twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Share

Administrazio-langileen lekualdaketa

Osasunbidea 2017/11/15 descargas de archivos.orig PDF INFOadm

Azaroak 9 zituela, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen administrazio-langileen lekualdatze lehiaketa.
Nafarroako Foru Erkidegoaren Administrazio osoan, guztira, 482 lanpostu huts betetzeko deialdia egin zen. Lanpostu horietatik  262 Osasunbideari dagozkio; Osasunbidean dauden administrazio-lanpostu guztien %26,71a alegia (guztira, 981 lanpostu).
262 lanpostu horiek kontuan hartuz, esparru bakoitzean deitu diren barne akoplamenduak aztertu ondoren, ondorengo datuak lortzen ditugu:traslados eus

Lotsagarria deritzagu akoplamenduetan eskaini den lanpostu kopurua, batere gardenak ez diren arrazoiengatik, buruzagitzek beraientzat “gorde” ohi dituzten lanpostu kopuruak gaindika goititu izanari, hainbat esparruetan diharduten zerbitzuetako langileekin elkar adituz.

Lekualdatzeetan esparru bereko lanpostuak hauta ez daitekeenez, aipatu 171 lanpostuak Osasunbideko langile finkoei, zegokion unean, eskaini ez izateak iraina berria dakar berekin, zeina talde hau dagoeneko pairatzen ari direnei gehitzen zaien, Osasunbideko administrazio-langileak izate hutsagatik (Nukleon diharduten lankideek baino aukera txikiagoa dute aldi baterako barne sustapena egiteko, “pertsonal ez-sanitarioa” izateagatik arriskuen osagarria kobratzeko ezintasuna,...).

LABek eskatzen du akoplamenduko prozeduretan gardentasun handiagoz jardun behar dela, erabilgarri dauden lanpostu guztiak eskainiz urtero.

Traslados de personal administrativo

Osasunbidea 2017/11/15 descargas de archivos.orig PDF INFOadm

El pasado día 9 de noviembre, se publicó en el Boletín Oficial de Navarra la convocatoria del concurso de traslados para personal administrativo.
En total se convocan 482 plazas vacantes para toda la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 262 de esas plazas corresponden a Osasunbidea, lo que supone un 26,71% del total de plazas de administrativas/os en Osasunbidea (981 plazas en total).
Entre las 262 plazas, revisando los últimos acoplamientos internos convocados en cada ámbito, obtenemos estos datos:traslados erd

Es bochornoso el hecho de que el número de plazas ofertadas en acoplamientos sea superado con creces por el número de plazas que las diferentes jefaturas se “guardan”, por motivos nada transparentes, con la connivencia de los servicios de personal de los diferentes ámbitos.

Dado que en los traslados no se pueden elegir plazas del propio ámbito, el hecho de que esas 171 plazas no hayan sido ofertadas en su momento al personal fijo de Osasunbidea, supone un nuevo agravio que se añade a los que ya padece este colectivo, por la mera circunstancia de ser personal administrativo en Osasunbidea (menores oportunidades de promoción interna temporal que las/los compañeras/os de Núcleo, imposibilidad de cobrar el complemento de riesgo por ser  personal “no sanitario”…).

Desde LAB exigimos que se proceda con más transparencia en los procedimientos de acoplamiento, ofertando anualmente todos los puestos disponibles.


LOGOosasunartikuluak

Prohibir de entrada de visitadores comerciales a centros sanitarios públicos mejora la calidad asistencial y reduce la ineficiencia

 Visitador mdico phixr

Merkataritza-bisitariei osasun-etxe publikoetara sarrera debekatzea laguntza-kalitatea hobetzen duela eta eraginkortasun eza gutxitzen duela ikusten da

Prohibir de entrada de visitadores comerciales a centros sanitarios públicos mejora la calidad asistencial y reduce la ineficiencia

Kexak •Crítica  2018/11/9| Jatorrizko artikuloa www.nogracias.eu | Kexak •Crítica  2018/11/9 | Jatorrizko artikuloa www.nogracias.eu |
Politika eraginkorrenak ondorengo hiru neurriak bateratzen zituztenak izan ziren: medikuei opariak murriztea, sendagaien merkataritza-agenteei laguntza-areetara sarrera debekatzea eta neurri hauen ezarpenaren gainbegiratze eta kontrolerako mekanismoak, eta hauek betetzen ez badira, zigorrak jarriz. Las políticas más eficaces fueron las que combinaban tres medidas: la restricción de los obsequios a los médicos, restricción del acceso de los representantes de medicamentos a las áreas asistenciales y mecanismos de supervisión y control de la la aplicación de estas medidas, con sanciones para su incumplimiento.

 

Médicos de la Sanidad Pública: trabajando en precario

 med

Osasun publikoko medikuak: ezegonkortasunean lan egiten

Kexak •Crítica  2017/02/28| Jatorrizko artikuloa 20minutos|

Osasun publikoko hiru medikuetatik batek kontratu ezegonkor bat dauka eta erdiak jabetzako lanposturik gabe lan egiten du.
Osasun sistema nazionalean lan egiten duten medikuen % 50,7 soilik jabetzako lanpostu bat dauka. Osasun publikoko denborazkotasuna, erretiro eta profesionalen "hiesari" batuta, arazo larri bat izango da datozen urteotan, ez bait da zerbitzu publikoetako osasun-estaldura eskeintzeko gai izango.

Médicos de la Sanidad Pública: trabajando en precario

Kexak •Crítica  2017/02/28 | Artículo original  20minutos|

Uno de cada tres médicos de la sanidad pública tiene un contrato precario y la mitad trabaja sin plaza en propiedad.
Solo el 50,7% de los médicos que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) tiene su plaza en propiedad. La temporalidad de la sanidad pública, unida a las jubilaciones y a la “fuga” de profesionales va a suponer, en los próximos años, un gran problema para dar cobertura sanitaria en los servicios públicos.

 

El Hospital de Basurto decide privatizar el servicio que gestiona las bajas de la plantilla

hospital basurtoint

Langileen gaixotasunak eta lan instripuak kudeatzeko zerbitzua pribatizatu nahi du Basurtuko Ospitaleak

Osasunbidea 2016/12/11
Basurtuko sindikatuek ez dute zerbitzu honen desegitea eta langileak ordezkatzeko asmoa onartuko, eta bide guztiak, juridikoak zein sindikalak, erabiliko dituzte aurka egiteko", erantsi du enpresa batzordeak.

El Hospital de Basurto decide privatizar el servicio que gestiona las bajas de la plantilla

Osasunbidea 2016/12/11
Los sindicatos del hospital, en representación de la plantilla, no van a avalar el desmantelamiento de este servicio y se van a oponer por todos los medios jurídicos y sindicales al mismo.

Urgencias del CHN: ¿Renovación de jefaturas para cuándo?


urgext•Kexak •Eztabaida 2016/11/14 |LABOsasunbidea|

Oraindik ez da behar bertzekoa egin Nafarroako Ospitaletegietako Larrialdietako zerbitzu zentralizatuaren gabeziak zuzentzeko.

Seguimos sin que se den los pasos necesarios para corregir las carencias del servicio centralizado de Urgencias del CHN.