twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Share

LABek sostengatzen du Teknikari Adituen koordinatzaile kargua

Osasunbidea 2017/06/30

LAB sindikatuak, jendartean, sostengua adierazi nahi dio Osasunbidean teknikari adituen koordinatzaile kargua sortu eta ezarri izanari.

Osasunbideko buruzagitzak duela 24 urte arautu zirela; aldi horretan osasunari loturiko  hamaikatxo lanbide berriak sortu dira, ordura arte zeudenekin alderatuta, berezkoak eta ezberdinak diren jarduerak izanik, beren jarduera planifikatu eta antolatu behar dute (haiek egiteko gaituak daudelako).

Erizaintzako espezialitateak ez dira garatu lan munduan..., erronka berriak eta laneko garapenak dauzkagu aurrez aurre. Erizaintzak ez dezake oinarritu haren lanbide garapena lanpostu ertainetako kudeaketa metatzean, goi-zuzendaritzakoen eta lanbide-garapenekoak Medikuntza Kolegioak eta Medikuen sindikatuek betoa jartzen diotelako (Adibidez: Sendagai Aginduen Errege Dekretua...).

LABek ezinbestekoa deritza erizaintzako zereginak garatzeari medikuntzaren eginkizunekiko autonomiaz; horretan datza osasungintzaren geroaren alderdi handia (osasuna lortzeko hezkuntza, prebentzioa, zaintzak...).

LABek Sektoreko Mahaikideei eskatu die alda dezatela 347/1993ko Foru Dekretua, koordinatzailearen lanpostua araudia betez hornitu dadin. Gure ustez, teknikarien taldea zein beste batzuk (fisioterapeutak, zelariak edota erizaintza laguntzaileak) maila edo estamentu bereko langileek kudeatu beharko lituzkete. Gure aburuz, profesional sanitario horien bilakaera, garapena eta eskakizun mailak behar adina baino gehiago gaitzen dituzte bertako profesionalak koordinazio edota buruzagitza zereginak betetzeko. Horrez gain, lanpostu horiek egon badaude osasungintzaren beste zerbitzuetan.

Pentsa dezakeenak lanbide-garatze prozesu hau erizaintzaren aurkako erasoa dela, SATSEk adibidez, errealitatea ulertzeko arazo larri batez dihardu. Erizaintzaren aurkako egiazko erasotzaileak dira:

- Erizaintzako profesionalen lan baldintza lotsagarriak baimentzen edota babesten dituztenak, CHNko larrialdietan adibidez.
- Bi urtean, erizaintzako buruzagitzetan 40 dimisio/kargu uzte baimendu edota babestu dituztenak.
- Lanbide honetan nagusi den laneko prekarietateaz baliatzen direnak, ikastaroak/masterrak salduz, lanpostuetarako sarrera errazteko.
- Lanbide-karrerak erizaintzan kontratatu den oro kanpo uzten duena.

Honen guztiaren aurrean txintik erraten ez eta babesten duena da erizaintzako profesionalak egiaz erasotzen dituena. Hauen utzikeria (profesionalekiko) ezkutatu nahi izana, profesionalen arteko norgehiagoka aizuna sortuz, gaizki disimulaturiko klasismoaren, administrazio arautegiaren interpretazio interesatu baten eta igaro diren legealdietan oso berezkoak ziren ohitura autoritarioen adierazgarri da.
Eta, batez ere, adierazten du kasta edo multzo txiki batek egoera “pribilegiatua” galtzeko BELDURRA, beti ere, gainerako erizaintzako profesionalen eta gainerako osasun-lanbideen bizkar.

LAB apoya la figura de coordinador de Técnicos Especialistas

Osasunbidea 2017/06/30

Desde el sindicato LAB queremos mostrar nuestro apoyo público a la creación y establecimiento de la figura de coordinador de personal técnico especialista en el SNS Osasunbidea.

La regulación de las jefaturas en Osasunbidea tiene 24 años, en este tiempo se han desarrollado cantidad de nuevas profesiones sanitarias que tienen una actividad propia y diferenciada de las existentes hasta entonces, y que necesitan planificar y organizar su propia actividad (al estar capacitadas para ello).

