twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

OSAjusticia carrera

Osasun arloko teknikarientzako lanbide karrera: urrats positiboa Osasunbideko langile guztiei zabaltzeko

Osasunbidea 2020/06/03

Nafarroako osasun sistema publikoko 7.000 langilek baino gehiagok ez dute aitortua beren lanaren garapena baloratzen duen lanbide karrerarik. LAB sindikatutik lanbide karrera Osasunbideko langile finko eta aldi baterako langile guztiei zabaltzea eskatzen dugu, COVIDaren krisialdi honetan sekulako profesionaltasuna erakutsi baitute.

Gaur, 2020ko ekainaren 3an, Nafarroako Parlamentuak Gobernuari eskatu dio osasun arloko teknikariei (EZLTak, ETEak, ETTEak, LTEak, APTEak, ODTEak, DTEak) lanbide karrera aitortzeko. Urrats positiboa izan da kolektibo profesional horientzat, zalantzarik gabe, baina Parlamentuak Osasunbideko lan-baldintzetan egindako beste esku-sartze bat bezala ere ulertzen dugu, gai horien inguruko eztabaida Negoziazio Mahaiari baitagokio. Gainera, Parlamentuak gaur egindako aldarrikapena, gure ustez, motz geratzen da, hainbat arrazoirengatik:

1) Kategoria horietako langile finkoetara mugatzen da, eta, beraz, langileen% 40ri ez zaie neurria aplikatuko.
2) Osasunbideko gainerako kolektibo profesionalen egoera kontuan hartu gabe jarraitzen dute: zeladoreak, administrariak, informatikariak, gizarte-langileak, administrazioko erdi eta goi mailako teknikariak, zerbitzu orokorretako eta mantentze-lanetako langileak. Guztira, 7000-8000 pertsona inguru.

LABen ustez, lanbide karrera langile guztiei aplikatu beharreko kontzeptua da, kolektibo bakar bat ere ahaztu gabe, eta “lan berdinari soldata berdina” printzipioa errespetatuz, kontratatutako langileei dagokienez.

Pandemiaren lehen enbidoa ekarri duen probaldi gogorraren ondoren (denok dakigu COVID-19ak sortu duen egoera –batzuetan kritikoa izan dena– ez dela itxi), ez zaigu bidezkoa iruditzen Parlamentuak ez sartzea Osasunbideko profesional guztiak horrelako neurri sakon batean, aitortu gabe gelditzen baita erakundeko langile guztiek krisi larri honetan izan duten inplikazioa.

Covid-19aren pandemiak erakutsi du talde-lanean eta lantaldeekin lan egin duten unitate/zerbitzu/zentroetan egoera hobeki kudeatu eta gainditu dela. Horregatik, ez zaigu iruditzen profesionalen artean oraindik desberdintasun gehiago sortzea biderik onena denik Nafarroako osasun sisteman lan egiteko modurik eraginkorrena finkatzeko.

Behin eta berriz iragarri dugun bezala, LABen helburua da lanbide karrerarako eredu berri bat ezartzea Nafarroako Administrazio Publikoetako langile guztientzat; lanbide karrera inklusiboa (kategoria guztietako langileei eragingo diena, finkoei zein kontratatuei), eta sektore publikotik diseinatutako, aplikatutako eta emandako prestakuntzan oinarrituko dena.

Carrera profesional para técnicos sanitarios: paso positivo para su extensión a todo el personal de Osasunbidea

Osasunbidea 2020/06/03

Más de 7000 trabajadores de la sanidad pública Navarra no tienen reconocida la carrera profesional que valore el desarrollo de su trabajo. Desde el sindicato LAB pedimos la extensión de carrera profesional tanto al personal fijo, como al eventual de la plantilla de Osasunbidea, que ha demostrado sobradamente su profesionalidad en la crisis de la covid.

Hoy 3 de junio de 2020, desde el parlamento de Navarra se ha instado al Gobierno para que reconozca la Carrera Profesional al personal técnico sanitario (TCAE, TER, TERT, TEL, TEAP, TEDS, TED). Un paso positivo para estos colectivos profesionales, pero que supone una nueva injerencia desde el Parlamento en las condiciones laborales de Osasunbidea, ya que el debate de esas cuestiones corresponde a la Mesa de Negociación. Además, el emplazamiento parlamentario de hoy se queda corto, a nuestro entender, por varias cuestiones:

1) Se limita solo al personal fijo de esas categorías, por lo que a un 40% de las mismas no se le va a aplicar la medida.
2) Continúa sin contemplarse la situación del resto de colectivos profesionales de Osasunbidea: personal celador, administrativo, informático, trabajador social, técnico de grado medio y superior de la administración, de servicios generales y de mantenimiento. Entre 7000 y 8000 personas en total.

Desde LAB entendemos que la carrera profesional es un concepto que debe aplicarse a la totalidad de la plantilla sin olvidar ningún colectivo y respetando el principio que establece que a igual trabajo igual sueldo, en lo que se refiere al personal contratado.

Tras la dura prueba que ha supuesto el primer envite de la pandemia (todas somos conscientes de que no se ha cerrado la situación en ocasiones crítica, generada por la Covid-19), no consideramos pertinente que el Parlamento no contemple incluir al resto de profesionales en una medida de semejante calado, no reconociéndose de esta manera la implicación de la totalidad de la plantilla de Osasunbidea en esta grave crisis.

Si algo ha demostrado la pandemia de la Covid-19 es que en las unidades/servicios/centros donde se ha trabajado en equipo y con equipos de trabajo la situación se ha gestionado y superado mejor. Por ello no nos parece que crear aún más diferencias entre profesionales sea el mejor camino si se quiere consolidar la forma de trabajo más eficiente en el sistema de sanidad navarro.

LAB, como ya ha anunciado reiteradamente, tiene como objetivo la extensión de un nuevo modelo de carrera profesional a toda la plantilla que compone las Administraciones Públicas navarras; un modelo inclusivo (de manera que afecte al personal de todas las categorías, tanto fijos como contratados) y basado en una formación diseñada, aplicada e impartida desde el sector público.