twitter  BARRAIRAKASKUNTZA

 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
 
Share

Programa Eleanitza, PAIren anabasa konpondu dezakeen aukera

Irakaskuntza 2018/05/09

UPNk PAI (Ingelesa Ikasteko Programa) abian jarri zuenean zentzugabekeria linguistiko eta pedagogiko galantari eman zion hasiera. Orain merkealdiekin dator, zehaztasunik eza, egia epelak eta gezurrak aireratuaz, berriro ere. Bere helburu nagusia honokoa da: euskara higatzeko politika berriak abian jartzea, lurralde honetako hizkuntz-altxorra osatzen eta hobetzen jardun beharrean.
UPNk PAIri buruz eginiko eldarnioz betetako kontakizunaz gaindi, bere garaian soilik eskola publiko gutxi batzuek eskatu zuten programa hori abian jartzea. Nabarmentzekoa da orduko Gobernuak prozesu horri buruz eman zuen informazio urria eta zeinen formazio metodologiko eta linguistiko eskasez horniturik jarri zen abian.
Hainbat zuzendarik PAIren inguruan egondako kontsentsu eskasa salatu zuen. Inposizio zantzuak ere salatu ziren. Eskola publikoen laurdena behartua izan zen programa hori abian jartzera.
Eskola publikoetan PAIk lortu duen onarpen maila oso baxua da, batez ere D ereduan. Gainera, nabarmendu beharra dago Nafarroako eskolen %60k ez duela hizkuntz proiekturik (zentro publikoen %80). Beraz, UPNren proposamenak ez du inolako zilegitasun pedagogikorik, ezta estatistikorik ere. PAIri buruzko kontakizun idilikoa, aurreikus zezakeen modura, ezerezean geratu da. Horrez gain, garrantzi handia eman ohi zaio proiektu berak izan beharko lukeen aholkularitza irizpideei, bere ezaugarriei, eman beharreko ikasgaiei, irakasleriaren formazioari, antolakuntza eta garapenari eta abar. Hori guztia garatu gabe dago eta erabat baldintzatzen, mugatzen eta oztopatzen du Ingelesaren ikasketa eredu linguistiko bilakatzea, orain UPNk hala nahi baldin badu ere.
Nafarroako hizkuntzak izaki, euskara eta gaztelera dira gure eskola-hizkuntzak eta gure hezkuntza sistemaren “grabitate guneak”.

Alternatiba programa eleanitza da
Elebidunak diren erkidego autonomoei dagokie euren eredu linguistikoa zehaztea. LABen apustua bertako hizkuntzen ezagutza sustatzea da, jendartearen kohesioa eta hizkuntz-normalizazioa uztartu asmoz. Horixe da, gainera, Estatuko beste erkidegoetan egiten ari diren apustua: eleanitza den eredu bateratua, oinarrizko hezkuntza prozesua amaitzean ikasle guztiek aipatu bi hizkuntzetan komunikazio konpetentzia egokia garatu ahal izateko.
Gure aburuz, horrek guztiak gureaz apartekoak diren hizkuntza eta kulturak ezagutu eta esperimentatzeko askotariko esperientziak ahalbidetuko lituzke eta ikasten ikasteko gaitasuna sustatuko litzateke kulturen eta hizkuntzen arteko harreman zintzo eta errespetuzkoa landuaz.
Hau da, hain zuzen ere, sindikatu honek Hezkuntza Departamentuari helarazi dion proposamena. Gure proiektu eleanitza dagoeneko mahai sektorialean negoziatzen ari garen itunaren zirriborroan sartua dago.
Agerikoa da UPNk nola erabiltzen duen ingelesa eta bere ikasketa prozesua horrekin politika merkea egiteko. Horren adierazgarri da Parlamentuan egin duen proposamena. Aurkeztu duen mozioan UPNk errealitatea manipulatu du, berriro, baita gezurrak bota ere. Euskararen garapena oztopatzeko, ingelesa eta Nafarroako hizkuntzak diren euskara eta gaztelera maila berean jarri nahi ditu, inolako berme pedagogiko edo linguistikorik gabe.
Ez dago zalantzarik UPNk noraeza eragin nahi duela Parlamentuan aurkeztuko duen mozioarekin eta modu batera edo bestera Nafarroan garatu nahi den hizkuntz murgiltze eta elkarbizitza eredua zapuztu. Ez diogu utziko.

