twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Share
txomin davidCarta de opinión de Txomin González y David Mendaza.
¿Qué pasa con las listas de espera en la sanidad pública navarra?


Txomin González eta David Mendazaren iritzi artikulua.
Zer ari da gertatzen Nafarroako osasun publikoaren itxaron zerrendarekin?

Zer ari da gertatzen Nafarroako osasun publikoaren itxaron zerrendarekin?

Osasunbidea 2016/09/12

LABek argi dauka, UPNren aroan aurrekontuak eta langile kopurua urritu izanak eragin dituela ekoizpenaren jaitsiera eta itxaron zerrendako gaixoen kopurua handitu izana. Alor honetan, Nafarroako egungo Gobernuak hobera egin du, hala ere, behar dugunarenetik urrun gaude. Eskakizun horretan bat eginen dugu osasun publikoari esleitu aurrekontua handiagoa eta langile kopurua egokia eta egonkorra izan dadin.

Duela hilabete batzuk UPN zalantzan jartzen ari dela Nafarroako Gobernu berria, oro har, osasun publikoaz, eta bereziki, Erriberan, egiten ari den kudeaketa.

Itxaron zerrendari buruzko datuak ezagutarazten dituzte itxaron zerrendetan agertzen diren gaixoen kopuruan, tarteka, igoerak ematen direla salatzeko; beraiek 20 urteko kudeaketan zaindu nahi ez zituzten sorospen premiez baliatzen dira aipua kentzeko (Eguneko Ospitalea/Onkologia, larrialdiak handiagotzea, hemodialisia, ekipamendu berriak...); ez dira gauza neurri bakar ere proposatzeko UPNren agintaldian sortu zituzten arazoak konpontzeko.

Gai hau argitze aldera, Osasunbidearen jarduera-memorietan jasotako datu ofizialak azaltzea erabaki dugu. Horrela, azterketa soil bat eginez, itxaron zerrendetan eman den igoeraren jatorria eta Tuterako eta gainerako Nafarroan Osasunbidean baliabide teknikoak eta humanoak behar bestekoak ez izatea zehaztuko dugu.

LABen irudikoz, UPNren azken legegintzaldia erabakigarria suertatu da, haren buru Marta Vera Osasun Sailburua zenekoa. Haren agintaldian langile kopurua 10.150etik 9.550 pertsonetara murriztu zen Osasunbidean. Kopurua %6an urritu zen hortaz. Aipatu murrizketen ondorioz sorospen jarduera izugarri kaskartu zen.

Osasunbidearen jarduera-memorietan jasotzen diren datuon arabera, 2011. urtean 43.996 kirurgia-ebakuntzak egin ziren, eta 2014. urtean 36.690, hots, 7.306 gutxiago.

2011. urtean, espezialitateko lehen kontsultak 359.303 izan ziren, eta 2014.ean, lehen kontsultak 351.864 izan ziren, hots, 7.439 gutxiago.

2011ko irailean kirurgiako itxaron zerrendetan 8.760 pertsona zeuden, aldiz, 2014ko abenduan 9.488 ziren, 728 pertsona gehiago alegia.

Espezialisten lehen kontsultako itxaron zerrenda, 2011. urtean, 31.264 pertsonetakoa zen, 2014ko abenduan, 60.567 ziren. 2011. urtean, bisitak egiteko batez besteko itxaronaldia 26 egunetakoa zen; 2014. urtean, 42 egun izan ziren.

2011. urtean, ebakuntza egiteko batez besteko itxaronaldia 77 egunetakoa zen; 2014. urtean 102 egunetakoa. 2011. urtean, ebakuntza egiteko, sei hilabete baino gehiago zain zeuden pertsonak 1.378 izan ziren; 2014ko abenduan, 1.758.

UPNren azken legegintzaldian Nafarroako Gobernuan, osasunerako aurrekontua %18an urritu zen. Galiziaren atzetik, bigarren murrizketa handiena. Aurrekontuan emandako galerak berekin ekarri zuen hainbat proiektu baztertu zirela, adibidez, Tuterako Ospitaleko instalazio berriak, laborategi zentralizatuak, ekimen egitasmoak abiaraztean atzerapenak (kolon minbiziaren prebentzioa, gaixo kronikoen eta pluripatologikoen... zaintza) edo bestela, diagnosia egiteko instalazio berriak eraberritzea eta ezartzea (erresonantziak, ekografoak, PET,...).
LABek argi dauka, aurrekontuak eta langile kopurua urritu izanak ekarri dituela jarduera jaitsiera eta itxaron zerrendan dauden gaixo kopurua handitu izana.

UPNek eragin zuen hondamendia leunduko lituzketen neurriei ekitea ez da erraza izango. LAB guztiz kritikoa da egungo Osasun Sailburuak hartu dituen hainbat eta hainbat erabakiekin, adibidez, UPNk hautatu zituen zuzendaritza askori eustearena. LABen ustez, oinarrizkoa deritzagu lanpostu horiek profesionalizatzeari eta berdintasuna, gaitasuna eta meritua errespetatuko duten meritu-lehiaketen bidez hornitzeari, non langileek zuzenean parte hartu ahal izango duten hautagaien baremazioan.

Jarduera berreskuratzeko, osasungintza behar besteko aurrekontuaz hornitzen dela bermatu behar da ezinbestean. Horrek ahalbidetuko luke langile kopuru dimentsionatua eta egonkorra izaten, behin behineko milaka kontratuak lanpostu finko bilakatuz. Nafarroako egungo Gobernuak hobera egin du alor honetan; hala ere, oraindik urrun gaude behar denetik. Aldarri horretan bat egingo dugu, osasun publikoarentzako aurrekontu gehiago eskatzen.

