OSA elisa test

LAB sindikatuak epaitegietara eramanen du plantillari test azkarrak egiteko auzia, ez baitira eraginkorrak ELISA antigorputzen testak orain

Osasunbidea 2020/04/24

descargas de archivos.orig PDF INFOadm inprimatu eta zabaldu

LABek errekerimendu bat egin du test azkarrak geldiaraz daitezen eta proba diagnostiko eraginkorrak egin daitezen.

Por ineficaces LAB llevará al juzgado la realización de test rápidos a la plantilla Urgen determinaciones de anticuerpos por ELISA

Osasunbidea 2020/04/24

descargas de archivos.orig PDF INFOadm imprime y difunde

El sindicato LAB interpone requerimiento para la paralización de los test rápidos y la realización de pruebas diagnósticas eficaces.

 
OSA elisa test

LAB sindikatuak epaitegietara eramanen du plantillari test azkarrak egiteko auzia, ez baitira eraginkorrak ELISA antigorputzen testak orain

Osasunbidea 2020/04/24

descargas de archivos.orig PDF INFOadm inprimatu eta zabaldu

LABek errekerimendu bat egin du test azkarrak geldiaraz daitezen eta proba diagnostiko eraginkorrak egin daitezen.

Errekerimendua osasuneko kontseilariari aurkeztu zaio, eta, baiezkorik jaso ezean, demanda bat jarriko da lan arloko epaitegian, honako hauek eskatzeko:

Osasunbideko langileei odol kapilaritatearen bidez egiten ari zaizkien test azkarrak geldiaraztea, ez baitatoz bat ez fabrikatzaileen, ez adituen gomendioekin eta, gainera, ez dutelako sentsibilitate egokirik.
( Erauzketa/Odol kapilaritatearen bidezko test azkarrak erabilgarriak izan daitezke herritarren seroprebalentzia zehazteko eta zenbait talde bakartu ahal izateko. Kontuan hartu behar dugu eritasunaren hasierako faseetan negatibo faltsuak ager daitezkeela, eta test horiek sentsibilitate baxukoak direla. Horregatik, test horiek ez lirateke inoiz erabili beharko profesionalen diagnostikoa egiteko.)

PCR probak egitea arrisku egoeran dauden langile guztiei, hau da, COVIDarekin kontaktu zuzena dutenei, sintomatologia bateragarria duten langileei eta gaixotasuna izan dutenei, infekzioa benetan gainditu dutela egiaztatzeko.
• PCR probak positiboa emanez gero, egokia litzateke antigorputzak detektatzeko proba egitea, eritasuna zein fasetan dagoen jakiteko.

• PCR testak langile guztiei egitea alferrikakoa da, arrisku talde batekoak ez badira edo asintomatikoak badira. PCRa negatiboa izan liteke, eta balioa galduko luke. Kasu horietan, antigorputzen testa ELISA egin beharko litzateke, screening bat egiteko baldintza egokiak lortze aldera.

Pandemiak gaur egun Nafarroan duen bilakaera kontuan hartuta, langileen diagnostikoa lehenetsi behar da, prebentzioaren alde eginez eta hasieratik eskatu dugun babesa alde batera utzi gabe.

Gure iritziz, horixe da biderik eraginkorrena langileei eta erabiltzaileei bermatzeko beren osasun egoera egoki diagnostikatuko zaiela, eritasunaren une bakoitzean.

Por ineficaces LAB llevará al juzgado la realización de test rápidos a la plantilla Urgen determinaciones de anticuerpos por ELISA

Osasunbidea 2020/04/24

descargas de archivos.orig PDF INFOadm imprime y difunde

El sindicato LAB interpone requerimiento para la paralización de los test rápidos y la realización de pruebas diagnósticas eficaces.

El requerimiento se ha presentado ante la consejería de sanidad, y la consiguiente demanda será presentada, en caso de no recibir respuesta positiva, ante el juzgado de lo social con la siguiente petición y argumentación resumida en este sentido:

Paralizar la utilización de los test rápidos mediante capilaridad sanguínea a la plantilla del SNS Osasunbidea por no ajustarse a las recomendaciones ni del fabricante ni de los expertos y no presentar una óptima sensibilidad.
(Los test rápidos mediante extracción/capilaridad sanguínea, pueden ser útiles para la seroprevalencia de la población general y poder aislar a determinados grupos. Debemos tener en cuenta los posibles falsos negativos en las fases iniciales de la enfermedad y la baja sensibilidad, pero estos test nunca deben ser utilizados para el diagnóstico de profesionales.)

Realizar PCR a todos los trabajadores de riesgo; es decir, personal en contacto directo con COVID, personal con sintomatología compatible y aquellos que hayan pasado la infección para confirmar que realmente se ha superado la infección.
• En aquellos en los que la PCR diese positiva, estaría indicada la detección de anticuerpos para dilucidar en qué fase de la enfermedad se encuentra.

• La PCR en todos los trabajadores y trabajadoras, no sería necesaria si no pertenecen a un grupo de riesgo o están asintomáticos. La PCR podría ser negativa y pierde su valor. En estos casos debería hacerse test de anticuerpos ELISA para realizar un screening con las condiciones correctas.

En el momento que nos encontramos de evolución de pandemia Covid-19 en Navarra se debe primar el diagnóstico de la plantilla apostando por la prevención y sin descuidar la protección que hemos estado demandando desde el inicio.

Entendemos que esta es la vía para poder dar garantías a nuestra plantilla y usuarios de que su estado de salud va a tener un correcto diagnóstico en cada momento de desarrollo posible de la enfermedad.

 

 

BOTON Osasunbidea