twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Share

OSASUNGINTZAREN SEKTORE MAHAIA:

MESA SECTORIAL DE SALUD:

B, C, D eta E mailek buruzagitzako eta koordinazio lanpostuetara hel daitezke

Osasunbidea 2018/04/26

Gaur, apirilak 26 dituela, osteguna, Osasungintzaren Sektore Mahaia bildu da. Hartan, besteak beste, onartu da B, C, D eta E mailetako pertsonek buruzagitza eta koordinatze-lanpostuetara heldu ahal izatea utziko duen araudia.

LABek babestu du aurkeztu den testua, batik bat, B, C, D eta E mailatako pertsona oro unitate asistentzialen buruzagitzetara heltzen uzten duelako, medikua ez den koordinatzailearen figura arautzen duelako eta aldi bateko barne sustapen prozedura garden bilakatzen duelako.

Horrela, hainbat langilek koordinazio-lanpostuetara heldu ahal izanen dira, eta haiek betetzen ari direnek, ordura arte CHN-ren zuzendaritzak ordaintzera ukatzen zuen saria jaso ahal izango dute.

Birkokapen Foru Dekretuari dagokionez, Osasunbidea arautzen duen behin betiko testua aurkeztu digute. LAB abstenitu da, bi arrazoirengatik: ez delako aurreikusten hura kontratatu diren langileei ezarriko zaiela (plantillaren %51) eta bertan ez delako jasotzen Nafarroako Lan Osasunaren Institutuak ezintasun iraunkor osoa aitortzen zaien langileak, Osasunbidearen baitan, birkokatzeko aukera. Horren ondorioz, lanpostua galduko du halako egoera aitortuko zaionak. Izan dezagun gogoan, sektore pribatuan birkokatzeko derrigorrezkotasuna dagoela.

Zuzendaritzak aurkeztu duen proposamenean, 55 urte baino gehiago dituztenei salbuesten zaizkie gauak. Proposamena positiboa izan daiteke, baina hartan jasotzen dena, zalantzagarria eta zehaztugabea izan daiteke. Zuzendaritzak onartu du gaiari buruzko eztabaidari ekin nahi zaiola, eta deitu gaitu ekarpenak egin ditzagun. Informazio eta datu gehiago eskatu ditugu haiek egin ahal izateko.

Azkenik, aurkeztu diguten egonkortze Lan Eskaintza Publikoari gehituko litzaioke 2017ko berraztertzeko lan eskaintza publikoa. LABen aburuz, eskaintza urri batez ari gara, gure esparruan behin-behineko kontratazioa %8raino urritzeko helburutik oso urrun. Kritikatu egin dugu Europako alderdi politikorik ustelenak gobernatzen duen Madrileko Gobernuaren ezarpena eta esku-hartzea, zeinak Nafarroako autogobernuaren gaitasuna mugatzen duen, eta hortaz, haren gaitasuna, bere plantilla publikoak eta lan eskaintza publikoaren bidez lanpostuen estaldura kudeatzeko. Era berean, Nafarroako Gobernuari ezagutarazi diogu gure kritika Madrilen esku-hartze zentralizatzaileak baldintzatzen duelako eta aurkaritzarik ez dagoelako.

Datei dagokienez, aurreikusten da prozesuaren deialdia (lekualdatzea eta LEP) 2018. ekainetik aurrera egingo dela, eta azterketak 2019. urtean egingo direla.

Mesa sectorial de Salud. Los niveles B,C,D y E podrán acceder a jefaturas y coordinación

Osasunbidea 2018/04/26

Hoy, jueves 26 de abril se ha celebrado reunión de la Mesa Sectorial de Salud. En ella, entre otros temas, se ha aprobado la normativa que permitirá que las personas de niveles B,C,D y E puedan acceder a puestos de jefatura y coordinación.

LAB ha apoyado el texto presentado, principalmente porque permite el acceso a las jefaturas de unidad asistencial a todo el personal de nivel B, C, D y E, por regular la figura de coordinador no médico, y por  hacer trasparente el procedimiento de promoción interna temporal.

Con ello, personal diverso podrá acceder a puestos de coordinación y quien los esté desempeñando podrá recibir ya la retribución correspondiente que hasta la fecha se niega a pagar la dirección del CHN

En cuanto al Decreto Foral de Reubicaciones se nos ha presentado el texto definitivo que las regula en Osasunbidea. LAB se ha abstenido por dos motivos: no contempla su aplicación al personal contratado (51% de la plantilla) y no recoge la posibilidad de reubicación del personal declarado, por el INSS, en Incapacidad Total Permanente dentro de Osasunbidea, por lo que pierde su puesto de trabajo quien sea declarado en dicha situación. Recordamos que en el sector privado existe la obligación de reubicar.

La Dirección ha presentado una propuesta de exención voluntaria de noches para mayores de 55 años. Es una propuesta que puede ser positiva pero, tal y como venía redactada, era ambigua e imprecisa. La dirección ha admitido que se trata de abrir un debate sobre el tema y nos ha emplazado a realizar aportaciones. Hemos solicitado más información y datos para poder realizar las mismas.

Por último se nos ha presentado la OPE de estabilización que se sumaría a la OPE de reposición de 2017. Para LAB es una oferta muy escasa, que queda muy lejos del objetivo de rebajar al 8 % la contratación temporal en nuestro ámbito. Hemos criticado la imposición e intervención del Gobierno de Madrid, en manos del partido más corrupto de Europa, que limita la capacidad de autogobierno de Navarra y por lo tanto, su capacidad para gestionar sus plantillas públicas y la cobertura de sus puestos mediante OPE. Al mismo tiempo hemos trasladado nuestra crítica al Gobierno de Navarra por su supeditación y falta de oposición a esa intervención centralizadora de Madrid.

En cuanto a las fechas aproximadas, se prevé que la convocatoria del proceso (traslado y OPE) sea a partir de junio de 2018 y la realización de las pruebas en 2019