Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  BARRAJUSTIZIA

 

 

 
 
LOGO mahai orokorra

Zuzendari berri, jokaera zahar 

Justizia 2019/12/19

Zuzendaritza berriak bere izaera kontinuista erakutsi digu, aurreko zuzendaritzaren ildotik: itxaropen gutxi sindikatutik planteatzen ditugun erronka berrietarako. Hitz onak, jarrera ona, baina zalantzaz beteriko etorkizuna negoziaziorako eta gure lan-baldintzak hobetzeko.

2020ko lan-egutegia: Gaur izan dugu Justizia arloko lehenengo mahai sektoriala, eta, besteak beste, 2020ko lan-egutegiaz hitz egin dugu; azkenean onetsita geratu da, baina sindikatuen onarpenik gabe. Hona hemen esteka:

descargas de archivos.orig PDF Lan-egutegiko baldintzen esteka

Azken testuak ez du ia aldaketarik izan; ez dute sindikatuen eskaera bakar bat ere onartu; ez gureak, ez beste ezein sindikaturenak.

Jarduketa plana: Gainera, gai-zerrendan jarduketa planaren gaia zegoen. Jakinarazi digute produktibitate-osagarria mantentzen dela 2020. urterako. Gaineratu dute txosten bat igorri diotela Nafarroako Parlamentuari, 2020rako Nafarroako Aurrekontu Orokorrei buruzko Foru Legearen testu artikulatuari xedapen gehigarri bat gehitzeko. Xedapen horren bidez, jarduketa planaren produkzio-osagarria finkatuko litzateke.

Iaz ere gauza bera eskatu zen, eta azkenean ez zen onartu. Dagoeneko lau urte daramatzagu osagarri hori finkatzeko eskatzen. Berriz ere agerian geratu da Nafarroako Gobernuak eta Parlamentuak beste alde batera begiratzen dutela gure kolektiboaren lan baldintzak hobetzeko erantzukizuna eskatzen zaienean. Noiz arte?

Erregu-galderak: Galde-eskaeretan, LABek berriro eskatu du indarkeriaren arloko epaitegietarako osagarri bat eta Lanbide Karrera ezar ditzatela; gai horiei heltzeko lan-mahai bana irekitzeko beharra azpimarratu dugu.

Nuevo director, viejo proceder 

Justizia 2019/12/19

La nueva dirección nos ha mostrado su carácter continuista con la línea de la anterior dirección. Pocas esperanzas para los nuevos retos que planteamos desde nuestro sindicato. Buenas palabras, buen talante, pero futuro incierto para la negociación y mejora de nuestras condiciones laborales.

Calendario laboral 2020: Hoy hemos tenido la primera mesa sectorial de justicia, y entre otras cosas hemos hablado del calendario laboral de 2020; finalmente ha quedado visto para sentencia, pero sin el visto bueno sindical. He aquí el enlace:

descargas de archivos.orig PDF Condiciones del calendario laboral

El texto final apenas ha variado; no han accedido a ninguna petición sindical; ni a las nuestras, ni a las de ningún otro sindicato.

Plan de actuación: Además, en el orden del día estaba el tema del Plan de actuación. Nos han informado de que el complemento de productividad se mantiene para el año 2020. Han añadido que han remitido al Parlamento de Navarra un informe para la incorporación de una disposición adicional al texto articulado de la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2020. Dicha disposición consolidaría el complemento de producción al Plan de actuación.

El año pasado también se solicito y finalmente no se aprobó. Llevamos ya cuatro años exigiendo la consolidación de este complemento. De momento ha quedado en evidencia que el Gobierno y Parlamento navarros han mirado hacia otro lado cuando se les ha exigido responsabilidad en la mejora de las condiciones laborales de nuestro colectivo. ¿Hasta cuándo?

Ruegos y preguntas: En ruegos y preguntas, desde LAB hemos vuelto a solicitar el complemento para los juzgados de violencia y la Carrera Profesional; hemos incidido en la necesidad de que se abran sendas mesas de trabajo para abordar estos temas.

 LOGO LAB NA

LAB Justizia Tfno 848 427 106 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Lizarra kalea, 3-1. IRUÑEA