adi egon

Osasunbidea


Pediatra. Lekualdaketen plaza zenbakien handitzea

1067E/2020 EBAZPENA, irailaren 30ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez lanpostu kopurua handitu eta aldatzen baita pediatriako fakultatibo espezialista, OOLTko pediatra eta ospitalez kanpoko larrialdietako pediatra izateko lanpostu huts batzuk merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzeaz betetzeko deialdian,
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen apirilaren 1eko 327E/2019 Ebazpenaren bidez onetsitakoan.


Pediatra. Ampliación de el número de plazas traslado

RESOLUCIÓN 1067E/2020, de 30 de septiembre, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se amplía y modifica el número de plazas objeto de convocatoria para la provisión, mediante traslado
por concurso de méritos, de vacantes de Facultativo Especialista de Área de Pediatría, de Pediatra E.A.P. y de Pediatra de Urgencias Extrahospitalarias aprobado por Resolución 327E/2019, de 1 de abril, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

 

BOTON Osasunbidea