twitter  BARRAIRAKASKUNTZA

 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
 

adi egon

Irakaskuntza


Abuztuaren 30eko LET esleipenen emaitzak

Emaitza guztiak


Resultados adjudicaciones ATP del 30 de agosto

Todos los resultados

Guardar

adi egon

Irakaskuntza

 

Kontratazio zerrenden egoera eta norberaren hurrenkera ezagutzeko

ESTEKA HONETAN

 • Lanpostuen esleipen telematikoa abuztuaren 30ean 13:00etan hasiko da lotura honetan:

  LET(ATP)


Ostiraletako deialdi bereziak OSTEGUNETARA pasako dira

"Borondatez parte hartzeko deia" hemendik aurrera ostegunetan izanen da ostiraletan izan ordez (2244/2017 Ebazpena, abuztuak 9koa).

 

Conoce la situación de las listas y tu posición en ellas

ENLACE

 • La Adjudicación Telemática de Plazas dará comienzo el 30 de agosto a las 13:00 en este enlace:

  ATP(LET)


Los llamamientos de los viernes pasan a los JUEVES

Os informamos de que a partir de ahora el “Llamamiento de participación voluntaria” será los jueves en lugar de los viernes (Resolución 2244/2017, de 9 de agosto).

adi egon

Irakaskuntza


Abuztuko Esleipenak

Musika eta Arte eszenikoen eta erlijio irakasle-lanpostuen esleitzea, LET lehen deialdia eta kontratu-sinadura datak argitaratu dira Hezkuntza webgunean.

 1. MUSIKA ETA ARTE ESZENIKOETAKO KATEDRATIKOEN KIDEGOKO IRAKASLEEN LANPOSTUAK ESLEITZEKO EKITALDIAK: ABUZTUAK, 28, ASTELEHENA, 8:30ETAN, ARETO NAGUSIAN.
 2. ERLIJIOKO IRAKASLEEN LANPOSTUAK ESLEITZEKO EKITALDIA: ABUZTUAK, 28, ASTELEHENA, 12:00ETAN, ARGA GELAN.
 3. LEHENDABIZIKO LET: ABUZTUAK 30, ASTEAZKENA, 13:00EAN.
 4. KONTRATUEN FIRMA DIJITALA:

-Bakoitzari dagokion zentroan.

-Irailaren 1etik 8ra bitartean, irakaslearen abizenaren lehenengo letraren arabera, egutegi hau jarraituz:

a) A-B-C-D, irailak 1.

b) E-F-G-H, irailak 4.

c) I-J-K-L, irailak 5.

d) M-N-Ñ-O-P, irailak 6.

e) Q-R-S-T-U, irailak 7.

f) V-X-Y-Z, irailak 8. 


Adjudicaciones de Agosto

Se han publicado las fechas de actos de adjudicación de Conservatorios y Religión, ATP y Firma digital de contratos 

1.- ACTOS DE ADJUDICACIÓN DE CATEDRÁTICOS Y PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS: LUNES 28 DE AGOSTO, 8:30 HORAS, SALÓN DE ACTOS.

2.- ACTOS DE ADJUDICACIÓN DE PROFESORADO DE RELIGIÓN: LUNES 28 DE AGOSTO, 12:00 HORAS, SALA ARGA

3.- PRIMERA ATP: MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO, 13:00 HORAS.

4.- FIRMA DIGITAL DE CONTRATOS:

- En los centros de referencia que corresponda a cada persona contratada.

- Entre el 1 y el 8 de septiembre, según esta distribución, de acuerdo con la inicial del apellido de la persona contratada:

a) A-B-C-D, día 1 de septiembre.

b) E-F-G-H, día 4 de septiembre.

c) I-J-K-L, día 5 de septiembre.

d) M-N-Ñ-O-P, día 6 de septiembre.

e) Q-R-S-T-U, día 7 de septiembre.

f) V-X-Y-Z, día 8 de septiembre.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

adi egon

Irakaskuntza


Lanbide Heziketa eta Musika eta Arte Eszenikoetako kontratazio zerrendetarako froga deialdia

Deitutako espezialitateak:

 • Piano, gazteleraz
 • Procesos de Producción Agraria, gazteleraz
 • Nekazal Ekoizpenerako Prozesuak, euskaraz
 • Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas, gazteleraz
 • Mekanizatua eta Makinen Mantenua, euskaraz
 • Operaciones y Equipos de Producción Agraria, gazteleraz
 • Operazioak eta Nekazal Ekoizpenerako Ekipoak, euskaraz

Informazio gehiago hemen

Convocatoria de pruebas selectivas para especialidades de FP, Música y Artes Escénicas

Especialidades que se convocan:

 •  Piano, en castellano, para el Conservatorio Superior de Música.
 • Procesos de Producción Agraria, en castellano.
 • Procesos de Producción Agraria, en euskera.
 • Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas, en castellano.
 • Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas, en euskera.
 • Operaciones y Equipos de Producción Agraria, en castellano.
 • Operaciones y Equipos de Producción Agraria, en euskera.