El programa de inmersión multilingüe, una realidad frente al anacronismo del PAI

Irakaskuntza 2018/05/09

Con la implantación del programa PAI (Programa de Aprendizaje de Inglés) UPN dio el pistoletazo de salida a un despropósito lingüístico y pedagógico que ahora quiere enmendar con una nueva iniciativa plagada de inexactitudes y medias verdades. Su objetivo principal: cercar y erosionar al euskara y no, como debiera, enriquecer lingüísticamente esta tierra.
Muy al contrario del relato promovido por UPN, sólo una minoría de los centros públicos solicitó dicha implantación de forma voluntaria. Fue llamativa la poca información de lo que podía suponer la adaptación a un nuevo programa y, también, la escasa competencia metodológica y lingüística.
Se da el caso de que algunos directores y directoras indicaron en su momento que hubo falta de consenso respecto a la incorporación al Programa. Se sugirió incluso que hubo una cierta imposición. Si tenemos en cuenta los centros públicos, observamos que en casi la cuarta parte de ellos el programa fue impuesto.
La media de satisfacción con la implantación del PAI en los centros públicos es muy baja sobre todo en el modelo D.  Además, hay que resaltar que un 60% de los centros en Nafarroa no tienen elaborado su proyecto lingüístico (un 80 % en el caso de los centros públicos) por lo que la propuesta de UPN carece del mínimo rigor pedagógico, como es costumbre.
A su vez se da gran importancia a la necesidad de asesoramiento del propio proyecto, sus características, materias a impartir, formación del profesorado, organización y desarrollo, cuestión que no esta desarrollada y que en toda lógica condiciona, limita e imposibilita su conversión a modelo lingüístico como pretende UPN.
Como lenguas propias de Nafarroa, el castellano y euskera configuran lo que se denomina «lenguas vehiculares», y también el «centro de gravedad» de la enseñanza.

La alternativa es un programa de inmersión multilingüe
La determinación del modelo lingüístico corresponde a las comunidades autónomas bilingües en el marco de su legislación básica. LAB apuesta por dar prioridad al conocimiento de sus lenguas propias obedeciendo esto tanto al objetivo de cohesión social como el de normalización lingüística. Es además la tendencia en el resto del Estado, donde casi todas las comunidades autónomas han apostado por un único modelo multilingüe que garantice que al final de la enseñanza básica obligatoria todo el alumnado haya adquirido una buena competencia comunicativa en ambas lenguas.
Esto redundaría en una experiencia plural de aquello que es diferente a lo propio y ayudaría a desarrollar la capacidad de aprender del alumnado al relacionarse con varias lenguas y culturas, las autóctonas y alguna de las extranjeras.
Esta es la propuesta que este sindicato realizó al Departamento de Educación para la implantación de un programa multilingüe y que está recogido en el borrador de pacto para la mejora educativa que se viene negociando en la mesa sectorial.
Es evidente el empecinamiento de UPN por utilizar el inglés y su aprendizaje como absurda opción política, hecho que se manifiesta en la presentación de una moción en el Parlamento. En dicha moción se plantean cuestiones que no son reales, e incluso mentiras, para manipular y equiparar el aprendizaje del inglés con las lenguas propias de Nafarroa y como consecuencia directa quiere condicionar el aprendizaje del euskera.

En suma, no hay duda de que UPN, contra la tendencia de todos los sistemas educativos tanto estatales como europeos, pretende a través de esta moción generar confusión y de forma clara alterar el modelo inclusivo de inmersión y convivencia lingüistica.