twitter  BARRAIRAKASKUNTZA

 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
 
Share

UPNA NUP

Unibertsitatean indarrak bildu eta aldaketa eragin

NUP Ekainaren 14an zure botoa LAB

NUPen ekainaren 14ko hauteskunde sindikaletako LABeko hautagaion helburua da gustatzen ez zaigun Unibertsitatea sakonki aldatzea eta justuagoa, herrikoiagoa, sozialagoa eta koloretsuagoa izanen den Unibertsitatea lortzea.

NUPerako aldarrikatzen dugun unibertsitatea : pertsona guztiendako kontratu duinekin,  kudeaketa demokratikoa eta horizontala, euskalduna eta nafar jendarte osoaren interesei erantzunen diena.

Horretarako, Enpresa Batzordean LABeko ordezkaritza sendo batek erronka horiek lortzea bermatuko du. ZURE ESKU DAGO!


UPNA-NUPeko
Kontratupeko irakasle eta ikerlariak-PDI Hauteskunde Sindikalak  
2017ko ekainaren 14an


20017-2021 LABen  erronkak

Aldikako kontratazioak murriztu
• Legeak ezartzen duen egoeran Irakasle Elkartuaren kontratua erabiltzearekin batera, jardunaldi partzialean aritzen diren behin-behineko kontratu laboralak ere egitea.
• Kontratazio prekarioa gutxitzeko plan adostea.
• Irakasle Elkartuei Laguntzaile eta Laguntzaile Doktore izateko bidea erraztea.

Sustapen eta egonkortze plana hobetu
•Beste unibertsitate batzuetan egiten ari den bezala, Kontratupeko Irakasle Doktore eta Laguntzaile Doktoreen promoziorako deialdia irekitzea.
• Formakuntzan diren lanpostu kopurua bikoiztea.
• Kontratupeko Irakasle Doktoreei Kontratazio Epaimahaikide izateko aukera ematea.
• Belaunaldietako berrikuntzarako planak negoziatzea. Jubilazioen amortizatzeari ez, ezta erreposizio tasarik ere.
• Kontratupeko Irakasle Doktore Interinoei behin-betiko lanpostuetarako sarbidea erraztea.

Gelditu soldataren murrizketak, diskriminaziorik ez
• Ordainsarien izozketari eta aparteko soldaten kenketei amaiera jartzea eta, aldi berean, soldata galduaren berreskuratzea.
• Norberaren merituengatiko ordainsari osagarriak eta kinkenioak ez mugatzea, gutxieneko antzinatasuna duten irakasle guztioi zabaltzea, ez orain bezala, behin-betiko irakasleei mugaturik.
• Kontratupeko Irakasle Doktorei, ikerketarako eta irakaskuntzarako gaitasun osoarekin, kudeaketa. Ikerketa eta irakaskuntzako ordainsari osagarriak onartzea.
• Jardunaldi partzialean aritzen diren irakasleen ordainsariei ezarritako proportzioa hobetzea eta hauek beste administrazio batean lan eginez gero, aparteko soldatak kobratzea.

Irakasle elebidunen lan baldintzak hobetu
• Eskeintza bereziak sustatu behar dira behin behineko irakasle elebidunak, Laguntzaileak zein Asoziatuak, errekisitoak betez gero Kontratu Doktoreak bihurtzeko beharrezko diren arloetan.
• Irakasle elebidunoi euskaraz irakastea erreztu eta motibatu behar zaigu lan baldintza egokiak eskeiniz. NUPeko egoeran ezin da baimendu irakasle elebidunen %30a plaza elebidunetan ez aritzea.
• Klase elebidunen kalitatea bermatzeko 3 orduko Asoziatuen kontratazioa ekiditu behar da.

Ikerkuntza pertsonalaren errekonozimendua
• Bekadun langile izaera “osoa” errekonozitzea.
• Beren egoera finkatu nahi duen Ikerlari Doktore pertsonalarentzat ikertzaile ibilbidea eta "ikerlari kontratu iraunkorra ” arautu behar dira.
• Irakasle eta Ikerlarien Lan Hitzarmenean errekonozimendu osoa izatea.

Genero berdintasunaren aldeko politikak bultzatu
Kontratazio-lehiaketetan epaimahaiak osatzerako orduan berdintasuna bermatzea.
• Baldintza berdinetan, ikertzaile zein irakasleen maila ezberdinetan emakume eta gizonen arteko oreka bultzatzea.
• Sarbide-arauetan eta Ikasturteko irakaskuntza plangintza egitean menpekotasuna duten personen zaintzaren ardura kontuan izatea.

En la Universidad organízate y cambia las cosas

UPNA El 14 de junio tu voto LAB

Las personas que nos presentamos por LAB a las elecciones sindicales del próximo 14 de junio en la UPNA-NUP lo hacemos con la intención de darle la vuelta a una Universidad que no termina de gustarnos, lo hacemos con la intención de lograr una Universidad más justa, más popular, más social y mucho más colorida.

Nuestro planteamiento para la UPNA-NUP es el de una Universidad con contratos dignos para todas las personas, con una gestión más democrática, mucho más horizontal, euskalduna y que responda al conjunto de intereses de la ciudadanía navarra, de la todas las personas que habitamos en nuestra tierra.

En ese sentido, la presencia de una representación importante de LAB en el Comité de Empresa será una garantía para lograr los fines que nos planteamos. ESTÁ EN TU MANO!


