularrak izan ditzakeen ondorioak ahalik eta txikienak suerta dakizkion hura pairatu duenari. 

Protocolo del Ictus y Urgencias: Se puede y se debe acortar tiempos y humanizar la asistencia

Osasunbidea 2018/01/02

El ictus es una Patología “tiempo dependiente”, es decir, el tiempo de respuesta es fundamental para que las posibles secuelas derivadas de un accidente cerebro vascular tenga las menores repercusiones para las personas afectadas.

chnt phixr

Egokitzapenak. E.Z.L.T. NOG

Osasunbidea 2018/01/14

 

Acoplamientos T.C.A.E. CHN

Osasunbidea 2018//01/14

 

OPE OSASUNBIDEA

LAB Osasunbideak eskaintzen du:

Lan Eskaintza Publikoaren eredu berria

Osasunbidea 2017/11/29

descargas de archivos.orig PDF INFOadm Osasunbidea LEP

Osasunbideak LEP-ren deialdi handia eginen duelakoan, LAB sindikatuak, honen bidez, ezagutarazi nahi du, langile-kopuruak finka daitezen, egiten duen LEP ereduaren proposamena.


LAB Osasunbidea propone:

un nuevo modelo de OPE

Osasunbidea 2017/11/29

descargas de archivos.orig PDF INFOadm Osasunbidea OPE

Ante una supuesta convocatoria de OPE masiva para Osasunbidea, el sindicato LAB quiere hacer pública su propuesta de modelo de OPE de consolidación de la plantilla.


osasunbidea fachada.orig

Osasunbidea. Mahai Sektoriala

2017.eko LEPak 219 lanpostukoa izanen da

900 lanpostuko ezohiko LEPari batuko litzaizkioke

Osasunbidea 2017/11/20

LABetik, eskainitako lanpostuak Osasunbidean gero eta handiagoa den behin-behinekotasunari aurre egiteko nahikoak ez direla azpimarratu nahiko genuke. Berriz ere, (PP eta UGT-CCOO-CSIF sindikatuen arteko ituna eta gero) administrazio publikoetan behin-behinekotasuna betikotzen duen lanpostu-hutsak betetzeko formula baten inposizioa jasaten ari gara Madrilen aldetik.

Osasunbidea. Mesa Sectorial

La OPE 2017 será de 219 plazas

Se sumarían a la OPE extraordinaria de unas 900 plazas

Osasunbidea 2017/11/20

Desde LAB queremos resaltar que estas plazas ofertadas no son suficientes para paliar la creciente temporalidad de Osasunbidea. Una vez más, estamos padeciendo la imposición desde Madrid (tras el pacto del PP con UGT, CCOO y CSIF) de una fórmula de cobertura de vacantes que perpetúa la temporalidad en las administraciones públicas. Osasunbidea, con suerte, bajaría su temporalidad  del 42 % al 32% tras todo el proceso de OPE ordinaria y extraordinaria.

Administrazio-langileen lekualdaketa

Osasunbidea 2017/11/15 descargas de archivos.orig PDF INFOadm

Azaroak 9 zituela, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen administrazio-langileen lekualdatze lehiaketa.
Nafarroako Foru Erkidegoaren Administrazio osoan, guztira, 482 lanpostu huts betetzeko deialdia egin zen. Lanpostu horietatik  262 Osasunbideari dagozkio; Osasunbidean dauden administrazio-lanpostu guztien %26,71a alegia (guztira, 981 lanpostu).

LABek eskatzen du akoplamenduko prozeduretan gardentasun handiagoz jardun behar dela, erabilgarri dauden lanpostu guztiak eskainiz urtero.

Traslados de personal administrativo

Osasunbidea 2017/11/15 descargas de archivos.orig PDF INFOadm

El pasado día 9 de noviembre, se publicó en el Boletín Oficial de Navarra la convocatoria del concurso de traslados para personal administrativo.
En total se convocan 482 plazas vacantes para toda la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 262 de esas plazas corresponden a Osasunbidea, lo que supone un 26,71% del total de plazas de administrativas/os en Osasunbidea (981 plazas en total).

