twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Share

osasun justizia

LABek lortu du jardunaldi partziala duten kontratatuek oporraldi ordainduak izateko eskubidea izatea

Osasunbidea 2017/03/09
Aste honetan, LAB sindikatuak lortu du, epai irmo baten bidez, lanaldi zati batez kontratatzen diren pertsonei opor ordainduak eta osoak aitortuko zaizkiela.
Ebazpenean jasotzen da lanaldiaren %85a betetzen duen aldi bateko kontratua egin zaion lankide batek ezin izan zuela urteko oporrik egin, eta eskatu zituenean, ukatu egin ziotela.

Lehen Zaintzako Profesionalen Buruzagitzak lanaldi partzialeko batez kontratu diren erizainen oporretarako eskubidea ukatu zuen Leitza-Goizuetako Oinarrizko Eskualdean. Lankidea aldi baterako ezintasunean egon zen 2014. eta 2015. urteetan. Lanari berrekitean, gauzatu ez zituen oporrak eskatu zituen; ordainez, Profesionalen Buruzagitzak ukatu zion oinarrizko eskubide hori.

Lehen Zaintzako Zuzendaritzak (Zerbitzu Profesionalen Buruzagitzak) oporretarako eskubidea murriztu zuen: 27 lan egun izatetik, kontratatu den lanaldiaren eta eragindako pertsonaren berariazko lan egutegian jasotzen diren soberako orduak izatera igaro da.
Lan egutegia akastuna izanik, kontrataturiko urteko lanaldia eta legez egokitzen diren 27 opor egunak batzen ez zitzaizkionez, pertsona honi nabarmenki urritu zitzaizkion zegozkion oporrak.

Aipatu buruzagitzak erabili argudioa Administrazioarekiko Auzien Epaileak eraitsi zuen, gure abokatuak aurkeztu zuen argudioa onetsi eta berretsi zuelako lanaldi zati batez kontrataturiko langileei oporrak egiteko dagokien eskubidea galdegitearen harira.

Ebazpenean argi adierazten da aldi osoz kontratatuak 1.592 lanordu eraginkorreko lanaldia gehi oporretako 198 orduak (2015. urtean, 7 ordu eta 20 minututako 27 lanegun) betetzen dituela, guztira, haren lan egutegian 1790 ordu ezartzen direla. Egun zati batez kontratatu den pertsonari (oraingoan, %85ean) lanaldi eraginkorrean bete dituen 1321 orduak gehi, hari dagokion 198 ordutako urteko oporraldia (27 lanegun) dagozkio.

Hortaz, “aldi osoz edota egun zati batez kontratatu izanak ez diezaioke inolaz eragin opor ordainduak jasotzeko eskubideari. Aitzitik, haren iraupena bestelako eragile baten araberakoa, alegia, kontratuaren iraupenaren arabera izanen da, ez ordea, aldi osoz edota egun zati batez lan egitearen araberakoa”.

Lanaldi partzialaren erregimenak azpimarratzen ditu lan eraginkorrez egin orduen kopurua eta ordainketa doitua, ez ordea oporren eskubidea, berbera delako.

Lanaldi partzialak edota lanaldiak betetzeko kontratatuak adi.

Ebazpen honek aitortzen dizue sortzen dituzuen oporrak egiteko eskubidea, aldi osoz diharduten langileen antzera. Hauek sortzen dira: “ez dira sortzen ordu eraginkorren kopuruaren baitan edota haien proportzioan,.... kontratuak berez izanen duen iraupenaren arabera baizik”. Ebazpenak honakoa dio ere: “... lan egutegia lantzean eman daitezkeen akatsak ez daitezke zuzendu, nolanahi ere, legez aitortzen den eskubidea ukatuz”.

Kontrataturiko langileak animatzen zaituztegu (lanaldi partzialean nahiz lanegunka) zuen egoera berraztertzera, eta irregulartasunen bat antzemanen bazenute, eskubidez dagokizuena erreklamatzera. Hartu gogoan araudiak uzten duela aurreko urtetako egoerak berraztertzen.

Kudeaketa zabarra ez daiteke arrazoia izan kontratatu diren langileek oinarrizko eskubideak gal ditzaten.

 telefono.orig 848 422363  email.orig Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

LAB consigue que se reconozca las vacaciones retribuidas y completas al personal contratado a tiempo parcial

Osasunbidea 2017/03/09

Esta semana el sindicato LAB ha conseguido, mediante sentencia firme, el reconocimiento de vacaciones retribuidas y completas para las personas contratadas a tiempo parcial.
La sentencia recoge el caso de una compañera con contrato a tiempo parcial al 85%, que por motivos de salud no pudo disfrutar de sus vacaciones anuales y que cuando las solicitó se le denegaron.

La Jefatura de Profesionales de Atención Primaria negó el derecho a vacaciones a personal de enfermería contratada a tiempo parcial para refuerzo en la Zona Básica de Leitza-Goizueta. La compañera permaneció en situación de IT (incapacidad temporal) entre 2014 y 2015. Al reincorporarse solicitó las vacaciones no disfrutadas y la Jefatura de Profesionales le negó este derecho básico.

La Dirección de Atención Primaria (Jefatura de Servicio de Profesionales)  reducía el derecho de vacaciones, 27 días laborales, a solo las horas sobrantes entre la jornada laboral contratada y la recogida en el calendario laboral específico de la persona afectada.
Al  tener un calendario defectuoso, que no sumaba su jornada anual contratada y los 27 días de vacaciones reglamentarios, a esta persona se le reducían considerablemente las vacaciones que debía disfrutar.

La argumentación empleada por esa jefatura es desmontada por el juez del contencioso administrativo que admite y reafirma la argumentación de nuestro abogado en la reclamación del derecho a vacaciones para personal contratado a tiempo parcial.

En la sentencia queda claro que una persona contratada a tiempo completo tiene su jornada de 1.592 horas de trabajo efectivo, más 198 horas de vacaciones (27 días laborales por 7 horas 20 minutos, en 2015) en total 1790 horas fijadas en su calendario laboral. La persona contratada a tiempo parcial (85% en este caso) tiene que tener su jornada efectiva de 1.321 horas, más las correspondientes 198 horas de vacaciones anuales (27 días laborales).

De forma que “el estar contratado a tiempo completo o a tiempo parcial no puede incidir en modo alguno en su derecho a vacaciones retribuidas. Por el contrario la duración de las mismas dependerá de un factor distinto, como es la duración temporal de su contrato. Pero no en del régimen a tiempo completo o parcial del mismo”.

El régimen de tiempo parcial incide en el número de horas de trabajo efectivo y en la proporcionada retribución, pero no en el derecho de vacaciones que son las mismas.

Atento todo el personal contratado a tiempo parcial o por jornadas

Esta sentencia reconoce vuestro derecho al disfrute de vacaciones que  generáis como el personal a tiempo completo. Estas se generan: “no en función  o en proporción a la número de horas efectivo…, sino exclusivamente en función de la duración del contrato en sí”. Continua la sentencia: “…los posibles déficits en la elaboración del calendario laboral no pueden corregirse mediante la negación de un derecho en todo caso reconocido por ley.”

Os animamos a todo el personal contratado (a tiempo parcial o por jornadas) a revisar vuestra situación y, si detectáis alguna irregularidad, a reclamar lo que en derecho os corresponde. Recordad que la norma permite revisar situaciones de años anteriores.

La gestión negligente no puede ser motivo para que la plantilla contratada pierda derechos básicos.


telefono.orig 848 422363  email.orig Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.