twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
examenOPE

Osasunbideko egonkortasun LEPa ez nahikoa eta desorekatua da

Osasunbidea 2018/03/15

LABen balorazioa: LEPa ez nahikoa eta desorekatuaren aurrean gaude.

Osasunbiderako Enplegu Publikoko eskaintza eznahikoa da Madrilen PP, CCOO, UGT eta CSIFek Madrilen lortutako itunaren ondorioz egonkortze eskaintza honetara bideratutako plaza guztiak 3 urtez modu iraunkorrean beteak izan behar zutela 2016ko abenduaren 31aren aurretik. Honek suposatu zuen Osasunbideko barne mugikortasuneko baldintzak kontuan ez hartzea, izan ere hutsik zeuden plaza horietako asko, hiru urte horietan akoplatuak edo lekualdatuak izan zirelako eta baldintza hau betetzeari utzi ziotelako. Madrilen itundutako eta Nafarroan inposatutako irizpideak betetzen ez zituzten plaza huts “berriak” sortuz bete ziren.

2014 aurretik sortutako plaza huts guztiak betirako galdutzat emateaz gain. Hau da Espainiako gobernuak gure erkidegoan egin duen “interbentzioaren” ondorioetako bat, sindikatu espainolen onitziarekin, eskubi espainolako bultzatutako birzentralizazio prozesutik onura atera nahi dutenak. Kontu espainol honek Osasunbidean suposatu diguna 499 plaza galtzea izan da, 2014 aurretik zeuden bakanteak izateagatik, hauei gehitu behar dizkiegu 2014-2016 artean lekualdatze/akoplamendu prozesuren ondorioz ondorioz sartu ez direnak.

Desorekatua da berriro ere A eta B mailatako plazetan zentratzen delako C, D eta E mailetakoen kaltetan. Lehen kategoriek maiztasun handiagoarekin, eta orain, bigarrenei eskaintzen zaizkien plaza gehiagorekin izan dituzte hautatze-prozesuak. Honekin batera argi geratzen da ez dela kontuan izan aldibaterakotasun irizpidea, C, D eta E mailetan askogatik langileen %50a gainditzen duena.

Osasunbidean “ez sanitarioak” ez diren langileak Nafarroako Gobernuak egin duen EPE orokorrean xurgatuak izan dira, hortaz, bete gabe geratuko dira euren birjatze beharrak.

Negoziazio mahaian eskaintza osoa berrikustea planteatuko dugu. LABek ez du uste epe-laburrera begirako irizpideak izan daitezkeenak EPE bat definituko dutenak, ekitatea eta laneko prekarietatea zuzentzeari buruzkoak baino.

La OPE de estabilización de Osasunbidea es escasa y desequilibrada

Osasunbidea 2018/03/15

Valoración de LAB: Nos encontramos ante una OPE escasa y desequilibrada.

Escasa, porque debido al pacto alcanzado en Madrid por PP, CCOO, UGT y CSIF todas las plazas destinadas para esta oferta de estabilización debían llevar 3 años ocupadas ininterrumpidamente con fecha anterior a 31 de diciembre de 2016. Ello supuso no tener en cuenta las circunstancias de movilidad interna de Osasunbidea, y es que muchas de esas vacantes, durante esos 3 años fueron objeto de acoplamiento o traslado y dejaron de cumplir ese requisito. Se ocuparon generando vacante “nueva”, que ya no cumplía los requisitos pactados en Madrid e impuestos en Navarra.  Además de dar ya perdidas para siempre las plazas vacantes generadas con anterioridad a 2014.

Esta una de las consecuencias de la “intervención” del gobierno de España sobre nuestra Comunidad, con el beneplácito de los sindicatos españoles que buscan beneficiarse del proceso de recentralización impulsada por la derecha española.

La “gracia española” nos ha supuesto a Osasunbidea la pérdida de 499 plazas perdidas por ser vacantes existentes antes ya del 2014, a las que hemos de sumar las que a consecuencia de procedimientos traslado/acoplamiento no han sido incluidas entre 2014-2016.

Desequilibrada, porque vuelve a centrarse en plazas de nivel A y B en detrimento de las categorías de nivel C, D y E. Las primeras categorías han tenido procesos selectivos con más frecuencia y mayor número de plazas que las que se ofertan ahora para las segundas. Junto a ello queda claro que no se ha tenido en cuenta el criterio de temporalidad que en los niveles C, D y E supera con mucho el 50 % de la plantilla.

Todo el personal “no sanitario” de Osasunbidea ha quedado absorbido en la OPE general del Gobierno de Navarra con lo que sus necesidades de reposición quedan a todas luces sin ser atendidas.

En la mesa de negociación plantearemos la revisión de toda la oferta en el sentido de lo expuesto en estas líneas. No pueden ser criterios cortoplacistas y mediáticos los que definan una OPE,  sino criterios de equidad y corrección de la precariedad laboral.