twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Share
 ASAMBLEA URGENCIAS

Buruzagitzak aldatu behar dira eta hobetze plan baten beharra dugu

Osasunbidea 2018/05/22

Larrialdietako zerbitzuak bizi duen lan eta sorospen egoera andeatuak Osasun Sailarekin eta Osasunbidearen Gerentziarekin zuzeneko elkarrizketa eskatzera eraman gintuen. Gure irudikoz, biak hala biak egindakoa urria eta eznahikoa suertatu da, larrialdietan pairatzen dugun krisialdian sakonduz.

Egoera horren larria izanik, lau ardatz nagusitzat hartzen ditugu:
• Arduradunen taulak aldatu behar dira: ardurak garbitu behar dira, kargu-uzteak eta izendapen berriak.
• Organigrama berria antolatzeko: koordinatzaileak erizaintzako unitateen buruzagitzari lotuko zaizkio, bata erizaintzakoa eta bestea Erizaintzako Zaintza Osagarrien Teknikaria. Horrez gain, ezinbestekoa izango da zerbitzu osoaz arduratuko den Medikuntzako Buruzagitza/koordinatzailetza ezartzea.
• Mugikortasun prozesuetan joan ziren lehengo profesionalak berreskuratu behar dira, zerbitzu-eginkizunak bete ditzaten, buruzagitzen aholkulari eta koordinatzaile gisa.
•  Larrialdiak hobetzeko plana: Osasunbidearen Gerentziak proposatua. Berehala ekinen litzaioke, larrialdietako arduradunek eta CHN-ren zuzendaritzak inolako proposamenik egiten ez dutenez.

Gure ustez, egoerak gainditzen du zerbitzuaren esparru bera, eta CHNren Zuzendaritzari ardurak eskatu behar zaizkio, egoera zuzentzen ezgauza izan delako (Osasunbidearen Nafarroako Osasun Zerbitzuaren Gerentziak egin behar izan du).

Berriro diogu, lan baldintzak kaskartuta (antolakuntzan kaosa, prekarietatea, lan-zamak, sorospen ratio eznahikoak eta desorekatuak, etab ) egiten den sorospenaren kalitateari izugarrizko kaltea egiten zaiola, eta horrek biztanleriaren osasunari eragiten diola.

Horrengatik deitzen ditugu Larrialdietako langileak batzar batera, non hartan hainbat erakunderekin egin ditugun bileren berri emanen dizuegun, hobetzeko proposamenak eztabaidatuko ditugun eta etorkizuneko ekimenak ezarriko ditugun.
Baldintza duinetan lan EGIN DAITEKEELAKO eta kalitateko asistentzia EMAN DAITEKEELAKO.

La necesidad del cambio de jefaturas y de un plan de mejora

Osasunbidea 2018/05/22

La degradada situación laboral y asistencial del servicio de urgencias nos llevó a plantear interlocución directa con la Consejaría de Salud y la Gerencia de Osasunbidea. Entendemos que los pasos dados por ambos han sido tímidos e insuficientes, ahondando la crisis que padece la urgencia.

Ante la gravedad de la situación proponemos como 4 ejes principales: 
• Modificación cuadros responsables: depuración de responsabilidades, ceses y nuevos nombramientos. 
• Nuevo organigrama organizativo: figura de coordinadores asociados a la jefatura de unidad de enfermería, uno enfermería y otro TCAE. Además de la imprescindible implantación de la figura de una Jefatura/Coordinación Médica de todo el servicio.  

• Recuperar antiguos profesionales que se fueron en procesos de movilidad, vía comisión de servicios, como asesores a jefatura y coordinadores. 
• Plan de Mejora de la Urgencia: propuesto por la Gerencia de Osausnbidea. Su puesta en marcha inmediata, ante la carencia de propuesta por parte de los responsables de Urgencias y dirección del CHN.  

