adi egon

Osasunbidea


Traumatologia eta Erradiodiagnostikoa lekualdaketak

870E/2020 EBAZPENA, irailaren 9koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez deialdia onesten baita merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzeaz bete daitezen Kirurgia Ortopedikoko eta Traumatologiako barrutiko fakultatibo espezialisten 4 lanpostu huts eta Erradiodiagnostiko barrutiko fakultatibo espezialisten 6 lanpostu huts Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan.

Epea: 15 egun natural, argitaratu eta biharamunetik aurrera.


Traslados Traumatología y Radiodiagnóstico

RESOLUCIÓN 870E/2020, de 9 de septiembre, de el Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión mediante traslado por concurso de méritos,
de 4 vacantes de Facultativo Especialista de Área en Cirugía Ortopédica y Traumatología y de 6 vacantes de Facultativo Especialista de Área en Radiodiagnóstico para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Plazo: 15 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación.

 

BOTON Osasunbidea