twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Share
cocina reversin yaLAB ha reclamado insistentemente la reversión total de las cocinas hospitalarias.

Osasunbideari guztiz lehengoratu zaizkio Nafarroako Ospitaleko sukaldeak

Osasunbidea 2017/05/12

Periplo dohakabea egin ondoren, kalitate txarreko janariak banatzen zirelako gorabehera eta kexa ugariz josia, gaurko egunez, Osasun kontseilariak berretsi du Nafarroako Ospitaleko sukaldeak (CHN) zerbitzu publikora itzuli direla.


Reversión total a Osasunbidea de las cocinas del Conplejo Hospitalario de Navarra

Osasunbidea 2017/05/12

Tras un desastroso periplo, lleno de incidentes y quejas por la mala calidad de las comidas, hoy el consejero de Salud ha confirmado que las cocinas del Complejo Hospitalario Navarra (CHN) regresan al servicio público.


Share

euskera.orig

LAB ez dago batere konforme euskararen dekretuaren azken bertsioarekin

Administrazioa 2017/05/11 LAB sindikatuak bere harridura eta erabateko desadostasuna adierazi ditu administrazioan euskararen erabilera arautzeko dekretuaren behin betiko idazkian txertatutako azken aldaketekin.

LAB totalmente disconforme con la última versión del decreto del euskara

Administrazioa 2017/05/11 El sindicato LAB ha mostrado su sorpresa y total desacuerdo con los cambios introducidos en el texto definitivo del decreto que regulará el uso del euskara en la administración.


Share

hucha cocheLa obligación de usar el coche particular para el trabajo en el SNS-Osasunbidea

Hipoteca económica y odisea burocrática

2017/04/19 Artículo de opinión de una trabajadora de Osasunbidea en el que relata como está obligada a usar su vehículo particular para el trabajo. Este es el caso de una (de cualquier) persona que trabaja en Atención Primaria Rural y que se ve obligada a utilizar el vehículo particular para atender la demanda asistencial de su Zona Básica de Salud, a cambio de un complemento de dispersión geográfica (unos 175 euros al mes) que se supone compensa los gastos de compra del vehículo, combustible, seguro obligatorio, mantenimiento y averías del coche.

Share

salud Servicio navarro de salud phixr

KONTRATAZIO ARAUAK ETA ZERRENDAK. ALDAKETA GARRANTZITSUAK

Osasunbidea 2017/04/12

NORMAS DE CONTRATACIÓN Y LISTAS. CAMBIOS IMPORTANTES

Osasunbidea 2017/04/12

Share

osasun justizia

LABek lortu du jardunaldi partziala duten kontratatuek oporraldi ordainduak izateko eskubidea izatea

Osasunbidea 2017/03/09
Aste honetan, LAB sindikatuak lortu du, epai irmo baten bidez, lanaldi zati batez kontratatzen diren pertsonei opor ordainduak eta osoak aitortuko zaizkiela.

LAB consigue que se reconozca las vacaciones retribuidas y completas al personal contratado a tiempo parcial

Osasunbidea 2017/03/09

Esta semana el sindicato LAB ha conseguido, mediante sentencia firme, el reconocimiento de vacaciones retribuidas y completas para las personas contratadas a tiempo parcial.

Share

tcaemarzo

E.Z.L.T KONTRATAZIOA

Osasunbidea 2017/03/28

CONTRATACIÓN T.C.A.E

Osasunbidea 2017/03/28
  • Ez gaindituen behin-behineko baremoa.
  • Ekainan NBOan ebazpen bat argitaratuko da eta prestatutako zerbitzuak aurkezteko epe ofizialak zabalduko dira.
  • Izangaiek datu okerrak erreparatzen baldin badituzte arrazoibideak aurkeztu ditzazkete.
  • Baremo provisional suspendidos.
  • En junio se publicará en el BON una resolución que abrirá plazos oficiales para presentación de servicios prestados.
  • Si las aspirantes observan datos erróneos pueden presentar alegaciones.
Share

N.O.G Egokitzapena. Erizaina eta E.Z.L.T

Osasunbidea 2017/03/27 

Acoplamiento C.H.N. Enfermeras y T.C.A.E

Osasunbidea 2017/03/27 

Aurkezpen-data: argitaratu ta hurrengo egunetik 15 baliodun egun.