Desde LAB exigimos que se proceda con más transparencia en los procedimientos de acoplamiento, ofertando anualmente todos los puestos disponibles.

adm osasun1 phixr

Lekualdaketen lehiaketa. Administrariak

Osasunbidea 2017/11/12

Concurso de traslados. Administrativas

Osasunbidea 2017/11/12

  • Erregimen-funtzionarialeko 440 lanpostu eta 42 lan erregimen mugagabekoak denboraldi baterako kontratuarekin.
  • 440 plazas de régimen funcionarial y 42 de régimen laboral fijo con contrato a tiempo parcial.
 Eskaera epea: 2017-11-10etik 2017-11-24era. Plazo de solicitud: del 10-11-2017 al 24-11-2017.

KONTZENTRA ESTATUARI

descargas de archivos.orig PDF LABen proposamen sindikala Administrazio Publikoetan, 2018-2019. urteetarako

descargas de archivos.orig PDF Propuesta sindikal de LAB en las Administraciones Públicas para los años 2018-2019

Eskubideak berreskuratzeko LABek PPren Gobernuari aurre egitea eskatzen du

Administrazioa 2017/11/02

LAB Administrazioaren delegatuek elkarretaratzea egin dute gaurkoan Diputazioaren Palazioaren aurrean galdegiteko Nafarroako Gobernuari aurre egin diezaion Madrilgo Gobernuari. LABen iritziz Madrildik datozen ildoei dagoen sumisio markoarekin ezinezkoa da azken urteotan zerbitzu publikoetan izan dugun narriadura itzuli. Horregatik Gobernuari agiria helarazi diogu hainbat neurri ekonomiko eta araudi aldaketekin negoziatzeko, beti ere Nafarroako autogobernua defendatzeko asmoz.

Para recuperar derechos LAB propone plantar cara al Gobierno del PP

Administrazioa 2017/11/02

Delegados y delegadas de LAB en la Administración se han concentrado hoy frente al palacio de Diputación para emplazar al Gobierno de Navarra a que plante cara al Gobierno de Madrid. Desde LAB consideramos que con el actual marco de sumisión a las directrices que vienen de Madrid es imposible revertir el deterioro que hemos sufrido en los servicios públicos de los últimos años. Por ello hemos entregado al Gobierno un documento en el que planteamos una serie de cuestiones económicas y reglamentarias para negociar desde la perspectiva de la defensa del autogobierno de Navarra.

no conforme

Behin -behineko kontratua dutenei
premiazko oharra

Administrazioa 2017/10/26

LABek kontratu amaieretako jakinarazpenetan aldaketa garrantzitsuak eman direla jakin du. Zehaztearren, orain, jakinarazpen hauetan honakoa jasotzen da: “Kontratua amaituko zaionean, likidazio edo KITAPEN kontzeptuan ondoren adierazi kopuruak ordainduko zaizkio...”.
Eta jarraian aipatzen dira kobratzeke dauden lan egindako egunak, oporren eta aparteko sariaren zatiki proportzionala, baina hala ere, ez da iraizpen edota kontratu amaitzeari egoki dakiokeen aipamena egiten.

Etorkizunean iraizpenaren aurkako edota kontratu amaitzearen harira egin erreklamazioetan  sor litezkeen lege arazoak saihesteko, LABek aholkatzen dizue, kontratu amaierako jakinarazpena sinatuko bazenute, ondoan idatzi dezazuela eskuz, EZ NATOR BAT esaldia.

Aviso urgente
para personal contratado temporal

Administrazioa 2017/10/26

LAB ha tenido conocimiento de cambios importantes en las notificaciones de las finalizaciones de contratos. En concreto ahora se recoge en estas notificaciones lo siguiente “A la finalización de su contrato se le abonará en concepto de liquidación o FINIQUITO del mismo las siguientes cantidades…”.
Y se nombran los días trabajados pendientes de cobro, la parte proporcional de vacaciones y de la paga extraordinaria, pero no se hace referencia a la posible indemnización por despido o finalización de contrato.

Para evitar que surjan problemas legales en futuras reclamaciones por despido o fin de contrato desde LAB os aconsejamos que siempre que firméis una notificación de fin contrato, añadáis a mano al lado de la firma la frase de NO CONFORME.

urgencias

NOK LARRIALDIAK Eraso berri bat

Osasunbidea 2017/10/26

Tamalez, berriz ere, NOKaren larrialdietako langile batek jasandako eraso baten berri eman behar dugu. Tamalez, berriz ere, nabaria da NOKaren larrialdiaren zentralizazioak izan duen porrota.

URGENCIAS CHN Una nueva agresión

Osasunbidea 2017/10/26

De nuevo hemos de lamentar una agresión a una compañera de las urgencias de CHN. De nuevo se constata el fracaso que supone la centralización de la urgencia en el CHN.