twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Share

LABek sostengatzen du Teknikari Adituen koordinatzaile kargua

Osasunbidea 2017/06/30

LAB sindikatuak, jendartean, sostengua adierazi nahi dio Osasunbidean teknikari adituen koordinatzaile kargua sortu eta ezarri izanari.

Osasunbideko buruzagitzak duela 24 urte arautu zirela; aldi horretan osasunari loturiko  hamaikatxo lanbide berriak sortu dira, ordura arte zeudenekin alderatuta, berezkoak eta ezberdinak diren jarduerak izanik, beren jarduera planifikatu eta antolatu behar dute (haiek egiteko gaituak daudelako).

Erizaintzako espezialitateak ez dira garatu lan munduan..., erronka berriak eta laneko garapenak dauzkagu aurrez aurre. Erizaintzak ez dezake oinarritu haren lanbide garapena lanpostu ertainetako kudeaketa metatzean, goi-zuzendaritzakoen eta lanbide-garapenekoak Medikuntza Kolegioak eta Medikuen sindikatuek betoa jartzen diotelako (Adibidez: Sendagai Aginduen Errege Dekretua...).

LABek ezinbestekoa deritza erizaintzako zereginak garatzeari medikuntzaren eginkizunekiko autonomiaz; horretan datza osasungintzaren geroaren alderdi handia (osasuna lortzeko hezkuntza, prebentzioa, zaintzak...).

LABek Sektoreko Mahaikideei eskatu die alda dezatela 347/1993ko Foru Dekretua, koordinatzailearen lanpostua araudia betez hornitu dadin. Gure ustez, teknikarien taldea zein beste batzuk (fisioterapeutak, zelariak edota erizaintza laguntzaileak) maila edo estamentu bereko langileek kudeatu beharko lituzkete. Gure aburuz, profesional sanitario horien bilakaera, garapena eta eskakizun mailak behar adina baino gehiago gaitzen dituzte bertako profesionalak koordinazio edota buruzagitza zereginak betetzeko. Horrez gain, lanpostu horiek egon badaude osasungintzaren beste zerbitzuetan.

Pentsa dezakeenak lanbide-garatze prozesu hau erizaintzaren aurkako erasoa dela, SATSEk adibidez, errealitatea ulertzeko arazo larri batez dihardu. Erizaintzaren aurkako egiazko erasotzaileak dira:

- Erizaintzako profesionalen lan baldintza lotsagarriak baimentzen edota babesten dituztenak, CHNko larrialdietan adibidez.
- Bi urtean, erizaintzako buruzagitzetan 40 dimisio/kargu uzte baimendu edota babestu dituztenak.
- Lanbide honetan nagusi den laneko prekarietateaz baliatzen direnak, ikastaroak/masterrak salduz, lanpostuetarako sarrera errazteko.
- Lanbide-karrerak erizaintzan kontratatu den oro kanpo uzten duena.

Honen guztiaren aurrean txintik erraten ez eta babesten duena da erizaintzako profesionalak egiaz erasotzen dituena. Hauen utzikeria (profesionalekiko) ezkutatu nahi izana, profesionalen arteko norgehiagoka aizuna sortuz, gaizki disimulaturiko klasismoaren, administrazio arautegiaren interpretazio interesatu baten eta igaro diren legealdietan oso berezkoak ziren ohitura autoritarioen adierazgarri da.
Eta, batez ere, adierazten du kasta edo multzo txiki batek egoera “pribilegiatua” galtzeko BELDURRA, beti ere, gainerako erizaintzako profesionalen eta gainerako osasun-lanbideen bizkar.

LAB apoya la figura de coordinador de Técnicos Especialistas

Osasunbidea 2017/06/30

Desde el sindicato LAB queremos mostrar nuestro apoyo público a la creación y establecimiento de la figura de coordinador de personal técnico especialista en el SNS Osasunbidea.

La regulación de las jefaturas en Osasunbidea tiene 24 años, en este tiempo se han desarrollado cantidad de nuevas profesiones sanitarias que tienen una actividad propia y diferenciada de las existentes hasta entonces, y que necesitan planificar y organizar su propia actividad (al estar capacitadas para ello).

Tenemos las especialidades en enfermería sin desarrollar en el mundo laboral… y nuevos retos y desarrollos profesionales. Enfermería no debe sustentar su desarrollo profesional en acumular puestos de gestión intermedia, porque los de alta dirección y desarrollo profesional le sean vetados por el Colegio de Medicina y los sindicatos Médicos  (ej: Real Decreto Prescripción medicamentos…).

LAB considera imprescindible desarrollar las funciones de enfermería de forma autónoma a las de medicina, en ello reside gran parte del futuro de la sanidad (educación para la salud, prevención, cuidados…).

LAB ha solicitado en Mesa Sectorial la modificación del Decreto Foral 347/1993 para poder habilitar normativamente la cobertura de la figura de coordinador. Consideramos que el colectivo de técnicos, así como otros (fisioterapeutas, celadores o TCAE) deben poder ser coordinados por personal de su misma categoría o estamento. Entendemos que la evolución, desarrollo y niveles de exigencia de esas profesiones sanitarias capacitan más que suficientemente a las-os profesionales de las mismas para labores de coordinación o jefatura. Además son figuras que ya existen en otros servicios de salud.

Quien vea, como es el caso del SATSE,  en este proceso de desarrollo profesional un ataque a la enfermería tiene un serio problema de percepción de la realidad. El verdadero ataque a la enfermería lo realizan quienes permiten o amparan:

- Condiciones infames de trabajo para las-os profesionales de Enfermería, como es el caso de Urgencias del CHN.
- 40 dimisiones/ceses de jefaturas de enfermería en dos años.
- Aprovecharse de la precariedad laboral en la profesión para vender cursos/masters para facilitar el acceso a puestos de trabajo.
- Una carrera profesional que deja fuera a todo el personal contratado de enfermería.

Quien calla ante todo eso y lo ampara es el que de verdad ataca a las-os profesionales de Enfermería, y querer ocultar sus dejaciones ante ellas-os creando un falso enfrentamiento entre colectivos profesionales denota un clasismo mal disimulado, una interpretación interesada de la normativa administrativa y unos tics autoritarios muy propios de pasadas legislaturas.

Y sobre todo denota MIEDO a perder una situación “privilegiada” para una pequeña casta a costa del resto de profesionales de enfermería y de las demás profesiones sanitarias.