adi egon

Osasunbidea


Osasun mentalean erizain espezialista. Onartu eta ez-gaiak Oposaketa-lehiaketa

1510E/2020 EBAZPENA, irailaren 30ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita honako deialdi honetan onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda:
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan osasun mentaleko erizain espezialista izateko 9 lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia.


Enfermero/a Especialista en Salud Mental. Admitidas y excluidas Concurso-Oposición

RESOLUCIÓN 1510E/2020, de 30 de septiembre, del Director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante Concurso Oposición, de 9 vacantes de Enfermero Especialista en Salud Mental, del Organismo Autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

 

BOTON Osasunbidea