Entendemos que la situación supera el mero ámbito del servicio y requiere de exigencia de responsabilidades a la Dirección del CHN, que ha sido incapaz de reconducir la situación (ha tenido que hacerlo la Gerencia del SNS Osasunbidea). 

Insistimos en que la degradación de las condiciones laborales (caos organizativo, precariedad, cargas de trabajo, ratios asistenciales insuficientes y desequilibrados, etc.) vienen acompañada de una gravísima pérdida de calidad asistencial, que repercute en la salud de la población.  

Por todo ello llamamos a la plantilla de Urgencias a un asamblea, con el objeto de informar de todas las reuniones mantenidas con diversos organismos, debatir las propuestas de mejora y marcar futuras iniciativas.  Porque SÍ SE PUEDE  trabajar en condiciones dignas y dar una asistencia de calidad. Acude.


LOGOosasunartikuluak

Médicos de la Sanidad Pública: trabajando en precario

 med

Osasun publikoko medikuak: ezegonkortasunean lan egiten

Kexak •Crítica  2017/02/28| Jatorrizko artikuloa 20minutos|

Osasun publikoko hiru medikuetatik batek kontratu ezegonkor bat dauka eta erdiak jabetzako lanposturik gabe lan egiten du.
Osasun sistema nazionalean lan egiten duten medikuen % 50,7 soilik jabetzako lanpostu bat dauka. Osasun publikoko denborazkotasuna, erretiro eta profesionalen "hiesari" batuta, arazo larri bat izango da datozen urteotan, ez bait da zerbitzu publikoetako osasun-estaldura eskeintzeko gai izango.

Médicos de la Sanidad Pública: trabajando en precario

Kexak •Crítica  2017/02/28 | Artículo original  20minutos|

Uno de cada tres médicos de la sanidad pública tiene un contrato precario y la mitad trabaja sin plaza en propiedad.
Solo el 50,7% de los médicos que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) tiene su plaza en propiedad. La temporalidad de la sanidad pública, unida a las jubilaciones y a la “fuga” de profesionales va a suponer, en los próximos años, un gran problema para dar cobertura sanitaria en los servicios públicos.

 

El Hospital de Basurto decide privatizar el servicio que gestiona las bajas de la plantilla

hospital basurtoint

Langileen gaixotasunak eta lan instripuak kudeatzeko zerbitzua pribatizatu nahi du Basurtuko Ospitaleak

Osasunbidea 2016/12/11
Basurtuko sindikatuek ez dute zerbitzu honen desegitea eta langileak ordezkatzeko asmoa onartuko, eta bide guztiak, juridikoak zein sindikalak, erabiliko dituzte aurka egiteko", erantsi du enpresa batzordeak.

El Hospital de Basurto decide privatizar el servicio que gestiona las bajas de la plantilla

Osasunbidea 2016/12/11
Los sindicatos del hospital, en representación de la plantilla, no van a avalar el desmantelamiento de este servicio y se van a oponer por todos los medios jurídicos y sindicales al mismo.

Urgencias del CHN: ¿Renovación de jefaturas para cuándo?


urgext•Kexak •Eztabaida 2016/11/14 |LABOsasunbidea|

Oraindik ez da behar bertzekoa egin Nafarroako Ospitaletegietako Larrialdietako zerbitzu zentralizatuaren gabeziak zuzentzeko.

Seguimos sin que se den los pasos necesarios para corregir las carencias del servicio centralizado de Urgencias del CHN.

Personal Técnico Especialista: ¿Jefatura propia para cuándo?

tecext •Kexak •Eztabaida 2016/11/14 | LABOsasunbidea|

Teknikari Adituen kolektiboa (E.T.E, L.T.E, R.T.T.E, A.P.T.E…) osatzen dutenen betiko aldarrikapena izan ohi da beren lan mailako buruzagitzetan antolatzea.

Es una reivindicación histórica del colectivo de Técnicos Especialistas (T.E.R, T.E.L, T.E.R.T, T.E.A.P…) el organizarse bajo jefaturas de su propia categoría laboral.