Tenemos las especialidades en enfermería sin desarrollar en el mundo laboral… y nuevos retos y desarrollos profesionales. Enfermería no debe sustentar su desarrollo profesional en acumular puestos de gestión intermedia, porque los de alta dirección y desarrollo profesional le sean vetados por el Colegio de Medicina y los sindicatos Médicos  (ej: Real Decreto Prescripción medicamentos…).

LAB considera imprescindible desarrollar las funciones de enfermería de forma autónoma a las de medicina, en ello reside gran parte del futuro de la sanidad (educación para la salud, prevención, cuidados…).

LAB ha solicitado en Mesa Sectorial la modificación del Decreto Foral 347/1993 para poder habilitar normativamente la cobertura de la figura de coordinador. Consideramos que el colectivo de técnicos, así como otros (fisioterapeutas, celadores o TCAE) deben poder ser coordinados por personal de su misma categoría o estamento. Entendemos que la evolución, desarrollo y niveles de exigencia de esas profesiones sanitarias capacitan más que suficientemente a las-os profesionales de las mismas para labores de coordinación o jefatura. Además son figuras que ya existen en otros servicios de salud.

Quien vea, como es el caso del SATSE,  en este proceso de desarrollo profesional un ataque a la enfermería tiene un serio problema de percepción de la realidad. El verdadero ataque a la enfermería lo realizan quienes permiten o amparan:

- Condiciones infames de trabajo para las-os profesionales de Enfermería, como es el caso de Urgencias del CHN.
- 40 dimisiones/ceses de jefaturas de enfermería en dos años.
- Aprovecharse de la precariedad laboral en la profesión para vender cursos/masters para facilitar el acceso a puestos de trabajo.
- Una carrera profesional que deja fuera a todo el personal contratado de enfermería.

Quien calla ante todo eso y lo ampara es el que de verdad ataca a las-os profesionales de Enfermería, y querer ocultar sus dejaciones ante ellas-os creando un falso enfrentamiento entre colectivos profesionales denota un clasismo mal disimulado, una interpretación interesada de la normativa administrativa y unos tics autoritarios muy propios de pasadas legislaturas.

Y sobre todo denota MIEDO a perder una situación “privilegiada” para una pequeña casta a costa del resto de profesionales de enfermería y de las demás profesiones sanitarias.

Share

30 ju

LAB exige medidas para acabar con la precariedad y estabilizar el empleo

Administrazioa 2017/06/30

LABek, gaurko egunez, giza-katea egin du Nafarroako Gobernuaren egoitza eta Gobernuaren Ordezkaritza lotuz, behin-behinekotasun tasa handiekin amaitu eta kalitateko enplegua sortuko dituzten neurriak eskatzeko.
Ekitaldi amaieran irakurri den adierazpenean nabarmendu dira iragankortasun portzentaje handiak (administrazioan, %30a baino gehiago) eta gobernuek kalitateko enplegua sortzeko agertu duten gogo eza.
PPk eta PSOEk, Estatutik, neurriak gaitu dituzte behin-behinekotasuna orokortu nahian: birjarpen-tasa, gastu-muga, defizit publikoaren muga, autogobernuan murrizketak,... Neurriok estatu mailako legeak eta Europako zuzentarauak urratzen dituzte. Nafarroan, Geroa Bairen Gobernuak, otzan agertuz, Madrilen sortu ildoak onartzen ditu.
Gobernuak eta UGT, CCOO eta CSIF sindikatuek “enplegua sortzeko akordio” izenekoa sinatu izanak Administrazio Publikoek egin ditzaketen Lan Eskaintza Publikoei egin murrizketei eusten eta prekarietatean sakontzen lagundu du.

LAB exige medidas para acabar con la precariedad y estabilizar el empleo 

Administrazioa 2017/06/30

LAB ha realizado hoy una cadena humana que ha unido las sedes del Gobierno de Navarra y la Delegación del Gobierno para exigir medidas que terminen con las altas tasas de temporalidad y se cree empleo de calidad.
Al finalizar el acto se ha leído un comunicado en el que se han destacado los altos porcentajes de temporalidad (más del 30% en la Administración) y la nula voluntad de los gobiernos para crear empleo de calidad.
PP y PSOE, desde el Estado, han ido habilitando medidas para generalizar la temporalidad: tasa de reposición, techo de gasto, límite del déficit público, recortes en el autogobierno… Estas medidas se saltan las leyes estatales y directivas Europeas. En Navarra, el Gobierno de Geroa Bai acepta sumiso las directrices de Madrid.
La firma del llamado “Acuerdo para la creación de empleo” por parte del Gobierno y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, permite mantener la restricción sobre las OPEs que puedan realizar las Administraciones Públicas y profundizan en la precariedad.

