twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
OSAenfermero

LAB sindikatuaren proposamena, erizaintzako espezialitateak direla eta

Administrazioa 2019/03/22

Erizaintzako espezialitateak garatu eta ezartzeko prozesuak berebiziko garrantzia du lanbidearen etorkizunerako. Hori dela eta, LABek eztabaida irekia, zehatza eta gardena abiatu nahi du.

Kalitatezko zerbitzua izango badugu, lanbide sustapena eta garapena bultzatuko baditugu eta erizainen eskubideak bermatuko baditugu, ezinbestekoa izango da lehenbizi erizaintzako zerbitzuen eginkizunak eta errealitatea hurbiletik ezagutzea eta, gisa horretan, espezializazioa adierazle tekniko eta asistentzialen bidez aztertzea.

Azterketa horiek egiteko, ezinbestean, erizaintzako langile guztien iritzia beharrezko zaigu, horretarako elkarrizketarako bidea irekita; hala, ez dugu bidegabekeriarik sortuko, eta plantillan egin beharreko moldaketak ere modu arrazionalean eta kalterik eragin gabe eginen ditugu.

Elkarrizketari ekiteko, LABek honako oinarriok proposatu ditu:
• Egungo egoera arautu bitarte, unitate espezializatuetako postuak espezialista-postu bihurtzeko prozesua geldiaraztea; era berean, prozesu horrek ukitutako langileek behar duten gaikuntza jasoko dute eta dagozkien eskubideak aitortu beharko zaizkie.
• Araubide bat ezartzea espezialista tituludunek postu libreetan izan dezaten sarbidea, inola ere ez beste profesional baten jarduneko postuetan.
• Erizain espezialisten lanpostuak sortzea, betiere proiektu sendo baten baitan, proiektu antolatua, adostua eta aldian behingo auditoriak aurreikusten dituena.
• Osasun arloko Mahai Sektoriala abiatzea; Mahai hori izanen da negoziaziorako gune legala, baita espezialitateak zehazteko prozesuan negoziazioaren emaitzak aplikatzeko gunea ere, bidezkoa denean.

Bien bitartean, exijitzen dugu erizaintzako zuzendaritza-taldeek atxikita dituzten postuak askatzea. Izan ere, Nafarroako Ospitalegunearen zein Osasun Mentalaren azken egokitzapenetan, zuzendariok beren kabuz gorde egin dute postu mordoska (40tik gora dira erizaintza pediatriakoak eta 10 osasun mentalekoak); jokabide horren ondorioz, langile finkoei mugitzeko aukera kendu egin zaie, eta kontratatuei, berriz, kontratuak prekarizatu.

Antzera gerta liteke laster ezarriko den erizaintza komunitarioaren espezialitatearekin: lekualdaketa prozesuetan mugitzeko aukerarik gabe gelditzea.

Osasunbideak ekin egin behar dio espezialiateen ezarpen prozesuari, modu arrazionalean, errealistan eta negoziatuan. Prozesu horretan, funtsezkoa izango da kontuan hartzea zenbat profesional diren beharrezkoak eta baita espezialisten prestutasuna ere; hala, gainerako langileen eskubideak ere errespetatuko dira eta alferrikako istiluak saihestuko dira. Horrela ez bada, estatuaren egungo sistema izango dugu: zentralizatua da baina koordinazio eskasekoa, eta ez ditu kontuan hartzen zerbitzuen errealitatea, ezta premiak ere.

Propuesta del sindicato LAB ante la implantación de especialidades de enfermería

Administrazioa 2019/03/22

El desarrollo e implantación de las especialidades de enfermería es un proceso clave para el futuro de la profesión. Es por ello que desde LAB queremos abrir un debate público, riguroso y transparente.

Es preciso analizar la realidad y necesidades de los cuidados de enfermería, para que la especialización se lleve a cabo desde parámetros técnico-asistenciales que respondan a objetivos de mejora de la calidad de la atención, al desarrollo y promoción profesional y al respeto de los derechos laborales de la enfermería.

Para ello es preciso contar con la opinión de toda la plantilla de enfermería abriendo un cauce de diálogo para que no se produzcan agravios y se realicen las modificaciones de plantilla necesarias de forma racional y sin perjuicios.

El sindicato LAB considera que las bases para abrir el debate pasan por las siguientes medidas:
• Paralizar el proceso de reconversión de las plazas de las unidades especializadas, en plazas de especialistas, hasta que se regule la situación presentada, y todo el personal afectado tengan la habilitación necesaria y los derechos que la misma conlleva.
• Establecer normativa para que la inclusión de especialistas titulados se pacte sobre plazas que queden libres y no sobre ninguna en la que trabaja otro profesional.
• Crear puestos de enfermeras especialistas respondiendo a un proyecto organizado, consensuado y con auditorias periódicas.
• Abrir la Mesa Sectorial de Salud como foro legalmente habilitado para la negociación y aplicación de aquellas conclusiones que se deriven para definir el proceso de implantación de especialidades, si es que procede.

Hasta que se establezcan bases para la negociación exigimos que las direcciones de enfermería dejen de retener las plazas que de forma unilateral se han apropiado en los últimos acoplamientos del CHNa y Salud Mental (más de 40 de enfermería pediátrica y 10 en salud mental) eliminando la posibilidad de movilidad del personal fijo y precarizando los contratos del personal contratado.

Se puede producir una situación similar con la especialidad de enfermería comunitaria que se va a implantar en corto espacio de tiempo, ya que puede llegar a eliminar también la movilidad en traslados.

Osasunbidea debe hacer frente a la implantación de las especialidades de forma racional, negociada y realista teniendo en cuenta el número de profesionales necesarios y la disponibilidad de dichas especialistas, respetando los derechos laborales del resto de las trabajadoras para evitar conflictos innecesarios. Todo esto frente al sistema actual estatal centralizado, pero descoordinado, que no se ajusta a las realidades de cada servicio de salud y obvia sus necesidades.