twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
OSAcamino salud

Euskararen dekretuaren kontrako epaiak ondorio larriak izanen ditu Osasunbideko plantillan

Osasunbidea 2019/10/14

UGT, Afapna, SMN eta SATSE sindikatuek euskararen dekretuaren aurka jarritako errekurtsoaren aldeko epaiak ondorio larriak ekarriko dizkio Osasunbideko plantillari, batez ere erizaintzako langileei.

LAB sindikatuak Gobernuari exijitzen dio kasazio-errekurtsoa jar dezala eta behar diren neurriak har ditzala segurtasun juridikorik gabeko egoera hau bideratzeko.

UGT, Afapna, SMN eta SATSE sindikatuek euskararen dekretuaren aurka jarritako demandei erantzunez Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak emandako epaiek ondorio garbi bat izanen dute Osasunbideko plantilletan: lekualdatzeen eta oposizio-lehiaketen baremoetan euskara ez da baloratuko merezimendu gisa.

Horrela izanen da, argi eta garbi. Horrek eragina izanen du langile finkoengan eta kontratudunengan. Gure lanpostuak betetzeko baremoetan aspalditik baloratu izan den merezimendua egun batetik bestera kendu dute, eta, horrela, Osasunbideko langileen eta Nafarroako biztanle askoren eskubideen aurka egin dute.

Jendeak kontrakoa uste badu ere, epai honek atzerako eragina ere badu, eta hemendik aurrera hasiko diren prozesuetatik haratago doa. Izan ere, 2017ko abendutik gaur arte Osasunbidean izan diren lekualdatze eta oposizio-lehiaketa guztietan izanen du eragina. Hau da, epaia aplikatu behar da gaur den egunean bukatu gabe dauden prozesu guztietan eta hemendik aurrera onartzen diren guztietan.

Epaiak, zehazki, honako lanpostu hauen lekualdatze lehiaketetan izanen du eragina: erizain espezialistak, barrutiko fakultatibo espezialistak, larrialdietako mediku albokoak, OOLT-LZA-LZBko medikuak, odontologoak, OOLTko eta larrialdietako pediatrak, psikologoak, EZLTak, APTEak, ODTEak, ETEak, LTEak, erdi mailako teknikariak, osasun-hezitzaileak eta terapeuta okupazionalak.

Oposizio-lehiaketei dagokienez, berriz, honako hauetan: zeladoreak, dietista-nutrizionistak, erizainak, erizain espezialistak, elikadurako teknikariak, EZLTak, APTEak, ODTEak, ETEak, LTEak, ETTEak, farmaziako teknikariak, erdi mailako teknikariak, osasun-hezitzaileak eta terapeuta okupazionalak.

Gauzak horrela, Osasunbideko langileak inoiz ez bezalako segurtasun juridikorik gabeko egoera batean daude lekualdatze edo oposizio-lehiaketa horiei dagokienez.

Erizainak izan dira kaltetuenak; izan ere, azkeneko oposizioetan 500dik gora izangaik alegatu zuten euskararen ezagutza merezimendu gisa. Baina, horretaz aparte, epaiak ia deialdi guztietan izanen du eragina.

UGT, AFAPNA, SMN eta SATSE sindikatuek arduragabekeria handiz jokatu dute, azkeneko hamarkada hauetan baloratu izan den merezimendu bat aurkeztu duten ehunka pertsonari eragindako kalteaz batere arduratu gabe. Langile horiek ahalegin ekonomiko eta pertsonal handia egin dute Nafarroan koofiziala den hizkuntza bat ikasteko, horrela herritarrak hobeki atenditzeko eta beren lanpostuari dagozkion betebeharrak hobeki betetzeko. Orain, ikusten dute ez zaiela batere baloratzen egindako ahalegin hori, eta, gainera, errekonozimendu oro bertan behera gelditzen direla.

Sindikatu horiek euskarari dioten gorroto biziak eraman ditu Nafarroaren hizkuntza-errealitateari eraso egitera ondorioak neurtu gabe; osasun arloko profesionalen artean giro txarra hedatzeaz gainera, ezjakintasunaren apologia egiten dute legez ezarrita dagoen merezimendu honi dagokionez. Ezer gutxi esan dute beste hizkuntza batzuen balorazioari buruz, ongi jakinda hizkuntza horien erabilera hutsaren hurrengoa dela osasunaren arloan. Gauza bera hain zabalduta dagoen “cursillismoari” buruz, ohitura horren onuradun eta konplize direlako, langileen kontura.

