twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
OSA fachada

Osasunaren sektore mahaia. Estruktural, finkapen eta LEPren taulak

Osasunbidea 2018/11/21
descargas de archivos.orig PDF Estructurales consolidadas

descargas de archivos.orig PDF OPE 2018
descargas de archivos.orig PDF OPE 2013-2018

Mesa sectorial salud. Tabla plazas estructurales, consolidación y OPE

Osasunbidea 2018/11/21
descargas de archivos.orig PDF Estructurales consolidadas
descargas de archivos.orig PDF OPE 2018
descargas de archivos.orig PDF OPE 2013-2018
osasunbidea fachada

Osasunaren sektore mahaia. Estruktural, finkapen eta LEPren taulak

Osasunbidea 2018/11/21
descargas de archivos.orig PDF Estructurales consolidadas

descargas de archivos.orig PDF OPE 2018
descargas de archivos.orig PDF OPE 2013-2018

Maila sanitario guztiek bete ahal izanen dituzte buruzagitzak.

Azkenean, 347/1993 Foru Dekretuaren aldatze izapideak dirau, sindikatuen gehiengoa osatzen duen Sektore Mahaiak oniritzia eman ondoren.

Osasunaren sektore mahaian eztabaidatu ziren gaien artean, azpimarragarriena 347/199 Foru Dekretuari egin aldaketak onartu izana da. Horrekin arautzen dira aldi baterako barne sustapena, koordinatzaileen eginkizuna edota buruzagitzen hornikuntza.

Azken puntu honi dagokionez, nabarmendu behar da unitateko eta sail sanitarioen buruzagitzak maila guztietako langilez hornitu ahal izanen dela: Erizaintza, Goi-mailako Teknikariak, Maila ertaineko Teknikariak, Zelaria,...

Buruzagitzak merezimendu-lehiaketen bidez hornituko dira; horrela, enpleguko eskaintza publikoari ez zaio lanposturik kenduko. Koordinatzaile sanitarioak, egitura organikoa aldatzen ez zaiela, zereginak esleitzen zaizkien langileak balira bezala arautzen dira.

Adostu da ere, EIAR-eko ospitaleratze laguntza-taldea prestatzeko protokoloa, Nafarroako Ospitaletegian diharduten boluntarioei zabalik. Prestakuntza egiteko eta leialtasunari laguntzeko pizgarri batzuk eskainiko dira.

55 urte baino zaharragoak diren langileak gauetan lan egitetik salbuesteko proposamena etenda gelditu da, maila handiagoko araudiari egokitzeko arazoak direla eta. Negoziazioari berrekingo zaiola adostu da.

Aldi baterako barne sustapena gardentasunez arautzen da, eta izangaiak antolatzeko hautapen frogak egin behar direla ezartzen da.

Azkenik, 2018ko Lan Eskaintza Publikoari loturiko 233 lanpostu onartu dira, eta dagoeneko abian den Lan Eskaintza Publikoa egonkortzeari gehituko zaizkio. Administrazioak egin proposamena oraindik lotzen zaie negoziazio mahaietan egin aldaketei.

TAULAK SAREAN IKUSTEKO LOTURA

Mesa sectorial salud. Tabla plazas estructurales, consolidación y OPE

Osasunbidea 2018/11/21
descargas de archivos.orig PDF Estructurales consolidadas
descargas de archivos.orig PDF OPE 2018
descargas de archivos.orig PDF OPE 2013-2018

Todas las categorías sanitarias podrán desempeñar jefaturas.

Por fin el DF 347/1993 continúa su trámite de modificación tras el visto bueno dado por la mayoría sindical de la Mesa Sectorial.

Entre los temas tratados en la Mesa Sectorial de Salud. El tema más destacable ha sido el de la aprobación de las modificaciones del DF 347/199. Con ello se regula la promoción interna temporal, la figura de los coordinadores o la provisión de jefaturas.

Sobre este último punto hay que destacar que las jefaturas de unidad y sección sanitarias podrán ser provistas por personal de todas las categorías: Enfermería, Técnico de Grado Superior, Técnico de Grado Medio, Celador…

Las jefaturas pasan a ser provistas mediante concurso de méritos, sin detraer así plazas de la oferta pública de empleo. Los coordinadores sanitarios se regulan como personal al cual se asignan dichas tareas sin modificación de la estructura orgánica.

También se ha acordado un protocolo para la formación de un equipo asistencial de hospitalización de EIAR, abierto a personal voluntario del CHN. Para realizar la formación y favorecer la fidelización se ofertarán diversos incentivos.

La propuesta para que el personal mayor de 55 años pueda quedar exento de trabajar noches queda en suspenso por problemas de ajuste a normativa de rango superior. Se ha acordado reiniciar su negociación.

La promoción interna temporal se ve regulada de forma transparente y se establece la realización de pruebas selectivas para la ordenación de aspirantes.

Por último, se aprueban 233 plazas de OPE de 2018 para Osasunbidea, que se añadirán a la OPE de estabilización que ya está en marcha. La propuesta de la Administración todavía está sujeta a modificaciones en las mesas de negociación.

ENLACE PARA VER TABLAS EN LINEA