twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

osasunbidea fachada.orig

Osasunbidea. Kontratazio Akordioa Jarraitzeko Mahaia zentzugabekeriaz beterik

Osasunbidea 2017/09/06

LABek ez du parte hartuko langileen kontratazio-baldintzak hobetzeko balio ez duen hau bezalako erakunde ez-eraginkor batean. Kontratazio-zerrendetan dauden pertsonen bermeetan aurrerapentzat jotzen zena, aldi urria igaro ondoren, zentzugabekeria bilakatu da.

LABek sinatu zuen azken kontratazio-akordioa (martxoaren 23ko 347E/2017 Foru Agindua), zerrendetan zeudenei hobekuntzak eta berme juridikoa izateko aukera handiagoak aurreikusten zizkielako. Hala ere, esparruetako zuzendaritzek galdu dute akordioaren funtsa, hobekuntzak desabantaila edo eragozpen bilakatuz.

Hobekuntza horietako bat zerrenda berezietan sartzeko prestakuntzari zegokion. Gai horren ezarpenean egiaztatu genuen Ospitaletegiko Zuzendaritzak bere gogora egin zuela etxea. Langileak zerbitzu jakin batzuetan egonkortzeko baliabidea burugabekeria bilakatu du, zeinak zerbitzu horietan dihardutenen zeregina oztopatu duen.

Langileak “borondatez” prestatzeko eskaintza, zerrenda berezietan, ez da egin jarraitutasun irizpide argiekin, non zerbitzuan hezten ari direnen fidelizazioa ziurta zedin ez delako garapen egitasmorik erabili.
“Prestakuntza”-kontratu gehienak ez dira ezertan hartu, heziketa burutu duten langile gehienek beste kontratu batzuk onartu behar izan dituztelako, zerbitzuetatik at, zerrenda bereziekin.

Horrela, CHN-ren zuzendaritzak milaka euro xahutu zituen, oraindik dagozkion ardurak garbitu ez direla.
Hauxe dugu, besteak beste, zerbitzu zentraletako zuzendaritzen eta CHN-ren zuzendaritzaren arteko bat etortze ezaren adierazgarri argia. Horrek baieztatzen digu Sektore Mahaian adostu daitekeena, aurreko erregimenak kudeatzeko zerabiltzan irizpideei eusten dieten zuzendaritza guztientzat, paper erre (edo higieniko) bilakatzen dela. Irizpideok, batez ere, prestakuntza pribatuan egon daitezkeen interes korporatiboekin eta etekinekin bat datoz, beti ere, Osasunbidean lan egin nahi dutenen kontura.

LABek zerrendak kudeatzeko sistema berria sostengatuko zuen, beti ere, Osasunbideak, Funtzio Publikoarekin batera, tramitatuko balu kontratazio administratiboaren Foru Dekretuaren aldaketa (FD 68/2009); horrela, lehentasun agindua beteko ez luketen kontratuen baliogabetze/deuseztapena berma dadin. Ez betetze hori Osasunbidearen Zuzendaritzak agertu duen konpromiso ezaren adierazgarri da, eta kontratazio zerrendetan dauden pertsonen eskubideak babestearren egiazko aurrerapena zena amaitzen du.

Honengatik guztiarengatik ez dugu parte hartuko eraginkortasun txikiko eta Osasunbidean kontratazio baldintzak hobetze aldera, batere erabakigarria ez den organo batean.

Osasunbidea. La Mesa de Seguimiento del Acuerdo de Contratación es un despropósito

Osasunbidea 2017/09/06

LAB no va a participar en un órgano inoperativo como este que no sirve para mejorar las condiciones de contratación del personal. Lo que se anunció como un avance en las garantías para las personas en listas de contratación se ha convertido en poco tiempo en un despropósito.

LAB firmó el último acuerdo de contratación  (OF 347E/2017 de 23 de marzo) porque se contemplaban mejoras y posibilidades de mayor garantía jurídica para las personas en listas. Pero las direcciones de los diversos ámbitos han pervertido la letra del acuerdo convirtiendo las mejoras en desventajas.

Una de esas mejoras era la referente a la formación para inclusión en listas especiales. Es en la aplicación de esta cuestión cuando comprobamos que la Dirección del Complejo hizo de su capa un sayo. Convirtió una herramienta de estabilización de la plantilla en determinados servicios, en un despropósito que ha dificultado la cobertura de necesidades de personal en esos servicios.

La oferta para formar personal de manera “voluntaria” (incluso a personal con contratos en vigor) para listas especiales, no ha tenido criterios de continuidad claros que asegurasen la fidelización de las personas en formación en el servicio, al no haberse establecido un plan de desarrollo.
La mayoría de contratos “en formación” han caído en saco roto, ya que gran parte del personal formado ha tenido que aceptar otros contratos, fuera de los servicios con listas especiales.

La dirección del CHN despilfarró así miles y miles de euros, sin que se hayan depurado responsabilidades al respecto.

Este es un caso claro, entre otros, de la falta de sintonía y criterios comunes entre las direcciones de servicios centrales y la dirección del CHN. Ello nos confirma que lo que se llegue a acordar en la Mesa Sectorial se convierte en papel mojado (o higiénico) para todas aquellas direcciones que mantienen criterios de gestión del régimen anterior. Criterios que responden más a intereses corporativos y de lucro a través de la formación privada a costa de las personas aspirantes a un puesto de trabajo en Osasunbidea.

LAB condicionó su apoyo al nuevo sistema de gestión de listas a que Osasunbidea tramitara con Función Pública la modificación del Decreto Foral de contratación administrativa (DF 68/2009), de forma que se garantizara la anulación/rescisión de los contratos que no respetaran el orden de prelación. Este incumplimiento muestra la falta de compromiso de la Dirección de Osasunbidea y liquida lo que era un verdadero avance en la defensa de los derechos de las personas que estan en las listas de contratación.

Por todo ello no vamos a participar en un órgano poco operativo y nada resolutivo a la hora de mejorar las condiciones de la contratación en Osasunbidea.