Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  BARRAJUSTIZIA

 

 

 
 
celrm1

Laugarren aldiz jarraian Hizkuntza Gutxituen Europako Gutunaren gomendioak ez dira betetzen. Por cuarta vez consecutiva se incumplen las recomendaciones de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias.

Hizkuntza Gutxituen Europako Gutunaren gomendioak ez dira betetzen

Justizia 2016/04/14

Europan diren Hizkuntz Gutxituei buruz egindako azken txostenean, 2010-2013 urteei dagokiena,  Nafarroa oso gaizki atera da euskarari ematen zaion tratamenduan, mantentze, garapena eta laguntza eremuak baloratu dira eta okerren atera dena Justiziaren eremua izan da. Estatuak, 1992. urtean konpromisua sinatu zuenetik, jarraian laugarren aldia da Nafarroak huts egiten duena adituen batzordearen txostena.

Azkeneko txostenak egiaztatzen du badagoela euskararekiko jarrera ezkorra. Ez dagoela inolako hizkuntza-eskakizunik epaile eta fiskalentzat. Gaur egun pentsaezina da inolako eginkizun judizialik egitea euskaraz. Soilik jaiotze, ezkontz eta heriotza ziurtagiriak eska daitezke euskaraz.

Giza baliabideei buruzko arauei dagokienez, bada erabilera arautzen duen Foru Dekretuak  ezartzen dituen portzentajeak gutxitzen dituen Foru Agindu bat, hurak eremu euskaldunerako %6 gutxienez ezartzen duenean honek %0,091raino jaisten du eta eremu mistoan %3 gutxienez ezartzen duen lekuan Foru Aginduak %0,087raino jaisten du.

Europako Kontseiluaren Ministro Kontseiluak estatu espainolerako, eta Nafarroan eragina duten gomendioak hauexek dira:
 
1. Euskararen presentzia bermatzea zerbitzu publikoetan.
2. Administrazioan lanean ari direnen artean proportzio nahikoak euskararen ezagupena izatea.
3. Erkidego autonomoetan diren agintaritza penal, zibil eta administratiboek, horrela eskatzen bazaie, prozedurak euskaraz egitea.

Se incumplen las recomendaciones de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias

Justizia 2016/04/14

En el último informe realizado sobre las Lenguas Minoritarias en Europa, correspondiente a los años 2010-2013, Navarra sale muy mal parada en el mantenimiento, desarrollo y apoyo al euskera en todos los ámbitos que se valoran, con especial hincapié en el ámbito de Justicia. Se trata de la cuarta vez consecutiva que Navarra suspende el informe del comité de expertos desde que el Estado firmó el compromiso en 1992.

El último informe certifica que existe una actitud negativa hacia el euskera. No se exige ningún perfil lingüístico para jueces y fiscales. A día de hoy es impensable realizar actuaciones judiciales en euskera. Tan solo se puede solicitar en euskera certificaciones de nacimiento, matrimonio y defunción.

En relación a las normas de gestión del personal, existe una Orden Foral  que disminuye el porcentaje de baremación del euskera, respecto del Decreto Foral que lo regula, pasando del mínimo del 6% que permite el DF para la zona vascófona al 0,091% y del mínimo del 3% para la zona mixta al 0,087%.

Las recomendaciones que aporta el Comité de Ministros del Consejo de Europa para el estado español y que afectan a Navarra son:
 
1. Asegurar la presencia del euskera en los servicios públicos.
2. Asegurar que una proporción suficiente del personal destinado en la Administración tenga conocimiento del euskera.
3. Que las autoridades penales, civiles y administrativas en las comunidades autónomas realicen los procedimientos en euskera si así se le solicita.