twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
CHNerizaintza

Erizaintza Zuzendaritzaren axolagabekeria eta bidegabekeriaren beste atal bat salatu du LABek, NOko Zaindarien koordinatzaileen lehiaketa-konkurrentzian

Osasunbidea 20187/11/14

LAB sindikatuaren Osasunbideko sail sindikalak salatu nahi ditu Maite Soriak Nafarroako Ospitaleguneko (NO) Erizaintza zuzendaritzan egin dituen axolagabekeria eta bidegabekeria ugariak: bere kontu dauden langileen kontratazioaren kudeaketa kaskarra; Osasunbidean oraindik ez dauden ustezko espezialitateen aitzakiarekin, erizaintza-akoplamenduetan dozenaka ondorio atxikitzea; inposizioa eta inprobisazioa EIARen zainketen formakuntzan; opakutasuna eta zuhurkeria formakuntzen eskarien aurrean; Larrialdetako erizainen kudeaketa penagarria; geldotasuna eta utzikeria ratio eta lan-zamen banaketan. Eta orain, beste kontu bat gehitu da zerrenda luze horretan, teknikari eta zaindarien koordinatzailearen figurei dagokiena hain zuzen ere.

Azken puntu horri dagokionez, Mahai Sektorialak adostutako antolakuntza aldaketari gogor egin dio aurre Maite Soriak eta, ahal izan duen neurrian, koordinatzaile figura horien ezarpena oztopatu du (Tuteran eta Lizarran baino beranduago aplikatuz eta osagarrien ordainketak atzeratuz).

Orain Zaindarien Koordinatzaileen lanpostuen txanda da eta NOko webgunean begiratzea baino ez dago berriz ere ikusteko mespretxua eta arbitrarietatea izan direla hura diseinatzeko zutabeak. Koordinatzailegaientzako informazio falta nabaria da; ez dago aipamenik lanpostuaren baldintzen eta ezaugarrien inguruan (ordainsariak, jardunaldiak, eginkizunak…); ez du azaltzen NOko sail eta unitateen egituraren sartzea; ez dira aipatzen memorian, proiektuan edota elkarrizketan aintzat hartuko diren irizpideak; ezta atal bakoitzean nola esleituko den ere… Hau da, deialdia gogorik gabe eta nagusikeriaz egin dute. Eta gainera, Langile Batzordeak informazio gehiago eskatu zionean deialdia baztertzearekin mehatxatu gintuen.

Zoritxarrez, argi dago zuzendari honen kudeaketa negargarriaren beste atal baten aurrean gaudela; eta are kezkagarriagoa da kudeaketa negargarri hori NOko Kudeaketa Zuzendaritzak eta Osasun departamentuak babestea.

Horregatik guztiagatik, eta legealdiaren bukaeran egon arren, LAB sindikatuak eskatzen du zuzendaritza hau aldatzeko eta, interes partikularrak baztertuz, gauza publikoaren kudeaketa gardena eta zuzenaren aldeko kudeatzaile bat jartzeko.

LAB denuncia un nuevo capítulo de negligencia y arbitrariedad de la Dirección de Enfermería en la concurrencia competitiva de coordinadores de celador en CHN

Osasunbidea 20187/11/14

La sección de Osasunbidea del sindicato LAB quiere denunciar las muchas negligencias y arbitrariedades en la gestión por parte de Maite Soria al frente de la dirección de Enfermería del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN): gestión pésima de la contratación del personal a su cargo; retener decenas de resultas en acoplamientos de Enfermería con la excusa de supuestas “especialidades” inexistentes todavía en Osasunbidea; imposición sumada a improvisación en la formación para cuidados en EIAR; opacidad y racaneo ante las solicitudes de la formación; gestión pésima del personal de Enfermería en las Urgencias; inacción y dejadez ante la desigual distribución de ratios y cargas de trabajo sobrecargando a la plantilla; y por citar otra cuestión más está la de las figuras de Coordinadores para personal técnico o celador.

Ante esto último la postura de resistencia por parte de Maite Soria al cambio organizativo acordado en Mesa Sectorial ha sido férrea, ya que ha torpedeado en la medida de lo posible la implantación de esas figuras de coordinación (aplicándose más tarde que en Tudela y Estella; y llegando a retrasar el pago de complementos).

Ahora les toca a los puestos de Coordinación de Celadores, y no hay más que ver la convocatoria colgada en la web del CHN para darse cuenta que el menosprecio y la arbitrariedad han sido los motores que le han guiado en la misma.

Empezamos por una casi nula información para las/os aspirantes al puesto: ninguna referencia a las condiciones o características del puesto (retribuciones, jornadas, funciones…); no describe las caracteristicas de la estructura organizativa de la Sección y Unidades; no señala su inclusión en la estructura del CHN; no señala los criterios a valorar en la memoria o proyecto o en la entrevista; no señala las puntuaciones del proceso y como se asignan a cada apartado a valorar… En definitiva la convocatoria se realiza con desgana y con prepotencia. Así cuando se le solicitó en la Comisión de Personal más información amenazó con retirar la convocatoria.

Tristemente nos hallamos ante un nuevo capítulo de gestión nefasta de esta directora y lo que es peor casi, gestión nefasta consentida por la Dirección Gerencia del CHN y la Consejería de Salud.

Por todo ello, y aunque estemos al final de la legislatura, el sindicato LAB exige que esa dirección sea sustituida por una gestora que realice su labor desde la transparencia, equidad y velando por la gestión de lo público frente a los intereses particulares.