twitter  BARRAIRAKASKUNTZA

 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
 
Share

adi egon

Irakaskuntza


Maisu-Maistren kidegoan sartzeko prozeduran hautatutako izangaiek aurkeztu beharreko  dokumentazioa

148/2017 EBAZPENA, urtarrilaren  16koa, Maisu-Maistren kidegoan sartzeko prozeduran hautatutako izangaiek  konpultsatua izan beharko den aurkeztutako betebeharren eta merezimenduen  dokumentazioa zehazten duena eta  dokumentazio honi dagokion jatorrizko frogagiriak edo horien fotokopia konpultsatuak aurkezteko modua eta epea agintzen duena.

  • Urtarrilaren 23tik otsailaren 3ra Hezkuntza Departamentuko erregistroan.


Documentación a presentar por los aspirantes que han resultado seleccionados en el procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo de Maestros/as

RESOLUCIÓN 148/2017, de 16 de enero, por la que se determina la documentación justificativa de los requisitos y de los méritos a compulsar por los aspirantes que han resultado seleccionados en el procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo de Maestros y se establece el procedimiento y el plazo para presentación de los originales o fotocopias compulsadas de dicha documentación.

  • Del 23 de enero al 3 de febrero en el registro del Departamento de Educación.