La turnicidad de las jornadas especiales se tiene que pagar

Lanaldi berezietako txandakotasuna ordaindu behar da

ANADP Osasunbidea 2018/11/02

descargas de archivos.orig DOC Gora jotzeko helegite eredua Osasunbidea
descargas de archivos.orig DOC Gora jotzeko helegite eredua ANADP


Funtzio Publikoaren Zuzendaritzak alde bakarrez hartutako erabaki berria, aplikazio informatiko berria ezartzearen harira, alor publikoko langileen txandakotasuna kalkulatzeko, ondorio kaltegarriak izan ditu, batez ere, Osasunbidean eta PAGNA-n: ehunka pertsonek utziko diote txandakotasun-osagarria kobratzeari.

La turnicidad de las jornadas especiales se tiene que pagar

ANADP Osasunbidea 2018/11/02

descargas de archivos.orig DOC Modelo Recurso de alzada Osasunbidea
descargas de archivos.orig DOC Modelo Recurso de alzada ANADP

La reciente medida unilateral tomada desde la Dirección de Función Pública de implantar una nueva aplicación informática para calcular la turnicidad del personal de las plantillas públicas ha tenido efectos negativos, especialmente en Osasunbidea y la ANADP: cientos de personas van a dejar de cobrar el complemento de turnicidad.

shadow
BARRAOSASUNBIDEA logoNormativaOsasunbidea

   

  Sanidad Estado

  Osasunbidea Navarra

 Osasunbidea Nafarroa

 

    Normativa General Básica

    Normativa Básica

    Oinarrizko Araudia

 
 
  • Itzuli gabe dago 1990eko urtarrila baino lehenagokoa da, hau da, euskarazko NAO argitaratzen hasi aurrekoa.
 
 
  • Itzuli gabe dago 1990eko urtarrila baino lehenagokoa da, hau da, euskarazko NAO argitaratzen hasi aurrekoa.
 
  • Itzuli gabe dago 1990eko urtarrila baino lehenagokoa da, hau da, euskarazko NAO argitaratzen hasi aurrekoa.
 
 
   
   
       

Normativa de personal

   Normativa Personal

   Langileen Araudia

 
 

Retribuciones

  Ordansariak  

   
 
 
 

  Carrera Profesional

  Lanbide-Karrera

 
 
 
   
     
     

Normativa Regulación Profesional

  Ingreso y provisión de puestos

  Sarrera eta hornikuntza postuak

 
  • Itzuli gabe dago 1990eko urtarrila baino lehenagokoa da, hau da, euskarazko NAO argitaratzen hasi aurrekoa.
 
  • Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros. 
  • Itzuli gabe dago 1990eko urtarrila baino lehenagokoa da, hau da, euskarazko NAO argitaratzen hasi aurrekoa.
 
   
 
 
 
  • Itzuli gabe dago 1990eko urtarrila baino lehenagokoa da, hau da, euskarazko NAO argitaratzen hasi aurrekoa.
 
 

  Jornada y calendario laboral

  Lanaldi eta lan-egutegia

 
 
  • Ley Foral 13/2012, de 21 De junio, de medidas urgentes en materia de personal al servicio de las administraciones públicas de  Navarra.  Jornada anual de los turnos.

   
     
     
     
     
     
     
 

  Contratación temporal

  Aldi baterako kontratazioa

 
       
 
  • ORDEN FORAL 347E/2017, de 23 de marzo,  por la que se aprueban las normas de gestión de las listas de aspirantes a la contratación temporal en los centros y establecimientos de los organismos autónomos adscritos al Departamento de Salud.
  • 347E/2017 FORU AGINDUA, martxoaren 23koa. Honen bidez onesten dira aldi baterako kontratatzeko izangaien zerrendak kudeatzeko arauak, Osasun Departamentuari atxikitako erakunde autonomoetako zentro eta establezimenduetarako.