twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Share

Batzarra-bilkura Ekainak 30 Diputazioa 11:00

Batzar orduak eskatuak (10:30-12:30)

Asamblea-Concentración 30 de junio Diputación 11:00

Pedidas horas de asamblea (10:30-12:30)

LEP, Birjartze tasa eta behin-behinekotasuna

Cuentagotas1Administrazioa 2017/06/27

Foru Administrazioan lan egiten dugun 24.000 pertsonetatik 7.200-eri behin-behineko kontratuak ezartzen zaizkie. (Osasunbidean dagoen behin-behinekotasuna %42koa da).

OPE, Tasa de reposición y temporalidad

Cuentagotas2Administrazioa 2017/06/27

De las más de 24.000 personas que trabajamos en la Administración Foral 7.200 son contratadas temporales. (En Osasunbidea la temporalidad asciende al 42%).

Egoera honetara iritsi gara zerbitzu publikoak honda daitezen eta pribatizatzeari ekiteko diseinatu dituzten politiken ondorioz.

A esta situación se ha llegado debido a políticas de personal diseñadas para deteriorar los servicios públicos y abrir la puerta a su privatización.

PPk eta PSOEk, estatua bitarteko gisa erabiliz, behin-behinekotasuna zabaldu nahian hainbat neurri bideratu dituzte: birjartze tasa, gastu-muga, defizit publikoaren muga, murrizketak autogobernuari,... Neurriok estatu milako legeak eta Europako zuzentarauak urratzen dituzte. PP y PSOE, desde el Estado, han ido habilitando medidas para generalizar la temporalidad: tasa de reposición, techo de gasto, límite del déficit público, recortes en el autogobierno… Estas medidas se saltan las leyes estatales y directivas Europeas.
Cuentagotas5Cuentagotas7

Europako Batasunaren Epaitegiak eman dituen ebazpen batzuek Estatuak hartu dituen neurriak eraitsi dituzte; zerbitzu publikoetako lanpostu egonkorrak langile finkoekin betetzera derrigortzen dute.

Espainiako gobernuak “enplegua sortzeko akordioa” sinatu zuen CCOO, UGT, CSIF,... sindikatuekin; hark ahalbidetzen dio Administrazio Publikoek egin ditzaketen Lan Eskaintza Publikoei murrizketak egiten.

Varias sentencias del Tribunal de la Unión Europea desmontan las medidas adoptadas por el Estado y marcan la obligación de cubrir con personal fijo las plazas estables de los servicios públicos.

El gobierno español firma con CCOO, UGT, CSIF… un “acuerdo para la creación de empleo”, que le permite mantener la restricción sobre las OPEs que puedan realizar las Administraciones Públicas.

 Cuentagotas6  Cuentagotas7

• LEPak baldintzatzen eta mugatzen ditu.

• Europako Batasunaren ebazpenen betetzea hiru urte gehiagoz luzatzen du.

• Estatuko gobernuak, PNVren, Ciudadanosen, UPNren,... sostenguaz, onartu dituen aurrekontu orokorrek birjartze tasari eusten diote, eta egungo behin-behinekotasuna murrizteko gai diren LEPak onartzea eragozten du.

• Condiciona y limita las OPEs.

• Prorroga tres años más el cumplimiento de las sentencias de la Unión Europea.

• El gobierno del Estado, con el apoyo del PNV, Ciudadanos, UPN… ha aprobado unos presupuestos generales que mantienen la tasa de reposición y que impide aprobar OPEs capaces de reducir la temporalidad existente.

  MONOPOLY

LOGOosasunartikuluak

Médicos de la Sanidad Pública: trabajando en precario

 med

Osasun publikoko medikuak: ezegonkortasunean lan egiten

Kexak •Crítica  2017/02/28| Jatorrizko artikuloa 20minutos|

Osasun publikoko hiru medikuetatik batek kontratu ezegonkor bat dauka eta erdiak jabetzako lanposturik gabe lan egiten du.
Osasun sistema nazionalean lan egiten duten medikuen % 50,7 soilik jabetzako lanpostu bat dauka. Osasun publikoko denborazkotasuna, erretiro eta profesionalen "hiesari" batuta, arazo larri bat izango da datozen urteotan, ez bait da zerbitzu publikoetako osasun-estaldura eskeintzeko gai izango.

Médicos de la Sanidad Pública: trabajando en precario

Kexak •Crítica  2017/02/28 | Artículo original  20minutos|

Uno de cada tres médicos de la sanidad pública tiene un contrato precario y la mitad trabaja sin plaza en propiedad.
Solo el 50,7% de los médicos que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) tiene su plaza en propiedad. La temporalidad de la sanidad pública, unida a las jubilaciones y a la “fuga” de profesionales va a suponer, en los próximos años, un gran problema para dar cobertura sanitaria en los servicios públicos.

 

El Hospital de Basurto decide privatizar el servicio que gestiona las bajas de la plantilla

hospital basurtoint

Langileen gaixotasunak eta lan instripuak kudeatzeko zerbitzua pribatizatu nahi du Basurtuko Ospitaleak

Osasunbidea 2016/12/11
Basurtuko sindikatuek ez dute zerbitzu honen desegitea eta langileak ordezkatzeko asmoa onartuko, eta bide guztiak, juridikoak zein sindikalak, erabiliko dituzte aurka egiteko", erantsi du enpresa batzordeak.

El Hospital de Basurto decide privatizar el servicio que gestiona las bajas de la plantilla

Osasunbidea 2016/12/11
Los sindicatos del hospital, en representación de la plantilla, no van a avalar el desmantelamiento de este servicio y se van a oponer por todos los medios jurídicos y sindicales al mismo.

Urgencias del CHN: ¿Renovación de jefaturas para cuándo?


urgext•Kexak •Eztabaida 2016/11/14 |LABOsasunbidea|

Oraindik ez da behar bertzekoa egin Nafarroako Ospitaletegietako Larrialdietako zerbitzu zentralizatuaren gabeziak zuzentzeko.

Seguimos sin que se den los pasos necesarios para corregir las carencias del servicio centralizado de Urgencias del CHN.

Personal Técnico Especialista: ¿Jefatura propia para cuándo?

tecext •Kexak •Eztabaida 2016/11/14 | LABOsasunbidea|

Teknikari Adituen kolektiboa (E.T.E, L.T.E, R.T.T.E, A.P.T.E…) osatzen dutenen betiko aldarrikapena izan ohi da beren lan mailako buruzagitzetan antolatzea.

Es una reivindicación histórica del colectivo de Técnicos Especialistas (T.E.R, T.E.L, T.E.R.T, T.E.A.P…) el organizarse bajo jefaturas de su propia categoría laboral.