twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Share

OSASUNGINTZAREN SEKTORE MAHAIA:

MESA SECTORIAL DE SALUD:

B, C, D eta E mailek buruzagitzako eta koordinazio lanpostuetara hel daitezke

Osasunbidea 2018/04/26

Gaur, apirilak 26 dituela, osteguna, Osasungintzaren Sektore Mahaia bildu da. Hartan, besteak beste, onartu da B, C, D eta E mailetako pertsonek buruzagitza eta koordinatze-lanpostuetara heldu ahal izatea utziko duen araudia.

LABek babestu du aurkeztu den testua, batik bat, B, C, D eta E mailatako pertsona oro unitate asistentzialen buruzagitzetara heltzen uzten duelako, medikua ez den koordinatzailearen figura arautzen duelako eta aldi bateko barne sustapen prozedura garden bilakatzen duelako.

Horrela, hainbat langilek koordinazio-lanpostuetara heldu ahal izanen dira, eta haiek betetzen ari direnek, ordura arte CHN-ren zuzendaritzak ordaintzera ukatzen zuen saria jaso ahal izango dute.

Birkokapen Foru Dekretuari dagokionez, Osasunbidea arautzen duen behin betiko testua aurkeztu digute. LAB abstenitu da, bi arrazoirengatik: ez delako aurreikusten hura kontratatu diren langileei ezarriko zaiela (plantillaren %51) eta bertan ez delako jasotzen Nafarroako Lan Osasunaren Institutuak ezintasun iraunkor osoa aitortzen zaien langileak, Osasunbidearen baitan, birkokatzeko aukera. Horren ondorioz, lanpostua galduko du halako egoera aitortuko zaionak. Izan dezagun gogoan, sektore pribatuan birkokatzeko derrigorrezkotasuna dagoela.

Zuzendaritzak aurkeztu duen proposamenean, 55 urte baino gehiago dituztenei salbuesten zaizkie gauak. Proposamena positiboa izan daiteke, baina hartan jasotzen dena, zalantzagarria eta zehaztugabea izan daiteke. Zuzendaritzak onartu du gaiari buruzko eztabaidari ekin nahi zaiola, eta deitu gaitu ekarpenak egin ditzagun. Informazio eta datu gehiago eskatu ditugu haiek egin ahal izateko.

Azkenik, aurkeztu diguten egonkortze Lan Eskaintza Publikoari gehituko litzaioke 2017ko berraztertzeko lan eskaintza publikoa. LABen aburuz, eskaintza urri batez ari gara, gure esparruan behin-behineko kontratazioa %8raino urritzeko helburutik oso urrun. Kritikatu egin dugu Europako alderdi politikorik ustelenak gobernatzen duen Madrileko Gobernuaren ezarpena eta esku-hartzea, zeinak Nafarroako autogobernuaren gaitasuna mugatzen duen, eta hortaz, haren gaitasuna, bere plantilla publikoak eta lan eskaintza publikoaren bidez lanpostuen estaldura kudeatzeko. Era berean, Nafarroako Gobernuari ezagutarazi diogu gure kritika Madrilen esku-hartze zentralizatzaileak baldintzatzen duelako eta aurkaritzarik ez dagoelako.

Datei dagokienez, aurreikusten da prozesuaren deialdia (lekualdatzea eta LEP) 2018. ekainetik aurrera egingo dela, eta azterketak 2019. urtean egingo direla.

Mesa sectorial de Salud. Los niveles B,C,D y E podrán acceder a jefaturas y coordinación

Osasunbidea 2018/04/26

Hoy, jueves 26 de abril se ha celebrado reunión de la Mesa Sectorial de Salud. En ella, entre otros temas, se ha aprobado la normativa que permitirá que las personas de niveles B,C,D y E puedan acceder a puestos de jefatura y coordinación.

LAB ha apoyado el texto presentado, principalmente porque permite el acceso a las jefaturas de unidad asistencial a todo el personal de nivel B, C, D y E, por regular la figura de coordinador no médico, y por  hacer trasparente el procedimiento de promoción interna temporal.

Con ello, personal diverso podrá acceder a puestos de coordinación y quien los esté desempeñando podrá recibir ya la retribución correspondiente que hasta la fecha se niega a pagar la dirección del CHN

En cuanto al Decreto Foral de Reubicaciones se nos ha presentado el texto definitivo que las regula en Osasunbidea. LAB se ha abstenido por dos motivos: no contempla su aplicación al personal contratado (51% de la plantilla) y no recoge la posibilidad de reubicación del personal declarado, por el INSS, en Incapacidad Total Permanente dentro de Osasunbidea, por lo que pierde su puesto de trabajo quien sea declarado en dicha situación. Recordamos que en el sector privado existe la obligación de reubicar.

La Dirección ha presentado una propuesta de exención voluntaria de noches para mayores de 55 años. Es una propuesta que puede ser positiva pero, tal y como venía redactada, era ambigua e imprecisa. La dirección ha admitido que se trata de abrir un debate sobre el tema y nos ha emplazado a realizar aportaciones. Hemos solicitado más información y datos para poder realizar las mismas.