Ampliar información aquí

adi egon

Irakaskuntza


Hainbat zerrendaren irekiera eta itxierak

Abuztuaren 7ko 2207/2017 EBAZPENA

Zabaldu diren espezialitateak ikusi hemen

Eskatutako titulazioa ikusi hemen

Itxitako espezialitateak ikusi hemen

 • Informazio guztia HEMEN


Apertura y cierre de listas

RESOLUCIÓN 2207/2017 de 7 de agosto

Listas abiertas ver aquí

Titulación y requerimientos exigidos aquí

Listas cerradas ver aquí

 • Información completa AQUÍ

 

Euskarazko ziklo formatiboek datorren ikasturterako irakaslerik ez

Irakaskuntza 2017/06/30

Hezkuntza Departamendua berriro onartezina den kudeaketa errepikatzen du, Nafarroako euskarazko Lanbide Heziketako zikloen ezarpenean hain zuzen ere.
Egun hauetan Hezkuntzan izandako irakasleen lan kontratuen esleipenetan, kudeaketa tamalgarria eta aurreikuspen eza agerikoak izan dira. Harriduraz ikusi dugu eskatutako titulazioa eta profila betetzen zuten irakasle askok nolatan ezin izan duten Lanbide Heziketako euskarazko ziklo berri hoietan lanposturik hartu eta aldi berean, nola plaza hauek bete gabe gelditzen ziren, abuztu eta iraileko esleipenetarako gelditzen direlarik.
Honen guztiaren ondorioz euskarazko ziklo berriek oraintxe bertan ez dute ez irakaslerik, ez programaziorik ez eta material didaktikorik ere gutxieneko kalitatez lana egin ahal izateko.

Etorkizun iluna aurrikusten dugu datorren ikasturte hasierarako: titulazio nahikorik duen irakasle falta edo, okerrena ez bada ere, berandu iritsiko den irakasleria. Ezezaguna duen ikastetxe batera iritsiko dena, irakatsi beharreko materialik gabe eta zikloan eman beharreko programazioak hasieratik egin beharrean aurkituko dena.
Ez dago ulertzerik nola Giza Baliabideetako arduradunek ziklo berri horiei  dagokien espezialitate zerrendarik ez zuten zabaldu edo jada gaztelerako zerrendetan dauden eta behar den profila duten irakasleak ez dituzten aintzat hartu, PAIko irakasleriarekin egun egiten den bezala.
Argi dago Geroa Baiko Gobernu honek hizkuntza normalizazioren inguruan UPNrengandik ezberdina den diskurtsoa izan baduela, baina esanguratasun eta garrantzi handia duten hizkuntza politikako erabakietan aldiz, alderdi horrekiko antza gehiegi duen.
Geroa Baiko Gobernuak, UPNkoak bezala, Europa osoan parekorik ez duen apartheid linguistiko hau normaltasunarekin bizi du Hezkuntza eremuan. Gainera egoera hau konpontzeko asmorik ez du erakutsi.
LABetik Hezkuntza Departamenduko arduradunen iruzur berri bat egiaztatu ahal izan dugu, mahai sektorial eta beste bilera anitzetan aurkezten zaizkien ekarpenen alde agertzen baitira, ondoren emandako hitza jaten dutelarik.

Inolaz ere ez dugu onartuko kudeaketa kaxkar edo Hezkuntzako arduradun batzuen ezgaitasunarengatik euskaraz emandako hezkuntzaren kalitatean murrizketarik, gaztelaniako hezkuntzaren mailapetik jartzerik alegia. LABetik kalitatezko hezkuntza eta irakaslego euskaldunaren eskubideen errespetuaren aldeko apustua berretsi nahi dugu.

Nuevos grados formativos en euskera sin profesorado para el comienzo de curso

Irakaskuntza 2017/06/30

El Departamento de Educación nuevamente repite una nefasta gestión, en este caso en la implantación de nuevos ciclos de formación profesional en euskera en Nafarroa.
En la adjudicación de plazas para el personal docente realizadas estos días y ante una nula previsión o incapacidad de gestión, hemos observado con enorme sorpresa cómo plazas que disponían de profesorado con el perfil y titulación exigidos, no podían optar a estas plazas que en su mayoría han quedado sin ocupar y para una posterior oferta de empleo en septiembre.
Esto trae como consecuencia que ciclos de nueva implantación en euskera a día de hoy no dispongan ni de profesorado, ni de programaciones, ni de material didáctico para el ejercicio de la docencia con un mínimo de calidad y eficacia.
Como consecuencia de esta falta de previsión se abre un panorama gris para el comienzo de curso en septiembre donde nos podemos encontrar con la inexistencia de profesorado con las titulaciones exigidas a la materia a impartir, o como mal menor, un profesorado con incorporación tardía que llega a un centro desconocido donde no van a disponer de material y programaciones adecuadas al ciclo formativo que les corresponda impartir.
No se puede entender cómo los responsables de Recursos Humanos no abrieron listas de las especialidades correspondientes a estos nuevos ciclos o por qué no han contado con el profesorado con el perfil exigido que ya estaba en las listas de castellano, tal como se realiza actualmente con el profesorado del PAI.
Está claro que este Gobierno de Geroa Bai mantiene un discurso en torno a la normalización lingüística diferente a UPN, pero una aplicación política que en las decisiones de relevancia, mantienen una gran similitud.
El Gobierno de Geroa Bai convive con toda normalidad al igual que UPN con una situación de apartheid lingüístico en educación que no se conoce en todo Europa y no da muestras de querer  solucionarlo en ningún momento.
Desde LAB constatamos un nuevo engaño por parte de responsables del Departamento de Educación, que en mesa sectorial y diferentes reuniones muestran predisposición para llevar a cabo aportaciones que por diferentes vías se les facilitan, pero posteriormente incumplen promesas sobre las mismas.

No vamos a tolerar que la enseñanza en euskera quede mermada en calidad por una mala gestión o incapacidad de ciertos responsables de Educación, situándose en niveles inferiores  a la enseñanza en castellano. Reiteramos nuestra apuesta por una enseñanza de calidad y el respeto a los derechos lingüísticos de los docentes euskaldunes.