Elecciones sindicales en la UPNA-NUP
Personal docente e investigador-PDI
14 de junio de 2017


2017-2021 Apuestas de LAB

Reducción  de la contratación a tiempo parcial
• Compaginar la figura de Asociado, para lo que legalmente está creada, con otras figuras de laboral interino a tiempo parcial (en el caso de plazas vacantes) sin necesidad de acreditar otra actividad laboral. Donde la contratación general sea de 6 horas y como mínimo anual, siendo un contrato a tiempo completo en el caso de vacantes.
• Plan negociado  para reducir la contratación precaria.
• Facilitar al profesorado Asociado el tránsito a Ayudante y Ayudante Doctor.
.
Mejoras al plan de promoción y estabilización
• Abrir la convocatoria a la promoción del profesorado Contratado Doctor y Ayudante Doctor, como se está haciendo en otras universidades.
• Duplicar el número de plazas en formación, prioritariamente las de Ayudante.
• Abrir las puertas a la participación en los tribunales de contratación.
• Reactivar la negociación de planes de renovación generacional. No a la amortización de jubilaciones, ni tasas de reposición. Facilitar el acceso del profesorado Contratado Doctor Interino a plazas permanentes.
    
Stop a los recortes salariales,  no a un trato discriminatorio
• Poner fin a la congelación salarial, recuperación del salario perdido.  
• Ofertar el acceso a las retribuciones complementarias por méritos individuales sin limitarlas al profesorado permanente. Quinquenios para el conjunto del profesorado con una mínima antigüedad.
• Reconocimiento de los complementos de docencia, investigación y gestión al profesorado Contratado Doctor con plena capacidad docente e investigadora.
• Mejora en la proporción que se aplica a las retribuciones del profesorado a tiempo parcial, así como posibilitar el cobro de pagas extraordinarias en el caso de compatibilizar el trabajo en otra administración.

Mejora de las condiciones laborales del profesorado bilingüe
• Promocionar al profesorado bilingüe precario para que pueda, en el plazo más breve de tiempo posible, reunir los requisitos para acceder a plazas de Contratado Doctor bilingüe en las áreas que así se requiera.
• Facilitar y motivar en sus condiciones laborales al profesorado bilingüe para que imparta docencia en euskara.
• Con el objeto de garantizar las calidad de la docencia en euskera se renunciará a las contrataciones a 3 horas.

Reconocimiento del personal investigador
• Reconocer una relación laboral “plena” al personal Contratado Investigador en Formación.
• Para el personal Investigador Doctor que desee consolidar su situación se debe definir una carrera investigadora y un contrato de Investigador Permanente.
• Reconocimiento pleno en el Convenio Laboral del personal dependiente de proyectos (Ayudante y Colaborador de Proyectos).

Impulsar politicas de igualdad de género
• Velar por la igualdad en la composición de tribunales en los concursos de contratación.
• Promover que la distribución de las actividades de los planes docentes e investigadores no evidencien diferencias de género.
• En la elaboración de la planificación docente anual  y en las normativas de acceso tener en cuenta las responsabilidades en el cuidado de personas dependientes y la conciliación de la vida familiar.

2017-2021
Gure hautagaiak
Nuestra candidatura


Nora Salbotx Elkartua
   Psikologia eta Pedagogia
Joseba Compains Elkartua
   Zuzenbide Publikoa
Amaia Arriaga Kontratatu  Doktorea
   Psikologia eta Pedagogia
Martín Ibarra Elkartua
   Landa Ingeniaritza eta Proiektuak
Auritz Aurtenetxe Elkartua
   Psikologia eta Pedagogia
Mikel Bueno Ikertzailea
   Geografia eta Historia
Iraide Ongay Elkartua
   Psikologia eta Pedagogia
Karlos Irujo Elkartua
   Gizarte Lana
Patricia Amigot (Steilas) Irakasle Ordezkoa
   Gizarte Lana
Jesús Ángel Razkin Kontratatu Doktorea
   Kimika Aplikatua
Izaskun Andueza Irakasle Ordezkoa
   Gizarte Lana
Fernando Mendiola (Steilas) Laguntzaile Doktorea
   Geografia eta Historia
Idoia Sara Elkartua
   Psikologia eta Pedagogia
Emilio Galera Elkartua
   Gizarte Lana
Leire Bardaji Laguntzaile Doktorea
   Nekazaritza Ekoizpena
Gotzon Garmendia Proiektoko Kolab.
   Geografia eta Historia
Maite López Elkartua
   Filologia eta Hizkuntz Didak.
Unai Pérez Proiektoko Laguntzailea
   Estatistika eta Ikerketa Operatiboa
Xabier Mendibil Elkartua
   Landa Ingenieritza eta Proiektuak
Daniel Goñi Elkartua
   Enpresen Kudeaketa
Fernando Trébol Elkartua
   Psikologia eta Pedagogia
Itziar Bardaji Elkartua
   Matematika eta Informatika Ingeniaritza

Mahai gainean daude orain arte egindako lanak eta datozen lau urteetarako aldarrikapenak.

Ordezkaritza sendo batekin LAB etorkizunerako bermea da.

Ekainaren 14an
zure botoa LAB

Nuestro trabajo y nuestras reivindicaciones están encima de la mesa.

Una representación sindical fuerte de LAB en la UPNA/NUP es una garantía de futuro.

El 14 de junio
tu voto LAB

UPNA/NUP Sail Sindikala
Sario eraikinean
948/16 97 89    
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.