twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Share

cocina reversin ya

LABek exijitzen du Ospitaleetako sukaldeen errebertsioa osoa izatea

Osasunbidea 2016/10/03

Ospitaleetako sukaldeen errebertsioa lauko gobernuaren akordio programatikoaren parte zen. Gobernuak urte osoa behar izan du gai honi heltzeko eta modu partzialean egin du, hau da, ospitaleetako janariaren elaborazioaren fase bakarraren errebertsioarekin.

LABek exijitzen du errebertsio prozesua amaieraraino eramatea eta gai honetaz arduratzen den batzordearen osaketa berrikusi dadila. Ez da fidagarri suertatzen errebertsioa prestatzeko prozesuan parte hartzea Olga Viñes bezalako pertsona batek, zeinak bere egunean pribatizazioan eta Mediterranea de Catering enpresak egin zituen irregulartasunen ezkutaketan parte hartu zuen.

Pribatizazioak aurrekaririk ez zuen Ospitaleetako elikaduraren kalitatearen okertzea, Osasunbideako langile zelarien lan kargak handitzea eta justifikaezineko 200 kaleratze suposatu zuen... Hau dena UPNk Banco de Santanderri zor zizkion mesedeak pagatu ahal izateko (Mediterranea de Catering-en jabetza duen inbertsio funtsaren partaidea). Zerbitzu hau kudeaketa publikora errekuperatzea aldarria izan da eta bada, horregatik LABek berriro eskatzen du akordio programatikoan adostutakoa bete dadila eta zerbitzu osoa publikora itzultzea.

LAB exige que la reversión de las cocinas del CHN sea total

Osasunbidea 2016/10/03

La reversión de las cocinas hospitalarias formaba parte del acuerdo programático del cuatripartito. El Gobierno ha tardado un año y medio en afrontar este tema y lo ha hecho de manera parcial, es decir con una reversión de solamente una fase de la elaboración de la comida hospitalaria.

LAB exige que el proceso de reversión sea llevado hasta el final y se revise la composición de la comisión encargada de este asunto. No resulta fiable que en el proceso de preparación de la reversión hayan participado personas, como Olga Viñes, que en su día colaboraron en la privatización y ocultamiento de las irregularidades cometidas por Mediterránea de Catering.

La privatización supuso el deterioro sin precedentes de la calidad de la alimentación en el CHN, mayores cargas de trabajo para el personal celador de Osasunbidea y 200 despidos injustificados…todo para que UPN pagase los favores debidos al Banco de Santander (participante en el fondo de inversión dueño de Mediterránea de Catering). La recuperación de este servicio para la gestión pública era y es un clamor por lo que desde LAB reiteramos que se cumpla lo acordado en el acuerdo programático y todo el servicio revierta a lo público.


LOGOosasunartikuluak

Médicos de la Sanidad Pública: trabajando en precario

 med

Osasun publikoko medikuak: ezegonkortasunean lan egiten

Kexak •Crítica  2017/02/28| Jatorrizko artikuloa 20minutos|

Osasun publikoko hiru medikuetatik batek kontratu ezegonkor bat dauka eta erdiak jabetzako lanposturik gabe lan egiten du.
Osasun sistema nazionalean lan egiten duten medikuen % 50,7 soilik jabetzako lanpostu bat dauka. Osasun publikoko denborazkotasuna, erretiro eta profesionalen "hiesari" batuta, arazo larri bat izango da datozen urteotan, ez bait da zerbitzu publikoetako osasun-estaldura eskeintzeko gai izango.

Médicos de la Sanidad Pública: trabajando en precario

Kexak •Crítica  2017/02/28 | Artículo original  20minutos|

Uno de cada tres médicos de la sanidad pública tiene un contrato precario y la mitad trabaja sin plaza en propiedad.
Solo el 50,7% de los médicos que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) tiene su plaza en propiedad. La temporalidad de la sanidad pública, unida a las jubilaciones y a la “fuga” de profesionales va a suponer, en los próximos años, un gran problema para dar cobertura sanitaria en los servicios públicos.

 

El Hospital de Basurto decide privatizar el servicio que gestiona las bajas de la plantilla

hospital basurtoint

Langileen gaixotasunak eta lan instripuak kudeatzeko zerbitzua pribatizatu nahi du Basurtuko Ospitaleak

Osasunbidea 2016/12/11
Basurtuko sindikatuek ez dute zerbitzu honen desegitea eta langileak ordezkatzeko asmoa onartuko, eta bide guztiak, juridikoak zein sindikalak, erabiliko dituzte aurka egiteko", erantsi du enpresa batzordeak.

El Hospital de Basurto decide privatizar el servicio que gestiona las bajas de la plantilla

Osasunbidea 2016/12/11
Los sindicatos del hospital, en representación de la plantilla, no van a avalar el desmantelamiento de este servicio y se van a oponer por todos los medios jurídicos y sindicales al mismo.

Urgencias del CHN: ¿Renovación de jefaturas para cuándo?


urgext•Kexak •Eztabaida 2016/11/14 |LABOsasunbidea|

Oraindik ez da behar bertzekoa egin Nafarroako Ospitaletegietako Larrialdietako zerbitzu zentralizatuaren gabeziak zuzentzeko.

Seguimos sin que se den los pasos necesarios para corregir las carencias del servicio centralizado de Urgencias del CHN.

Personal Técnico Especialista: ¿Jefatura propia para cuándo?

tecext •Kexak •Eztabaida 2016/11/14 | LABOsasunbidea|

Teknikari Adituen kolektiboa (E.T.E, L.T.E, R.T.T.E, A.P.T.E…) osatzen dutenen betiko aldarrikapena izan ohi da beren lan mailako buruzagitzetan antolatzea.

Es una reivindicación histórica del colectivo de Técnicos Especialistas (T.E.R, T.E.L, T.E.R.T, T.E.A.P…) el organizarse bajo jefaturas de su propia categoría laboral.