Por último se nos ha presentado la OPE de estabilización que se sumaría a la OPE de reposición de 2017. Para LAB es una oferta muy escasa, que queda muy lejos del objetivo de rebajar al 8 % la contratación temporal en nuestro ámbito. Hemos criticado la imposición e intervención del Gobierno de Madrid, en manos del partido más corrupto de Europa, que limita la capacidad de autogobierno de Navarra y por lo tanto, su capacidad para gestionar sus plantillas públicas y la cobertura de sus puestos mediante OPE. Al mismo tiempo hemos trasladado nuestra crítica al Gobierno de Navarra por su supeditación y falta de oposición a esa intervención centralizadora de Madrid.

En cuanto a las fechas aproximadas, se prevé que la convocatoria del proceso (traslado y OPE) sea a partir de junio de 2018 y la realización de las pruebas en 2019


LOGOosasunartikuluak

Prohibir de entrada de visitadores comerciales a centros sanitarios públicos mejora la calidad asistencial y reduce la ineficiencia

 Visitador mdico phixr

Merkataritza-bisitariei osasun-etxe publikoetara sarrera debekatzea laguntza-kalitatea hobetzen duela eta eraginkortasun eza gutxitzen duela ikusten da

Prohibir de entrada de visitadores comerciales a centros sanitarios públicos mejora la calidad asistencial y reduce la ineficiencia

Kexak •Crítica  2018/11/9| Jatorrizko artikuloa www.nogracias.eu | Kexak •Crítica  2018/11/9 | Jatorrizko artikuloa www.nogracias.eu |
Politika eraginkorrenak ondorengo hiru neurriak bateratzen zituztenak izan ziren: medikuei opariak murriztea, sendagaien merkataritza-agenteei laguntza-areetara sarrera debekatzea eta neurri hauen ezarpenaren gainbegiratze eta kontrolerako mekanismoak, eta hauek betetzen ez badira, zigorrak jarriz. Las políticas más eficaces fueron las que combinaban tres medidas: la restricción de los obsequios a los médicos, restricción del acceso de los representantes de medicamentos a las áreas asistenciales y mecanismos de supervisión y control de la la aplicación de estas medidas, con sanciones para su incumplimiento.

 

Médicos de la Sanidad Pública: trabajando en precario

 med

Osasun publikoko medikuak: ezegonkortasunean lan egiten

Kexak •Crítica  2017/02/28| Jatorrizko artikuloa 20minutos|

Osasun publikoko hiru medikuetatik batek kontratu ezegonkor bat dauka eta erdiak jabetzako lanposturik gabe lan egiten du.
Osasun sistema nazionalean lan egiten duten medikuen % 50,7 soilik jabetzako lanpostu bat dauka. Osasun publikoko denborazkotasuna, erretiro eta profesionalen "hiesari" batuta, arazo larri bat izango da datozen urteotan, ez bait da zerbitzu publikoetako osasun-estaldura eskeintzeko gai izango.

Médicos de la Sanidad Pública: trabajando en precario

Kexak •Crítica  2017/02/28 | Artículo original  20minutos|

Uno de cada tres médicos de la sanidad pública tiene un contrato precario y la mitad trabaja sin plaza en propiedad.
Solo el 50,7% de los médicos que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) tiene su plaza en propiedad. La temporalidad de la sanidad pública, unida a las jubilaciones y a la “fuga” de profesionales va a suponer, en los próximos años, un gran problema para dar cobertura sanitaria en los servicios públicos.

 

El Hospital de Basurto decide privatizar el servicio que gestiona las bajas de la plantilla

hospital basurtoint

Langileen gaixotasunak eta lan instripuak kudeatzeko zerbitzua pribatizatu nahi du Basurtuko Ospitaleak

Osasunbidea 2016/12/11
Basurtuko sindikatuek ez dute zerbitzu honen desegitea eta langileak ordezkatzeko asmoa onartuko, eta bide guztiak, juridikoak zein sindikalak, erabiliko dituzte aurka egiteko", erantsi du enpresa batzordeak.

El Hospital de Basurto decide privatizar el servicio que gestiona las bajas de la plantilla

Osasunbidea 2016/12/11
Los sindicatos del hospital, en representación de la plantilla, no van a avalar el desmantelamiento de este servicio y se van a oponer por todos los medios jurídicos y sindicales al mismo.

Urgencias del CHN: ¿Renovación de jefaturas para cuándo?


urgext•Kexak •Eztabaida 2016/11/14 |LABOsasunbidea|

Oraindik ez da behar bertzekoa egin Nafarroako Ospitaletegietako Larrialdietako zerbitzu zentralizatuaren gabeziak zuzentzeko.

Seguimos sin que se den los pasos necesarios para corregir las carencias del servicio centralizado de Urgencias del CHN.