adi egon

                                                                                             

OSAenfermero


E.Z.L.T. Oposaketa-lehiaketa. Onartuen behin-behineko zerrenda

3534E/2019 EBAZPENA, azaroaren 11koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, honako deialdi honetan onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda onesten duena: Nafarroako Foru
Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoko erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikari (EZLT) izateko 210 lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia.


T.C.A.E. Concurso-Oposición. Lista provisional admitidas

RESOLUCIÓN 3534E/2019, de 11 de noviembre, del Director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante Concurso Oposición, de 210 vacantes de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.),del Organismo Autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

 

BOTON Osasunbidea