Share

no cambioEn 2016 se incrementaron las retribuciones un 1% pero el IPC fue del 1,8. Este año vamos en el 1,6% por lo que podemos hablar de una pérdida de un 1,4% en estos dos años.

Mahai Orokorra. Eros ahalmena galtzen dugu, berriz ere

Administrazioa 2017/06/28

Nafarroako Gobernuak berretsi du gaurko Mahai Orokorrean langile guzioi %1 igoko digula soldata. Honek esan nahi du langileok aurten, beste behin ere, eros ahalmena galduko dugula.

Oroitaraziko dugu iaz ordainsariak %1 ere igo zirela, baina KPI %1,8koa izan zela. Aurtengoan %1,6koan dago, beraz esan dezakegu bi urte hauetan %1,4 galduko dugula. Igoerak 2017ko urtarrileko eragina izanen du eta erregularizazioa abuztuko nominarekin batera eginen da.

LABen hilabeteak daramatzagu eskatzen egiazko negoziazio prozesu bat, non lehengo UPN-PSN-PPk ezarritako murrizketa garaiotan eta oraingo Geroa Baiko gobernuaren garaian izan ditugun ordainsari galerak berreskuratuko diren. Berriro ere, galdegin dugu urtearteko plan bat langile guztion ordainsari berreskurapena aztertzeko, baina ez dute horretaz hitz egitera edo negoziatzera ere sartu nahi.

Nafarroako Gobernuak Madriletik agintzen dutenari men egiten dio. Lotsagarria da Gobernu honek ez ekitea dituen autogobernu konpetentziak bere gain hartzeari eta aurrena izateari. Ez baitu deus ere aurkezten, ez bada Estatuari men egitea. Negoziazio kolektiboa interesatzen zaizkion gaietara mugatzen du. Ez baitu ezta langileekin dituen konpromezuak ere betetzen. Lau alderdien artean sinaturiko Gobernu Akordio ere ez du betetzen, bertan aipatzen baita krisi garaian langileok galdutakoa berreskuratuko dela.

Argi eta garbi dugu Uxue Barkosen Gobernuari ez diola arlo publikoaren langileon egoera axola. Aintzakotzat hartuko dugu.

Mesa General. Seguimos perdiendo poder adquisitivo

Administrazioa 2017/06/28

El Gobierno de Navarra ha confirmado hoy en Mesa General que aplicará una subida del 1% a todo el personal. Esto supone que los trabajadores y trabajadoras volvemos a perder poder adquisitivo este año.

Hay que recordar que el año pasado también se incrementó las retribuciones un 1% pero el IPC fue del 1,8. Este año vamos en el 1,6% por lo que podemos hablar de una pérdida de un 1,4% en estos dos años. La subida tendrá efectos desde enero de 2017. El pago de lo que llevamos de año se realizará con la nómina de agosto.

Desde LAB, llevamos meses exigiendo un proceso de negociación que afronte la recuperación de las pérdidas salariales de estos años de recortes impuestos por UPN-PSN-PP y, ahora, por el Gobierno de Geroa Bai. Hemos pedido consensuar un plan plurianual para estudiar la recuperación salarial de todo el personal pero no quieren entrar a hablar y negociar.

El Gobierno de Navarra se pliega a lo que dicta Madrid. Es vergonzoso que este Gobierno renuncie a liderar y asumir sus competencias de autogobierno. Que no plantee nada que no sea obedecer al Estado. Que vuelva a limitar la negociación colectiva a los aspectos que le interesan. Que no afronte las obligaciones que tiene con la plantilla. Que incumpla el Acuerdo de Gobierno firmado por el cuatripartito cuando habla de la recuperación de todo lo perdido durante la crisis por el personal.