Nafarroako Gobernuak epai horren aurkako kasazio-errekurtsoa aurkezteko aukera du. LABetik urrats hori eman dezala esijitzen diogu, eta horren ondotik behar den guztia egin dezala egoera berriz bideratzeko.

La sentencia contra el decreto del euskera afectará de manera muy grave a la plantilla de Osasunbidea

Osasunbidea 2019/10/14

El fallo a favor del recurso de UGT, Afapna, SMN y SATSE contra el decreto del euskera afectará de manera muy grave a la plantilla de Osasunbidea, y especialmente al personal de Enfermería.

Desde LAB exigimos al Gobierno que interponga el recurso de casación y adopte cualquier medida que ayude a reconducir esta inseguridad juridica.

Las consecuencias de las sentencias del TSJN derivadas de las demandas presentadas por UGT, Afapna, SMN y SATSE tienen una repercusión clara en la plantilla de Osasunbidea: la eliminación del euskera como mérito en los baremos de traslado y concurso-oposición.

Así de simple y así de duro. Esto afecta al personal fijo y contratado, eliminando de un plumazo un mérito que durante décadas constaba en los apartados de baremación de nuestros procesos de provisión de puestos. Un ataque frontal a los derechos de las y los trabajadores y de una parte importante de la población navarra.

Pero al contrario de lo que pudiera pensarse, los efectos derivados de esta sentencia no afectan solamente a los procesos que se inicien posteriormente a su publicación, sino que se ven afectadas todas aquellas convocatorias de traslado o concurso-oposición que se hayan producido en Osasunbidea desde diciembre de 2017 hasta la actualidad. Es decir, se verían afectadas todas aquellas convocatorias en proceso que a día de hoy sigan sin resolverse definitivamente, y aquellas que se convoquen de aquí en adelante:

El fallo afectaría a los siguientes concursos de traslado: Enfermera especialista, FEA, Fisioterapeuta, Médico Adjunto Urgencias, Médico EAP-SNU-SEU, Odontólogo, Pediatra EAP y Urgencias, Psicólogo, TCAE, TEAP, TEDS, TER, TEL, TGM, Educador Sanitario y Terapeuta Ocupacional.

En cuanto a los concurso-oposición, se verían afectados los siguientes: Celador, Dietista-Nutricionista, Enfermera, Enfermera especialista, Técnico Alimentación, TCAE, TEAP, TEDS, TER, TEL, TERT, Técnico de Farmacia, TGM, Educador Sanitario y Terapeuta Ocupacional.

Lo que esta enorme lista de afectados deja claro es que nunca se había provocado mayor inseguridad jurídica entre el personal de Osasunbidea a la hora de resolverse traslados o concursos-oposición.

Enfermería ha sido una de las categorías más afectadas, ya que en las últimas oposiciones más de 500 personas presentaron algún mérito de euskera en esta categoría. De esta forma, se ven afectadas la práctica totalidad de las convocatorias.

UGT, AFPNA, SMN y SATSE han actuado de manera irresponsable y sin preocuparse por el perjuicio que van a generar a cientos de personas que simplemente tienen un mérito que ha sido valorado históricamente; trabajadoras y trabajadores que han realizado un esfuerzo tanto económico como en dedicación al aprendizaje de una lengua -cooficial en Navarra- para poder atender a la ciudadanía y realizar las labores correspondientes a su puesto. Estas personas ven ahora cómo no solo no se les valoran los esfuerzos realizados, sino que se les elimina cualquier tipo de reconocimiento que pudieran tener.

La euskerafobia de estos sindicatos les lleva a atacar la realidad lingüística de Navarra sin medir consecuencias, buscando la crispación entre las profesionales de salud y haciendo apología de la ignorancia frente al mérito reconocido por ley. Poco han cuestionado la valoración de otros idiomas cuyo uso es mínimo entre los profesionales sanitarios, o el cursillismo del que son partícipes, cómplices y beneficiarios a costa de los y las trabajadoras.

El Gobierno de Navarra tiene la posibilidad de interponer un recurso de casación ante dicha sentencia. Desde LAB le exigimos que dé este paso y más para intentar reconducir la situación.