twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Share

osasunbidea fachada.orig

Osasunbidea. Kontratazio Akordioa Jarraitzeko Mahaia zentzugabekeriaz beterik

Osasunbidea 2017/09/06

LABek ez du parte hartuko langileen kontratazio-baldintzak hobetzeko balio ez duen hau bezalako erakunde ez-eraginkor batean. Kontratazio-zerrendetan dauden pertsonen bermeetan aurrerapentzat jotzen zena, aldi urria igaro ondoren, zentzugabekeria bilakatu da.

LABek sinatu zuen azken kontratazio-akordioa (martxoaren 23ko 347E/2017 Foru Agindua), zerrendetan zeudenei hobekuntzak eta berme juridikoa izateko aukera handiagoak aurreikusten zizkielako. Hala ere, esparruetako zuzendaritzek galdu dute akordioaren funtsa, hobekuntzak desabantaila edo eragozpen bilakatuz.

Hobekuntza horietako bat zerrenda berezietan sartzeko prestakuntzari zegokion. Gai horren ezarpenean egiaztatu genuen Ospitaletegiko Zuzendaritzak bere gogora egin zuela etxea. Langileak zerbitzu jakin batzuetan egonkortzeko baliabidea burugabekeria bilakatu du, zeinak zerbitzu horietan dihardutenen zeregina oztopatu duen.

Langileak “borondatez” prestatzeko eskaintza, zerrenda berezietan, ez da egin jarraitutasun irizpide argiekin, non zerbitzuan hezten ari direnen fidelizazioa ziurta zedin ez delako garapen egitasmorik erabili.
“Prestakuntza”-kontratu gehienak ez dira ezertan hartu, heziketa burutu duten langile gehienek beste kontratu batzuk onartu behar izan dituztelako, zerbitzuetatik at, zerrenda bereziekin.

Horrela, CHN-ren zuzendaritzak milaka euro xahutu zituen, oraindik dagozkion ardurak garbitu ez direla.
Hauxe dugu, besteak beste, zerbitzu zentraletako zuzendaritzen eta CHN-ren zuzendaritzaren arteko bat etortze ezaren adierazgarri argia. Horrek baieztatzen digu Sektore Mahaian adostu daitekeena, aurreko erregimenak kudeatzeko zerabiltzan irizpideei eusten dieten zuzendaritza guztientzat, paper erre (edo higieniko) bilakatzen dela. Irizpideok, batez ere, prestakuntza pribatuan egon daitezkeen interes korporatiboekin eta etekinekin bat datoz, beti ere, Osasunbidean lan egin nahi dutenen kontura.

LABek zerrendak kudeatzeko sistema berria sostengatuko zuen, beti ere, Osasunbideak, Funtzio Publikoarekin batera, tramitatuko balu kontratazio administratiboaren Foru Dekretuaren aldaketa (FD 68/2009); horrela, lehentasun agindua beteko ez luketen kontratuen baliogabetze/deuseztapena berma dadin. Ez betetze hori Osasunbidearen Zuzendaritzak agertu duen konpromiso ezaren adierazgarri da, eta kontratazio zerrendetan dauden pertsonen eskubideak babestearren egiazko aurrerapena zena amaitzen du.

Honengatik guztiarengatik ez dugu parte hartuko eraginkortasun txikiko eta Osasunbidean kontratazio baldintzak hobetze aldera, batere erabakigarria ez den organo batean.

Osasunbidea. La Mesa de Seguimiento del Acuerdo de Contratación es un despropósito

Osasunbidea 2017/09/06

LAB no va a participar en un órgano inoperativo como este que no sirve para mejorar las condiciones de contratación del personal. Lo que se anunció como un avance en las garantías para las personas en listas de contratación se ha convertido en poco tiempo en un despropósito.

LAB firmó el último acuerdo de contratación  (OF 347E/2017 de 23 de marzo) porque se contemplaban mejoras y posibilidades de mayor garantía jurídica para las personas en listas. Pero las direcciones de los diversos ámbitos han pervertido la letra del acuerdo convirtiendo las mejoras en desventajas.

Una de esas mejoras era la referente a la formación para inclusión en listas especiales. Es en la aplicación de esta cuestión cuando comprobamos que la Dirección del Complejo hizo de su capa un sayo. Convirtió una herramienta de estabilización de la plantilla en determinados servicios, en un despropósito que ha dificultado la cobertura de necesidades de personal en esos servicios.

La oferta para formar personal de manera “voluntaria” (incluso a personal con contratos en vigor) para listas especiales, no ha tenido criterios de continuidad claros que asegurasen la fidelización de las personas en formación en el servicio, al no haberse establecido un plan de desarrollo.
La mayoría de contratos “en formación” han caído en saco roto, ya que gran parte del personal formado ha tenido que aceptar otros contratos, fuera de los servicios con listas especiales.

La dirección del CHN despilfarró así miles y miles de euros, sin que se hayan depurado responsabilidades al respecto.