Está claro que al Gobierno de Uxue Barkos no le preocupa la situación de los trabajadores y trabajadoras del sector público. Tomamos nota.

Share

urgencias osasunbidea

LABek salatzen du Nafarroako Ospitaletegiko larrialditan kronifikatu den prekarietatea

Administrazioa 2017/06/29

Atzo goizean LABek elkarretaratzea egin zuen Larrialdien Zerbitzuaren aurrean Ospitaletako Larrialdiak duten egoera salatzeko.


LAB denuncia situación de precariedad cronificada en urgencias del CHN

Administrazioa 2017/06/29

Ayer LAB realizó una concentración frente a la puerta del Servicio de Urgencias para denunciar la situación en la que se encuentran las urgencias unificadas del Complejo Hospitalario.


Share

Batzarra-bilkura Ekainak 30 Diputazioa 11:00

Batzar orduak eskatuak (10:30-12:30)

Asamblea-Concentración 30 de junio Diputación 11:00

Pedidas horas de asamblea (10:30-12:30)

LEP, Birjartze tasa eta behin-behinekotasuna

Cuentagotas1Administrazioa 2017/06/27

Foru Administrazioan lan egiten dugun 24.000 pertsonetatik 7.200-eri behin-behineko kontratuak ezartzen zaizkie. (Osasunbidean dagoen behin-behinekotasuna %42koa da).

OPE, Tasa de reposición y temporalidad

Cuentagotas2Administrazioa 2017/06/27

De las más de 24.000 personas que trabajamos en la Administración Foral 7.200 son contratadas temporales. (En Osasunbidea la temporalidad asciende al 42%).

 

Share
SOS

SOS Larrialdiak

Osasunbidea 2017/07/23

descargas de archivos PDF INFO SOS Larrialdiak
Larrialditako langileok larrialdi zerbitzuaren aurrean elkartuko gara, hura 2014. urtean zabaldu zenetik, UPN gobernatzen ari zela, pairatzen ari garen egoera jasanezina salatzeko; egoera konpondu baino, kronifikatu da: lan baldintzak ezin txarragoak dira, antolakuntza eskasa eta zerbitzuaren premiei erantzuten ez dieten buruzagitzak ditugu. (Artikulua irakurri)

SOS Urgencias

Osasunbidea 2017/07/23

descargas de archivos PDF INFO SOS Urgencias
La plantilla de Urgencias nos vamos a concentrar ante la puerta del servicio de urgencias para denunciar la situación insostenible que padecemos desde su apertura en 2014 bajo el mandato de UPN y que lejos de solucionarse se ha cronificado: condiciones laborables pésimas, una organización deficiente y unas jefaturas que no responden a las necesidades del servicio. (Leer artículo)

Share

sukaldeak

Sukaldeak. Lan duina orain!!

Osasunbidea 2017/06/22

LABek elkarretaratzea egin du gaur goizean Nafarroako Ospitalguneko haur-amaren eraikinaren sarreran ospitaletako sukaldeetan lehengoratze publikora egin denetik jasaten ari den egoera salatzeko.

Cocinas. Solución Ya

Osasunbidea 2017/06/22

LAB ha realizado esta mañana una concentración en la entrada del edificio materno-infantil del Complejo Hospitalario de Navarra para denunciar la situación que se está viviendo en el servicio de cocinas hospitalarias desde su reversión como servicio público.

Share
IREKI

IREKIren mobilizaziora deitzen du LABek, “langileon bultzadaz, euskal preso eta iheslariak etxeratze bidean jartzeko”

LAB 2017/06/16 2016ko urriaren 15ean sortu zen Donostian IREKI. Euskal Herriko txoko guztietatik joandako 40 langilerekin. Helburua, “langileen bultzadaz, euskal preso eta iheslariak etxeratze bidean jartzea” zela adierazi zuten. Orduan abiatu zen urte osoko dinamika, ekainaren 17ko mobilizazio nazionala izango duena kolofoi bezala.

