twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Share
PANCARTA URGENCIAS

CHN-ren larrialdiak

Garaia da ardurak argitu daitezen

Osasunbidea 2018/03/15

descargas de archivos.orig PDF INFOadm Osasunbidea Larrialdiak  Larrialdi bateratuak hiru urtez lan egin ondoren, bai-eztatu egin dira LABek adierazi zituen susmo guztiak. Irtenbidea bilatu nahi bada, ezinbestean aditu behar zaie langileei eta buruzagitzetako buru direnen ardurak garbitu behar dira (UPNren garaian buru ziren ere). 

LABen irudikoz, larrialdiak bateratu izanak, UPNren agindupean zuzendaritzek antolatu zuten eran, hasta-penetik porrotera eraman zezakeen sorospena. Ez dezagun ahantz eraikina CHN A-ren larrialdi-gune gisa sortu zela, eta itxura denez, B-arenek operatiboak iza-ten iraun zutela. Horretxegatik kokatu ziren esparruaren bazter batean. Larrialdi bateratu bilakatzeko erabakiak ondorio askotako arazoak zekartzan: logistika, antola-mendua eta sorospena.

Hiru urte igaro ondoren, baieztatu da LABek ordurako esan ziena UPNren kudeatzaileei.

Kudeatzaile berriei eskatu diegu zuzentzeko neurriak bidera ditzaten, jaso dugun herentziak nekeza eragiten zuelako kudeaketa. Gure ustez, berandu samar bada ere, ongi etorria ematen diegu hartzen ari diren hainbat neurriei. 

Dena den, gure eskari nagusienetako bat eragindako langileei, eta lanaren antolamendua eta sorospen jarduera hobetzeko egin ditzaketen ekarpenei aditu behar zaiela izan da. Eta puntu honetan errefus handienekin egin dugu topo, larrialdi bateratuaren buru, UPNk paratu zituen buruzagitza ia guztiei eutsi zaielako. Buruzagitza horiek nahiago izan dute langileak eta hauen eskariak saihestea, sustatu dute langile finkoek alde egin dezatela (lekualdatzeak edota akoplamenduak) nahiago izan dute antolakuntzan anabasa nagusitzea, langileak arriskuan jartzea eta hortaz, profesio-nalak gogor hartzea eta motibazioa kentzea. 

Langileen aurkako kanpoko erasoak, izugarri handitu direnak, ez daitezke ulertu, buruzagitza jakin batzuek, aldez aurretik, eragin dituzten erasoak suertatu izan ez balitz. 

Barne mailako eraso hauek lan baldintza duinetan lan egiten saiatzen ari diren langileek sorospenaren gutxieneko kalitateari eusteko egin duten bidezko eskariei erantzunez egin dira.  

Garaia da ardurak garbi ditzagun buruzagitzen staff horretan, eraginkortasun, gardentasun eta laneko zintzotasun gabezia handiak erakutsi dituelako. Garaia da profesionalei aditzeko, eta batez ere, haiengan sinesteko.

Urgencias del CHN

Hora de depurar responsabilidades

Osasunbidea 2018/03/15

descargas de archivos.orig PDF INFOadm Osasunbidea Urgencias Después de tres años de funcionamiento de las urgencias unificadas se han confirmado todos los temores que desde LAB habíamos planteado. Para buscar una solución es imprescindible que se escuche a la plantilla y que se depuren responsabilidades entre quienes están al frente de las jefaturas (los mismos que estaban en la época de UPN). 

Para LAB la unificación de las urgencias, tal y como fue planificada por las direcciones bajo el mandato de UPN, fue un proceso condenado al fracaso asistencial desde el principio. No olvidemos que el edificio fue concebido como urgencias del CHN A, manteniendo supuestamente las del B operativas, de ahí su ubicación en una esquina del recinto. La decisión de convertirlo en la urgencia unificada acarreaba una problemática con múltiples consecuencias: logísticas, organizativas y asistenciales.

Los más de tres años de funcionamiento no han hecho más que confirmar lo que LAB advirtió ya en su día a los gestores de UPN.  

A los nuevos gestores les hemos solicitado medidas correctoras partiendo de la premisa de la dificultad de gestión que acarreaba la herencia recibida. Entendemos que se están tomando algunas medidas, tarde, pero bienvenidas sean.  

