twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Share
cp2

LANBIDE KARRERA

GUZTIONTZAT ORAIN !!!

Osasunbidea 2018/11/7

LABek lanbide karrera baten proposamena landu du, ekonomikoki eskuragarri eta, batez ere, 2010eko murrizketetatik gutxitutako erosohalmenaren mantendua berma dezan.

Aldi berean, UPNPSN eta –SMNSATSE sortutako bidegabekeriak eta irainekin bukatzea bilatzen ari da. Hau da, Osasunbideko maila guztientzako, behinbetiko zein behin-behineko langilentzako.

Hauxe gure analista: gutxi gorabeherako kalkuluaren arabera, ez zehatz, Osasunbidean, 10000 lanpostuetatik 2200 A mailakoak dira, 3600 Bkoak, 1000 inguru Ckoak, eta gainerakoak, 3000 inguru D mailakoak. A mailakoentzako kostu ekonomikoa 12,3 miloi izango litzateke; Bkoentzako 12,9 miloi ingur; Ckoentzako 2,4 miloi inguru (1000 langile 2400 eurona) eta Dkoentzako 6 miloi inguru (3000 langile 2000na). Hau guztia 33,6 miloi euroen kopruada, hauetako 15,1 behinbetiko medikuntza eta erizaintzaren langileen artean dagoeneko ordaintzen ari dira.Honek 18.5 miloietan handitzea suposatuko luke.

Gure proposamenak lanbide karrerako ezarpen progresiboa, 3, 4 urtetan, jasotzen du. Modu honetan, etengabeko ezarpenak ez du kontuetan oreka galtze bat suposatuko, Nafarroako ekitaldi
ekonomiko ezberdinengatik onartua izan daitekena.

Gure helburua erosahalmena bermatzea da, betiere urteroko diru sariaren igoerarekin kontutan izanik.

Lanbide Karreraren eredua, bere edukiak, medikuntza eta erizaintzaren karrrerak berplanteatu ta gero egituratuko genuke. Horregatik karreraren helburuak betetzeko beharko litzateke formazioa erakunde publikotik ematea bermatzen saiatuko
gara. Guretzat lan talde eta taldeko lanean oinarritutako
karrera eredu bat ezartzea guztiz beharrezkoa da. Horrela gaur egungo injustitziari buelta emango genioke, azken finean arreta lanaren helburuak osasunbideko langile guztien artean lortzen ditugu,
baina diru sariei begira erizaintza eta medikuntzaren gutxiengo batek abantailak izaten ditu.

Horrek gure Asistentzia – taldeen Ratioen Antolamendurako Lege proposamena lanbide karreraren eremuan ezartzea suposatuko luke.

Proposamen hau eskuragarria eta erreallista delako eta aldi berean, historikoki emandako bazterkeriei aurre egiten dielako LABetik helburu hau lortzeko emango diren ekimen eta mobilizazioetan parte hartzera animatzen zaituztegu.

CARRERA PROFESIONAL

PARA TODAS/OS YA !!!

Osasunbidea 2018/11/7

LAB ha elaborado una propuesta de carrera profesional factible en lo económico, y sobre todo, que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo tan mermado desde los recortes iniciados en 2010.

A su vez, busca acabar con agravios históricos generados por UPNPSN y el sindicalismo corporativo de SMN y SATSE. Es decir, incluirá a toda la plantilla de Osasunbidea: todas las categorías laborales y personal fijo y contratado.

Nuestro análisis es el siguiente: según cálculos aproximativos, no exactos, en Osasunbidea de unos 10.000 puestos de trabajo, 2.200 son de nivel Á, 3.600 del B, unos 1.000 del C y el resto unos 3.000
del D. El coste para el nivel A sería de 12,3 millones; para el nivel B, de unos 12,9 millones; para el nivel C sumaría aproximadamente unos 2,4 millones (1.000 personas por unos 2.400 euros); y para el nivel D sumaria en torno a 6 millones de euros (3.000 personas por 2.000 euros). Esto suma un total de 33,6 millones de euros, de los cuales ya se están pagando 15,1 al personal fijo de medicina y enfermería; supondría ampliarla en 18,5 millones.

Nuestra propuesta contempla una implantación progresiva de la carrera profesional, en 3 años o 4. De esta manera la implantación no supondría un desajuste en las cuentas, pudiendo ser
perfectamente asumido en los diferentes ejercicios
presupuestarios de Nafarroa.

Nuestro objetivo, al margen del incremento salarial anual, es garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo.