LAB hace un llamamiento para participar en la movilización de IREKI, “para poner de camino a casa a las y los presos y exiliados con el impulso de trabajadores y trabajadoras”

LAB 2017/06/16 IREKI se creó el 15 de octubre de 2016 en Donostia, con 40 trabajadores y trabajadoras provenientes de diferentes puntos de Euskal Herria. Señalaron que su objetivo era “poner de camino a casa a las y los presos y exiliados con el impulso de trabajadores y trabajadoras”. Entonces pusieron en marcha una dinámica que se ha prolongado todo el año y que tendrá como colofón la movilización nacional del 17 de junio.

Share

Mesa sectorial de Salud:
Osasunbidea convoca una OPE de 215 plazas

Osasunbidea 2017/06/01

Esta mañana se ha convocado la Mesa Sectorial de Salud en la que se nos ha informado de la convocatoria de una Oferta Pública de Empleo en Osasunbidea de 215 plazas que afecta a celadores, TCAE, TEL TEDS Y TEAP. En cuanto a los niveles A y B se convocan 10 plazas de enfermería especialista (salud mental y matronas) y 15 plazas para FEAs con más necesidad de cobertura de puestos.


LOGOosasunartikuluak

Médicos de la Sanidad Pública: trabajando en precario

Share

 med

Osasun publikoko medikuak: ezegonkortasunean lan egiten

Kexak •Crítica  2017/02/28| Jatorrizko artikuloa 20minutos|

Osasun publikoko hiru medikuetatik batek kontratu ezegonkor bat dauka eta erdiak jabetzako lanposturik gabe lan egiten du.
Osasun sistema nazionalean lan egiten duten medikuen % 50,7 soilik jabetzako lanpostu bat dauka. Osasun publikoko denborazkotasuna, erretiro eta profesionalen "hiesari" batuta, arazo larri bat izango da datozen urteotan, ez bait da zerbitzu publikoetako osasun-estaldura eskeintzeko gai izango.

Médicos de la Sanidad Pública: trabajando en precario

Kexak •Crítica  2017/02/28 | Artículo original  20minutos|

Uno de cada tres médicos de la sanidad pública tiene un contrato precario y la mitad trabaja sin plaza en propiedad.
Solo el 50,7% de los médicos que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) tiene su plaza en propiedad. La temporalidad de la sanidad pública, unida a las jubilaciones y a la “fuga” de profesionales va a suponer, en los próximos años, un gran problema para dar cobertura sanitaria en los servicios públicos.

 

El Hospital de Basurto decide privatizar el servicio que gestiona las bajas de la plantilla

Share

hospital basurtoint

Langileen gaixotasunak eta lan instripuak kudeatzeko zerbitzua pribatizatu nahi du Basurtuko Ospitaleak

Osasunbidea 2016/12/11
Basurtuko sindikatuek ez dute zerbitzu honen desegitea eta langileak ordezkatzeko asmoa onartuko, eta bide guztiak, juridikoak zein sindikalak, erabiliko dituzte aurka egiteko", erantsi du enpresa batzordeak.

El Hospital de Basurto decide privatizar el servicio que gestiona las bajas de la plantilla

Osasunbidea 2016/12/11
Los sindicatos del hospital, en representación de la plantilla, no van a avalar el desmantelamiento de este servicio y se van a oponer por todos los medios jurídicos y sindicales al mismo.

Urgencias del CHN: ¿Renovación de jefaturas para cuándo?

Share

urgext•Kexak •Eztabaida 2016/11/14 |LABOsasunbidea|

Oraindik ez da behar bertzekoa egin Nafarroako Ospitaletegietako Larrialdietako zerbitzu zentralizatuaren gabeziak zuzentzeko.

Seguimos sin que se den los pasos necesarios para corregir las carencias del servicio centralizado de Urgencias del CHN.

Personal Técnico Especialista: ¿Jefatura propia para cuándo?

Share

tecext •Kexak •Eztabaida 2016/11/14 | LABOsasunbidea|

Teknikari Adituen kolektiboa (E.T.E, L.T.E, R.T.T.E, A.P.T.E…) osatzen dutenen betiko aldarrikapena izan ohi da beren lan mailako buruzagitzetan antolatzea.

Es una reivindicación histórica del colectivo de Técnicos Especialistas (T.E.R, T.E.L, T.E.R.T, T.E.A.P…) el organizarse bajo jefaturas de su propia categoría laboral.