De todas formas una de nuestras principales demandas ha sido que se escuchase a la plantilla afectada con sus aportaciones a la mejora de la organización del trabajo y la actividad asistencial. Y es en este punto donde hemos encontrado los mayores rechazos por que se parte de haber mantenido a casi la totalidad de las jefaturas que colocó UPN al frente de la urgencia unificada. Jefaturas que han optado por obviar a la plantilla y sus demandas, y que han preferido propiciar la fuga de personal fijo (traslados o acoplamientos), instalar el caos organizativo, exponer a la plantilla a situaciones de riesgo y, en definitiva, maltratar y desmotivar a las profesionales.  

Las agresiones externas hacia la plantilla, que han aumentado alarmantemente, no se pueden entender sin las agresiones internas previas a las que ha sido sometida por parte de ciertas jefaturas.  

Agresiones internas como respuesta a las demandas legítimas de una plantilla que trata de trabajar en condiciones dignas y mantener una mínima calidad asistencial.

Es hora de depurar responsabilidades en un staff de jefaturas que ha mostrado serios déficits de eficiencia, trasparencia y honestidad profesional.  Es hora de escuchar a las profesionales y sobre todo de confiar en ellas y ellos.


LOGOosasunartikuluak

Médicos de la Sanidad Pública: trabajando en precario

 med

Osasun publikoko medikuak: ezegonkortasunean lan egiten

Kexak •Crítica  2017/02/28| Jatorrizko artikuloa 20minutos|

Osasun publikoko hiru medikuetatik batek kontratu ezegonkor bat dauka eta erdiak jabetzako lanposturik gabe lan egiten du.
Osasun sistema nazionalean lan egiten duten medikuen % 50,7 soilik jabetzako lanpostu bat dauka. Osasun publikoko denborazkotasuna, erretiro eta profesionalen "hiesari" batuta, arazo larri bat izango da datozen urteotan, ez bait da zerbitzu publikoetako osasun-estaldura eskeintzeko gai izango.

Médicos de la Sanidad Pública: trabajando en precario

Kexak •Crítica  2017/02/28 | Artículo original  20minutos|

Uno de cada tres médicos de la sanidad pública tiene un contrato precario y la mitad trabaja sin plaza en propiedad.
Solo el 50,7% de los médicos que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) tiene su plaza en propiedad. La temporalidad de la sanidad pública, unida a las jubilaciones y a la “fuga” de profesionales va a suponer, en los próximos años, un gran problema para dar cobertura sanitaria en los servicios públicos.

 

El Hospital de Basurto decide privatizar el servicio que gestiona las bajas de la plantilla

hospital basurtoint

Langileen gaixotasunak eta lan instripuak kudeatzeko zerbitzua pribatizatu nahi du Basurtuko Ospitaleak

Osasunbidea 2016/12/11
Basurtuko sindikatuek ez dute zerbitzu honen desegitea eta langileak ordezkatzeko asmoa onartuko, eta bide guztiak, juridikoak zein sindikalak, erabiliko dituzte aurka egiteko", erantsi du enpresa batzordeak.

El Hospital de Basurto decide privatizar el servicio que gestiona las bajas de la plantilla

Osasunbidea 2016/12/11
Los sindicatos del hospital, en representación de la plantilla, no van a avalar el desmantelamiento de este servicio y se van a oponer por todos los medios jurídicos y sindicales al mismo.

Urgencias del CHN: ¿Renovación de jefaturas para cuándo?


urgext•Kexak •Eztabaida 2016/11/14 |LABOsasunbidea|

Oraindik ez da behar bertzekoa egin Nafarroako Ospitaletegietako Larrialdietako zerbitzu zentralizatuaren gabeziak zuzentzeko.

Seguimos sin que se den los pasos necesarios para corregir las carencias del servicio centralizado de Urgencias del CHN.

Personal Técnico Especialista: ¿Jefatura propia para cuándo?

tecext •Kexak •Eztabaida 2016/11/14 | LABOsasunbidea|

Teknikari Adituen kolektiboa (E.T.E, L.T.E, R.T.T.E, A.P.T.E…) osatzen dutenen betiko aldarrikapena izan ohi da beren lan mailako buruzagitzetan antolatzea.

Es una reivindicación histórica del colectivo de Técnicos Especialistas (T.E.R, T.E.L, T.E.R.T, T.E.A.P…) el organizarse bajo jefaturas de su propia categoría laboral.