twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

adi egon

Osasunbidea


Mantentze zerbitzua. Lekualdaketarako lehiaketa. 1.mailako Ofiziala eta Mantentze lanetako Ofiziala

626/2019 EBAZPENA, martxoaren 11koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana,  Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko 1. mailako ofiziala eta mantentze-lanetako ofiziala izateko lanpostu hutsak lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdia onesten duena.

Lotura

Epea: hamabost baliodun egunekoa izanen da, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, eta ezin izanen da luzatu. 2019ko apirilak 30.

Merezimendu guztiak agiri bidez frogatu eta telematika bidez igorri beharko dira, lekualdatze lehiaketa honetan izena emateko eskabidea aurkezteko epean.


Mantenimiento. Concurso de traslados. Oficial 1.ª y de Oficial de Mantenimiento

RESOLUCIÓN 626/2019, de 11 de marzo, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión, mediante concurso de traslado, de las vacantes del puesto de trabajo de Oficial 1.ª y de Oficial de Mantenimiento, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.

Enlace

Plazo: la presentación de instancias será de quince días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra y será improrrogable. 30 de abril 2019.

Todos los méritos deberán ser aportados documentalmente, vía telemática,
en el plazo de presentación de la solicitud de inscripción en el presente concurso de traslado.