twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

adi egon

Osasunbidea


Emagina lekualdaketak. Onartuen behin-betiko zerrenda


Matrona traslados. Lista definitiva admitidas

OSA osasun

Lehen mailako arretako egokitzapenak. Lanpostuen esleipena

Osasunbidea 2020/09/16

Lanean hasteko eguna: 2020ko Urriak 1.

Acoplamientos Atención Primaria. Adjudicación de puestos

Osasunbidea 2020/09/16

Fecha de Incorporación: 1 de Octubre 2020.

 

OSA ubarmin

Fisioterapeuta. Oposaketa-lehiaketa

Osasunbidea 2020/09/16

695E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 18koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baita deialdi honen testua: deialdia, batetik, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko fisioterapeuten 24 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, eta bestetik, hautapen proben bitartez, izangaien zerrendak osatzeko, horrelako lanpostuetan jardun dezaten, bai aldi baterako kontratazio bidez, bai aldi baterako barne igoeraren bidez.

Epea: 2020-09-17tik 2020-10-16ra.

Fisioterapeuta. Concurso-oposición

Osasunbidea 2020/09/16

RESOLUCIÓN 695E/2020, de 18 de agosto, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba el texto de la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, de 24 puestos de trabajo de Fisioterapeuta del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, y para la constitución, a través de las pruebas selectivas, de listas de personas aspirantes al desempeño de dichos puestos de trabajo tanto mediante contratación temporal como por promoción interna temporal.

Plazo: Del 17-09-2020 al 16-10-2020.

adi egon

Osasunbidea


Tutera Egokitzapena. Izangaien behin-betiko zerrenda eta eskeinitako lanpostuak


Acoplamiento Tutera.  Lista definitiva de aspirantes y puestos ofertados

adi egon

Osasunbidea


Erizaina oposaketa-lehiaketa. Izendapen proposamen osagarria

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko erizain izateko 108 lanpostu
huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdiaren 8. oinarrian xedatutakoa
betetzeko (2017ko 185. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, irailaren 25ekoa),
deialdi horretako epaimahaiak aurkeztu zuen probak gainditu zituzten izangaien zerrenda, lortutako puntuazioaren araberakoa, eta, horrekin batera, proposamena egin zuen probak gainditu eta puntuaziorik altuenak izateagatik deialdiko lanpostuetan sartzen ahal ziren izangaiak izendatzeko. Proposamen hori 2019ko 220. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, azaroaren 20koan.


Enfermero/a concurso oposición. Propuesta de nombramiento complementaria

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 8. de la convocatoria para la provisión,
mediante concurso-oposición, de 108 vacantes de Enfermero/a, para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 185, de 25 de septiembre de 2017, el Tribunal Calificador de la referida convocatoria presentó el nombre de los aspirantes aprobados por orden de puntuación obtenida y la propuesta de nombramiento en favor de los
aspirantes aprobados con mayor puntuación, que tenían cabida en el número de plazas convocadas. Dicha propuesta se publicó en el Boletín Oficial de Navarra número 220, de 20 de noviembre de 2019.

adi egon

Osasunbidea


Acoplamiento interno Lizarra. Lista provisional de admitidas/os y excluidas/os


Lizarrako barne egokitzapena. Onartu eta ez-gaien behin-behineko zerrenda

adi egon

Osasunbidea


Lehen mailako arretako egokitzapena. Behin-behineko esleipena

Erreklamazio epea: abuztuaren 27tik Irailaren 4era izanen da.


Acoplamiento AP. Adjudicación provisional

Reclamaciones: del 27 de agosto al 04 de septiembre.

adi egon

Osasunbidea


Osasun-mentalean erizain espezialista. Behin-behineko zerrenda. Oposaketa-lehiaketa

1149E/2020 EBAZPENA, uztailaren 28koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita honako deialdi honetan onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan osasun mentaleko erizain espezialista izateko bederatzi lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia.

Esteka


Enfermera/o Especialista en Salud Mental. Lista provisional Concurso-Oposición

RESOLUCIÓN 1149E/2020, de 28 de julio, del Director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, de 9 vacantes de Enfermero Especialista en Salud Mental, del Organismo Autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

Enlace