El modelo de carrera, es decir, su condicionado, estaría basado en la revisión del ya existente para el personal fijo de medicina y enfermería. Por ello, se busca una garantía para que la formación que se precise se gestione desde instancias públicas, evitando lucro de terceros. Sobre todo, aplicándose desde una perspectiva de "equipos de trabajo" o del "trabajo en equipo", de manera que se invierta la injusticia actual en la que los objetivos de trabajo asistencial los obtenemos entre toda la plantilla, y que sólo repercute económicamente en el personal fijo de medicina y enfermería.

Ello supone la aplicación de nuestra propuesta de LOREA, Ley de Ordenación de Ratios de Equipos Asistenciales, al ámbito de la carrera profesional.

Porque es una propuesta factible y realista que repara agravios históricos, desde LAB animamos a participar en las dinámicas de trabajo y movilización que con este objetivo llevemos adelante.

 
shadow

LOGOosasunartikuluak

Prohibir de entrada de visitadores comerciales a centros sanitarios públicos mejora la calidad asistencial y reduce la ineficiencia

 Visitador mdico phixr

Merkataritza-bisitariei osasun-etxe publikoetara sarrera debekatzea laguntza-kalitatea hobetzen duela eta eraginkortasun eza gutxitzen duela ikusten da

Prohibir de entrada de visitadores comerciales a centros sanitarios públicos mejora la calidad asistencial y reduce la ineficiencia

Kexak •Crítica  2018/11/9| Jatorrizko artikuloa www.nogracias.eu | Kexak •Crítica  2018/11/9 | Jatorrizko artikuloa www.nogracias.eu |
Politika eraginkorrenak ondorengo hiru neurriak bateratzen zituztenak izan ziren: medikuei opariak murriztea, sendagaien merkataritza-agenteei laguntza-areetara sarrera debekatzea eta neurri hauen ezarpenaren gainbegiratze eta kontrolerako mekanismoak, eta hauek betetzen ez badira, zigorrak jarriz. Las políticas más eficaces fueron las que combinaban tres medidas: la restricción de los obsequios a los médicos, restricción del acceso de los representantes de medicamentos a las áreas asistenciales y mecanismos de supervisión y control de la la aplicación de estas medidas, con sanciones para su incumplimiento.

 

Médicos de la Sanidad Pública: trabajando en precario

 med

Osasun publikoko medikuak: ezegonkortasunean lan egiten

Kexak •Crítica  2017/02/28| Jatorrizko artikuloa 20minutos|

Osasun publikoko hiru medikuetatik batek kontratu ezegonkor bat dauka eta erdiak jabetzako lanposturik gabe lan egiten du.
Osasun sistema nazionalean lan egiten duten medikuen % 50,7 soilik jabetzako lanpostu bat dauka. Osasun publikoko denborazkotasuna, erretiro eta profesionalen "hiesari" batuta, arazo larri bat izango da datozen urteotan, ez bait da zerbitzu publikoetako osasun-estaldura eskeintzeko gai izango.

Médicos de la Sanidad Pública: trabajando en precario

Kexak •Crítica  2017/02/28 | Artículo original  20minutos|

Uno de cada tres médicos de la sanidad pública tiene un contrato precario y la mitad trabaja sin plaza en propiedad.
Solo el 50,7% de los médicos que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) tiene su plaza en propiedad. La temporalidad de la sanidad pública, unida a las jubilaciones y a la “fuga” de profesionales va a suponer, en los próximos años, un gran problema para dar cobertura sanitaria en los servicios públicos.

 

El Hospital de Basurto decide privatizar el servicio que gestiona las bajas de la plantilla

hospital basurtoint

Langileen gaixotasunak eta lan instripuak kudeatzeko zerbitzua pribatizatu nahi du Basurtuko Ospitaleak

Osasunbidea 2016/12/11
Basurtuko sindikatuek ez dute zerbitzu honen desegitea eta langileak ordezkatzeko asmoa onartuko, eta bide guztiak, juridikoak zein sindikalak, erabiliko dituzte aurka egiteko", erantsi du enpresa batzordeak.

El Hospital de Basurto decide privatizar el servicio que gestiona las bajas de la plantilla

Osasunbidea 2016/12/11
Los sindicatos del hospital, en representación de la plantilla, no van a avalar el desmantelamiento de este servicio y se van a oponer por todos los medios jurídicos y sindicales al mismo.

Urgencias del CHN: ¿Renovación de jefaturas para cuándo?


urgext•Kexak •Eztabaida 2016/11/14 |LABOsasunbidea|

Oraindik ez da behar bertzekoa egin Nafarroako Ospitaletegietako Larrialdietako zerbitzu zentralizatuaren gabeziak zuzentzeko.

Seguimos sin que se den los pasos necesarios para corregir las carencias del servicio centralizado de Urgencias del CHN.