twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
OSAtejado1

Osasunbidea: etxea teilatutik hasita

Osasunbidea 2019/08/23

Osasuneko kontseilari berria azkar hasi da lanean, baina pentsatu gabe nondik eta nola hasi. Edo bai? Domínguezen lau urteko agintaldiko politika kontinuisten ondotik, kontseilari berriak egin duen lehenengo gauza izan da plantillako kolektiboaren zati bat ordezkatzen duen sindikatu batekin biltzea haien eskakizunak asetzeko bidea aurkitzeko, alde batera utziz departamentuan dauden egiturazko gabezia nabarmenak.

Osasunbideko langileak zur eta lur gelditu dira Santos Indurain Osasuneko kontseilari berriaren lehenengo mugimenduak ikusita. Denborarik batere galdu gabe, Osasunbideko kolektibo baten zati baten ordezkariekin bildu da alde batera utzita gainerako langileak. Jakin badakigu presio korporatibista handiak jasan dituela, eta ongi dakigu, orobat, zenbait fakultatibok beren eskakizunetako batzuk (batez ere, eskakizun ekonomikoak) lortzeko egindako mobilizazioak traba handi bat direla kontseilariak departamentuan egin beharreko lanari ekiteko, bera ere medikua baita.

Lau urte eman ditugu Domínguez kontseilariaren kudeaketa kontinuista sufritzen (berau ere medikua izanik), bai eta Moracho kudeatzailearen geldotasuna (plantillari dagokionez, ez, ordea, hornitzaileei dagokienez) eta ospitaleguneko antolaketaren hondamendia sufritzen ere. Horregatik, LAB sindikatuak ez du onartu behar orain plantillako langileria osoaren eskubideak urratu daitezela sindikatu korporatibista batzuen erreibindikazioei mesede egiteko; izan ere, sindikatu horiek elite baten interesen alde jokatzen dute bakarrik, neurriz kanpoko burutzen egitura bat defendatzen dutelako eta beren eskakizun ekonomikoei eta lidergoa eusteari besterik ez diotelako begiratzen.

Gaur egungo ustezko gatazka-egoera ikusita, Osasuneko kontseilariak aukeratutako bidea ez da izan sindikatu guztiekin bilera txanda bat egitea. Horren ordez, erakunde bakar bati eman dio hitza, eta alde batera utzi du Osasunbideko profesional guztiak ordezkatzen dituen gehiengo sindikala.

Kontinuismoan noraezean

Kontseilariak, arazo partikularrei ekin aurretik, Osasuneko Departamentuaren egitura ezartzeari ekin beharko lioke; izan ere, lan hori egin gabe duen departamentu bakarra da gurea. Ospitalegunea berrantolatzeari ekin beharko lioke, azkeneko legealdiko politika kontinuisten ondorioz Nafarroako Ospitalegunean lan egiten duten ia 6000 lagunek lan baldintzetan jasan dituzten galerei buelta emateko. Era berean, funtsezkoa da Oinarrizko Osasun Laguntza berrantolatzea, plantillak eta lan kargak beste modu batera banatuz, eta ez adabakiak jarriz produktibitate-sariak ordainduta.

Karguetan ere, kontinuismoa izan da nagusi, kudeaketa-kargu batetik bestera izan diren aldaketak gorabehera. Buru horiek guztiek beren interesei begiratu diete bakarrik, prestakuntzari, kontratazioei eta boterea mantentzeari dagokienez, eta bigarren maila batean gelditu dira plantillako langileen eskubideak.

Fakultatiboen eskakizunak legezkoak dira goitik behera; izan ere, gainerako langileek bezala, haiek ere jasan zituzten gaizki deitutako krisi baten ondoriozko murrizketak, eta horietako gehienak ez dituzte oraindik berreskuratu. Lan baldintzak kaskartu egin dira, behin-behineko langileen kopurua eta lan kargak handitu egin dira eta gero eta gehiago eskatzen zaigu trukean deus ere eskaini gabe.

Horregatik guztiagatik Nafarroako Gobernuari eta Osasunbideari eskatzen diegu erantzukizunez joka dezatela eta, egitura organikoa eta betiko izenak aldatzeaz gainera, argi eta garbi egin dezatela langile guztien eskubideen alde eta osasun laguntzaren kalitatea hobetzearen alde.

Osasunbidea: la casa por el tejado

Osasunbidea 2019/08/23

La nueva consejera de Salud se ha puesto rápidamente manos a la obra. Pero sin pensar por dónde ni cómo comenzar con su tarea. ¿O sí? Tras cuatro años de continuismo dirigidos por Domínguez, lo primero que ha hecho su sucesora ha sido reunirse con un sindicato que representa a parte de un colectivo de la plantilla para intentar responder a sus exigencias obviando las deficiencias estructurales existentes.

La plantilla de Osasunbidea asiste estupefacta a las primeras acciones realizadas por la nueva consejera de Salud Santos Indurain. No ha perdido el tiempo para sentarse en una mesa con los representantes de parte de un colectivo de Osasunbidea dejando de lado al resto del personal. No dudamos de que las presiones corporativistas son muchas y no dudamos tampoco de que la movilización de parte de los facultativos para conseguir que se cumplan algunas de sus reivindicaciones (las económicas sobre todo) suponen para la consejera, médica también, un importante escollo a la hora de iniciar su andadura en la consejería.

Hemos pasado cuatro años sufriendo la gestión continuista del consejero Domínguez, también médico, la inacción del gerente Moracho (respecto a la plantilla, no respecto al trato con proveedores) y el desastre organizativo dentro del complejo hospitalario. Es por ello que desde el sindicato LAB no vamos a permitir que se vulneren los derechos del conjunto de la plantilla, por ceder a las reivindicaciones de sindicatos corporativistas que velan únicamente por los intereses de una élite minoritaria; un entramado de jefaturas sobredimensionadas que basan sus demandas en cuestiones de índole económico y de liderazgo.

La consejera de Sanidad, ante esta situación de aparente conflicto, no ha establecido una ronda de contactos con los sindicatos. En su lugar ha optado por escuchar a una sola organización y dejar de lado a la mayoría sindical que representa al conjunto de profesionales de Osasunbidea.

Deriva continuista

La consejera debería, antes de encarar problemas particulares, preocuparse por la falta de estructura en Salud, el único departamento que aún lo tiene pendiente. Debería trabajar en la reorganización del Complejo Hospitalario, para así hacer frente al deterioro de las condiciones laborales que sufren las casi 6000 personas empleadas en el CHN por culpa de la deriva continuista mantenida en la última legislatura. Es fundamental también la reorganización de la Atención Primaria, pero reestructurando plantillas y cargas de trabajo, no tanto parcheándolo con el pago de productividades.

Hemos sufrido el continuismo en nombres y cargos; un mero cambio de cromos entre los diferentes puestos de gestión. Todas estas personas no han hecho sino velar por sus propios intereses en cuanto a formación, contratación y cotas de poder, relegando los derechos de la plantilla a un segundo plano.

Las reivindicaciones de los facultativos son totalmente lícitas, ya que como el resto del personal sufrieron los recortes de una mal llamada crisis que todavía no han recuperado. Las condiciones laborales han empeorado, la eventualidad y las cargas de trabajo han aumentado, y cada vez se exige más por menos.

Es por todo ello que exigimos al Gobierno de Navarra y a Osasunbidea un ejercicio de responsabilidad que implique un cambio de nombres y de estructura y que vele por los derechos de todo el personal y la mejora de la calidad asistencial.