Share

adi egon

Osasunbidea


Egokitzapenak. Tutera. Hainbat maila.

Medikuak, Erizainak, Emaginak, ETE, EZLT, Administrariak eta Zeladoreak.

Eskaerak aurkezteko epea 15 egutegi-egunekoa da. Argitaratze data 2016/11/4


Acoplamientos Tudela.Varias categorías

Médicos, Enfermeras, Matronas, T.E.R, T.C.A.E, Administrativos y Celadores.

Plazo de presentación de solicitudes es de 15 días naturales.Fecha de publicación 4/11/16.