Eta zertan dabil UPN? Ba zinismo eramangaitz batez dihardu. Alde batetik, bere jardunak ekarritako ondorioez kexu da: alde batetik, CUN-ari (Opus) jarduera gehiago eman diezaioten eskatzen du, eta bestetik, haren agintaldiak sortu zituen itxaron zerrendak salatzen ditu. Jukutria horren bidez ezkutatu nahi dute beraiek Nafarroako osasungintzaren kudeatzaile negargarriak izan zirela. Honez gain, osasun arloa nahita erabiltzen ari dira Erriberaren eta gainerako Nafarroaren artean gezurrezko dikotomia sortzeko, berez, denoi antzeko arazoak eta beharrak eragiten digutenean.

¿Qué pasa con las listas de espera en la sanidad pública navarra?

Osasunbidea 2016/09/12

LAB lo ve claro, ha sido  la reducción de los presupuestos y de la plantilla durante la etapa de UPN lo que ha provocado la caída de la actividad y el incremento de pacientes en lista de espera. En esto el actual Gobierno de Navarra ha mejorado, pero todavía estamos lejos de lo que se necesita y ahí nos encontraremos para exigir más presupuesto para la sanidad pública y una plantilla dimensionada y estable.
 
Llevamos varios meses en los que UPN viene cuestionando la gestión que el nuevo Gobierno de Navarra viene haciendo de la sanidad pública en general y en la Ribera en particular.        

Sacan datos sobre las listas de espera para denunciar incrementos puntuales en el número de pacientes en listas de espera, aprovechan necesidades asistenciales que ellos en 20 años de gestión no quisieron atender (Hospital de Día/Oncología, ampliación urgencias, hemodiálisis, nuevos equipamientos…)  para desprestigiar y no son capaces de proponer una sola medida para solucionar los problemas creados durante los mandatos de UPN.

Para poner luz sobre la cuestión hemos decidido  exponer  datos oficiales recogidos en las memorias de actividad de Osasunbidea  y en un análisis sencillo determinar el origen del incremento de las listas de espera y de la falta de medios técnicos y humanos en Osasunbidea, en Tudela y en el resto de Navarra.

Para LAB ha sido determinante la última legislatura de UPN, con Marta Vera de Consejera de Salud. Durante su mandato se redujo la plantilla de 10.150 a 9.550 personas  en Osasunbidea. Una reducción del 6% en la plantilla. Como consecuencia de estos recortes la actividad asistencial empeoró de forma alarmante.

Según los datos de las memorias de actividad de Osasunbidea, en el año 2011 se realizaron 43.996 intervenciones quirúrgicas y  en el año 2014, 36.690 intervenciones, 7.306 menos.

En primeras consultas de especializada en 2011 se realizaron 359.303 y en el año 2014, 351.864 primeras consultas, 7.439 menos.

Las listas de espera quirúrgicas en septiembre de 2011 ascendían a 8.760 personas, en diciembre del 2014 existen 9.488, 728 personas más.

Las listas de espera de primera consulta de especialistas en 2011 ascendían a 31.264 personas, en diciembre de 2014 eran 60.567. La espera media para visita era en 2011 de 26 días, en 2014 fueron 42 días.

La espera media para operarse en 2011 era 77 días, en 2014, 102 días. Las personas que llevaban más de 6 meses esperando para operarse en 2011 eran 1.378, en diciembre de 2014 son 1.758.

En la última legislatura de UPN, en el Gobierno de Navarra, el presupuesto para sanidad se redujo en un 18%. El segundo mayor recorte del estado detrás de Galicia. Esta pérdida de presupuesto conllevó el abandono de proyectos como las nuevas instalaciones del Hospital de Tudela, los laboratorios centralizados, retrasos en la puesta en marcha de planes de actuación (prevención cáncer de colon, atención a crónicos y pluripatológicos…) o la modernización e implantación de nuevas  instalaciones diagnósticas (resonancias, ecógrafos, PET…).

LAB lo ve claro, ha sido  la reducción de los presupuestos y de la plantilla lo que ha provocado esta caída de la actividad y el incremento de pacientes en lista de espera.

Poner en marcha medidas que palien el desastre provocado por UPN no es fácil y LAB es tremendamente crítico con muchas de las decisiones que ha tomado el actual Consejero de Salud, como el mantener a gran parte de las direcciones nombradas por UPN. Para LAB es fundamental profesionalizar estas plazas y cubrirlas mediante concursos de mérito que respeten la igualdad, capacidad, mérito y donde la plantilla pueda participar de forma directa en la baremación de las personas candidatas.

Para recuperar la actividad es imprescindible garantizar un presupuesto suficiente para sanidad, que permita tener una plantilla dimensionada y estable, convirtiendo los miles de contratos  eventuales en plazas fijas. En esto el actual Gobierno de Navarra ha mejorado, pero todavía estamos lejos de lo que se necesita y ahí nos encontraremos para exigir más presupuesto para la sanidad pública.  

¿Y UPN? Realizando un intolerable alarde de cinismo, por un lado, al quejarse de las derivaciones, pero pidiendo que se dé más actividad a la CUN (Opus) y por otro al denunciar unas listas de espera que se generaron en sus mandatos, buscando así que la población no descubra que ellos fueron unos gestores nefastos para la sanidad de Navarra. Además utilizan de manera interesada la cuestión sanitaria para generar una falsa dicotomía entre la Ribera y el resto de Navarra, cuando todos tenemos problemas y necesidades similares.