Este es un caso claro, entre otros, de la falta de sintonía y criterios comunes entre las direcciones de servicios centrales y la dirección del CHN. Ello nos confirma que lo que se llegue a acordar en la Mesa Sectorial se convierte en papel mojado (o higiénico) para todas aquellas direcciones que mantienen criterios de gestión del régimen anterior. Criterios que responden más a intereses corporativos y de lucro a través de la formación privada a costa de las personas aspirantes a un puesto de trabajo en Osasunbidea.

LAB condicionó su apoyo al nuevo sistema de gestión de listas a que Osasunbidea tramitara con Función Pública la modificación del Decreto Foral de contratación administrativa (DF 68/2009), de forma que se garantizara la anulación/rescisión de los contratos que no respetaran el orden de prelación. Este incumplimiento muestra la falta de compromiso de la Dirección de Osasunbidea y liquida lo que era un verdadero avance en la defensa de los derechos de las personas que estan en las listas de contratación.

Por todo ello no vamos a participar en un órgano poco operativo y nada resolutivo a la hora de mejorar las condiciones de la contratación en Osasunbidea.


LOGOosasunartikuluak

Prohibir de entrada de visitadores comerciales a centros sanitarios públicos mejora la calidad asistencial y reduce la ineficiencia

 Visitador mdico phixr

Merkataritza-bisitariei osasun-etxe publikoetara sarrera debekatzea laguntza-kalitatea hobetzen duela eta eraginkortasun eza gutxitzen duela ikusten da

Prohibir de entrada de visitadores comerciales a centros sanitarios públicos mejora la calidad asistencial y reduce la ineficiencia

Kexak •Crítica  2018/11/9| Jatorrizko artikuloa www.nogracias.eu | Kexak •Crítica  2018/11/9 | Jatorrizko artikuloa www.nogracias.eu |
Politika eraginkorrenak ondorengo hiru neurriak bateratzen zituztenak izan ziren: medikuei opariak murriztea, sendagaien merkataritza-agenteei laguntza-areetara sarrera debekatzea eta neurri hauen ezarpenaren gainbegiratze eta kontrolerako mekanismoak, eta hauek betetzen ez badira, zigorrak jarriz. Las políticas más eficaces fueron las que combinaban tres medidas: la restricción de los obsequios a los médicos, restricción del acceso de los representantes de medicamentos a las áreas asistenciales y mecanismos de supervisión y control de la la aplicación de estas medidas, con sanciones para su incumplimiento.

 

Médicos de la Sanidad Pública: trabajando en precario

 med

Osasun publikoko medikuak: ezegonkortasunean lan egiten

Kexak •Crítica  2017/02/28| Jatorrizko artikuloa 20minutos|

Osasun publikoko hiru medikuetatik batek kontratu ezegonkor bat dauka eta erdiak jabetzako lanposturik gabe lan egiten du.
Osasun sistema nazionalean lan egiten duten medikuen % 50,7 soilik jabetzako lanpostu bat dauka. Osasun publikoko denborazkotasuna, erretiro eta profesionalen "hiesari" batuta, arazo larri bat izango da datozen urteotan, ez bait da zerbitzu publikoetako osasun-estaldura eskeintzeko gai izango.

Médicos de la Sanidad Pública: trabajando en precario

Kexak •Crítica  2017/02/28 | Artículo original  20minutos|

Uno de cada tres médicos de la sanidad pública tiene un contrato precario y la mitad trabaja sin plaza en propiedad.
Solo el 50,7% de los médicos que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) tiene su plaza en propiedad. La temporalidad de la sanidad pública, unida a las jubilaciones y a la “fuga” de profesionales va a suponer, en los próximos años, un gran problema para dar cobertura sanitaria en los servicios públicos.

 

El Hospital de Basurto decide privatizar el servicio que gestiona las bajas de la plantilla

hospital basurtoint

Langileen gaixotasunak eta lan instripuak kudeatzeko zerbitzua pribatizatu nahi du Basurtuko Ospitaleak

Osasunbidea 2016/12/11
Basurtuko sindikatuek ez dute zerbitzu honen desegitea eta langileak ordezkatzeko asmoa onartuko, eta bide guztiak, juridikoak zein sindikalak, erabiliko dituzte aurka egiteko", erantsi du enpresa batzordeak.

El Hospital de Basurto decide privatizar el servicio que gestiona las bajas de la plantilla

Osasunbidea 2016/12/11
Los sindicatos del hospital, en representación de la plantilla, no van a avalar el desmantelamiento de este servicio y se van a oponer por todos los medios jurídicos y sindicales al mismo.

Urgencias del CHN: ¿Renovación de jefaturas para cuándo?


urgext•Kexak •Eztabaida 2016/11/14 |LABOsasunbidea|

Oraindik ez da behar bertzekoa egin Nafarroako Ospitaletegietako Larrialdietako zerbitzu zentralizatuaren gabeziak zuzentzeko.

Seguimos sin que se den los pasos necesarios para corregir las carencias del servicio centralizado de Urgencias del CHN.