Plazo de presentación: 15 días naturales a partir del día siguiente al de la publicación.

Share

cocinas hospitales

Nafarroako Gobernuak baztertu ditu Ospitaletako sukaldeak kontratatzeko oinarriak

Osasunbidea 2017/03/07

LAB sindikatutik espero dezagun, sukaldetako zerbitzu osoa publikora itzultzen ez den bitartean, klausula sozial zein laboralak sartuko direla, lan baldintza eta soldata duinak bermatuko dituztenak Osasunbideko gainontzeko langileen baldintzekin parekatuz.


Gobierno de Navarra retira las bases para la contratación de las cocinas hospitalarias

Osasunbidea 2017/03/07

Desde LAB esperamos que, mientras no se revierta definitivamente el servicio de cocinas al sistema público, se incluyan cláusulas sociales y laborales que garanticen unas condiciones de trabajo y salario dignas equiparables al resto de la plantilla dependiente de Osasunbidea.

Share

matxoak 8http://infoadm.org/index.php/inicio3/albiste-guztiak/3695-martxoak-8-un-paso-feminista-desde-el-sindicalismo-5

Manifestazioa IRUÑEA Gaztelu Plaza - Plaza del Castillo 20:00

Sindikalgintzak urrats feminista

descargas de archivos PDF kartela eskuorria

Emakumeak 2017/03/01

Ba al zenekien...

... Estatu mailan gizon eta emakumeen arteko soldata arrailarik handiena Nafarroakoa dela? Hots, gizon eta emakumeen arteko soldata parekatzeko, emakume langileen soldata %44a igo beharko lukete.
... pentsio sistemak sexuen arteko diskriminazioa iraunarazten duela? Hots, emakume pentsiodunek 659 € jasotzen duten bitartean, gizon pentsiodunek 1067€ kobratzen dutelarik.
... lanaldi partzialen % 78,3a emakumeek betetzen dutela?
... sexuen arteko lan-banaketaren ondorioz, industria eremuan soilik langileen %15a emakumezkoa dela eta zerbitzu eremuan ordea, langileen %85a emakumezkoa dela? Sektorerik prekarioena zerbitzuak izanik, lan-baldintza prekarioenak emakumezkoak dituztelarik.

Emakumeak lan merkatura sartu izanak ez du ekarri lan merkatuan lan baldintzen parekatzea batetik, ezta, zaintza lanen banaketa erantzunkidea bestetik.
Lan merkatuan emakumeen presentzia handitzeak eta nolabait “normalizatu” izanak, lan merkatua arautzen duten printzipio androzentrikoak eta logika heteropatriarkala ez ditu aldatu.

Emakume langileok pairatzen dugun diskriminazioa egiturazkoa baita.
LABen ustez, bada garaia sistema kapitalista hetero-patriarkalaren logikaren baitan kokatzen diren berdintasun lege, politika eta neurrietatik haratago benetako politika feminista ausartetara jauzia emateko.

Praktika feminista ekintza sindikalean txertatuz, sindikalgintzak urrats feministak eman behar ditu. Eta norabide horretan, emakume langileen egoerak ikustarazteko, protagonismoa emakume langileengan jartzeko, emakume langileak ahalduntzeko, lan eremuan pairatzen dugun errealitatearen bozgorailu zein motorea izateko eta emakume langileen arteko aliantza lortzeko PIKETE FEMINISTA bezalako tresna bat behar dugula uste dugu.

Eskolan lantzeko materiala. Martxoak 8

Un paso feminista desde el sindicalismo

descargas de archivos PDF cartel hoja

Emakumeak 2017/03/01

¿Sabías que...

...la mayor brecha salarial del Estado español se da en Nafarroa? Para equiparar sueldos entre hombres y mujeres, el de las mujeres debería aumentar en un 44%.
... el actual sistema de pensiones perpetua las desigualdades entre hombres ymujeres? Las pensionistas perciben de media 659 euros, frente a los 1067 que
perciben los hombres.
... el 78,3% de las jornadas parciales las cubren las mujeres?
... según la división sexual del empleo, en industria solo un 15% de las personas trabajadoras es mujer y sin embargo, en el sector servicios, el 85% son mujeres? Siendo éste el sector más feminizado y en algunos ámbitos el más precario.

