OSA ERI AC

Erizainen egokitzapenak, Nafarroako Ospitalegunea

Osasunbidea 2020/10/05

Barne egokitzapenerako prozedura, lanpostuak merezimendu lehiaketa bidez bete aurrekoa.

Epea: 15 egun natural, argitaratu eta biharamunetik aurrera. Urriak 5.

Acoplamientos Enfermería C.H.N

Osasunbidea 2020/10/05

Procedimiento de acoplamiento interno previo para su provisión mediante concurso de méritos.

Plazo: 15 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación. 5 de octubre.

 

 

BOTON Osasunbidea