La entrada de las mujeres al mercado laboral no ha traído una equiparación de las condiciones laborales, ni un reparto corresponsable de los trabajos de cuidado.
El aumento y “normalización” de la presencia de las mujeres en el mercado laboral no han cambiado los principios androcéntricos y la lógica heteropatriarcal que regulan el mercado laboral.

Ya que la discriminación que padecemos las trabajadoras es estructural.
Desde LAB pensamos que ya es hora de dar un salto de las leyes, políticas y medidas de igualdad que se encuentran dentro de una lógica del sistema capitalista-heteropatriarcal, a verdaderas políticas feministas.

Para integrar la práctica feminista en la acción sindical, el sindicalismo debe dar un paso feminista. En esta dirección, pensamos que necesitamos una herramienta como el PIQUETE FEMINISTA. Para visibilizar la situación de las trabajadoras, dar protagonismo a las mujeres trabajadoras, apoderarnos, ser el altavoz y motor de las realidades que vivimos en el mundo laboral y lograr alianzas entre las mujeres trabajadoras.

Eskolan lantzeko materiala. Martxoak 8


LOGOosasunartikuluak

Médicos de la Sanidad Pública: trabajando en precario

Share

 med

Osasun publikoko medikuak: ezegonkortasunean lan egiten

Kexak •Crítica  2017/02/28| Jatorrizko artikuloa 20minutos|

Osasun publikoko hiru medikuetatik batek kontratu ezegonkor bat dauka eta erdiak jabetzako lanposturik gabe lan egiten du.
Osasun sistema nazionalean lan egiten duten medikuen % 50,7 soilik jabetzako lanpostu bat dauka. Osasun publikoko denborazkotasuna, erretiro eta profesionalen "hiesari" batuta, arazo larri bat izango da datozen urteotan, ez bait da zerbitzu publikoetako osasun-estaldura eskeintzeko gai izango.

Médicos de la Sanidad Pública: trabajando en precario

Kexak •Crítica  2017/02/28 | Artículo original  20minutos|

Uno de cada tres médicos de la sanidad pública tiene un contrato precario y la mitad trabaja sin plaza en propiedad.
Solo el 50,7% de los médicos que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) tiene su plaza en propiedad. La temporalidad de la sanidad pública, unida a las jubilaciones y a la “fuga” de profesionales va a suponer, en los próximos años, un gran problema para dar cobertura sanitaria en los servicios públicos.

 

El Hospital de Basurto decide privatizar el servicio que gestiona las bajas de la plantilla

Share

hospital basurtoint

Langileen gaixotasunak eta lan instripuak kudeatzeko zerbitzua pribatizatu nahi du Basurtuko Ospitaleak

Osasunbidea 2016/12/11
Basurtuko sindikatuek ez dute zerbitzu honen desegitea eta langileak ordezkatzeko asmoa onartuko, eta bide guztiak, juridikoak zein sindikalak, erabiliko dituzte aurka egiteko", erantsi du enpresa batzordeak.

El Hospital de Basurto decide privatizar el servicio que gestiona las bajas de la plantilla

Osasunbidea 2016/12/11
Los sindicatos del hospital, en representación de la plantilla, no van a avalar el desmantelamiento de este servicio y se van a oponer por todos los medios jurídicos y sindicales al mismo.

Urgencias del CHN: ¿Renovación de jefaturas para cuándo?

Share

urgext•Kexak •Eztabaida 2016/11/14 |LABOsasunbidea|

Oraindik ez da behar bertzekoa egin Nafarroako Ospitaletegietako Larrialdietako zerbitzu zentralizatuaren gabeziak zuzentzeko.

Seguimos sin que se den los pasos necesarios para corregir las carencias del servicio centralizado de Urgencias del CHN.

Personal Técnico Especialista: ¿Jefatura propia para cuándo?

Share

tecext •Kexak •Eztabaida 2016/11/14 | LABOsasunbidea|

Teknikari Adituen kolektiboa (E.T.E, L.T.E, R.T.T.E, A.P.T.E…) osatzen dutenen betiko aldarrikapena izan ohi da beren lan mailako buruzagitzetan antolatzea.

Es una reivindicación histórica del colectivo de Técnicos Especialistas (T.E.R, T.E.L, T.E.R.T, T.E.A.P…) el organizarse bajo jefaturas de su propia categoría laboral.