Share

logoNormativaIrakaskuntza

 

triangeluCurriculum
gorria button Haur Hezkuntza Infantil
gorria button Lehen Hezkuntza
Primaria
gorria button DBH ESO
gorria button Batxilergoa Bachillerato
gorria button Lanbide Heziketa Ciclos formativos
gorria button Musika Música
gorria button Kirol ikasketak Enseñanzas deportivas

       LEXNAVARRA 

       BILATZAILEA. Nafarroako arau politiko eta administratiboak

Curriculum Batxilergoa

Batxilergoa. Oinarrizko Araudia.

 • 25/2015 FORU DEKRETUA, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Batxilergoko irakaskuntzen curriculuma ezartzen duena. (LOMCE)
 • 47/2015 FORU AGINDUA, ekainaren 2koa, Hezkuntzako kontseilariak emana. Honen bidez, Nafarroako Foru Komunitateko lurralde eremuko ikastetxeetan, Batxilergoko irakaskuntzen ezarpena arautzen da, egitura garatzen eta ordutegia finkatzen. (LOMCE)
 • 30/2016 EBAZPENA, otsailaren 17koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, jarraibideak ematen dituena 25/2015 Foru Dekretuan arautzen diren Batxilergoko ikaskuntzetako 1. mailako ikasleak 2015-2016 ikasturtean ebaluatzeko prozesua arautzeko. (LOMCE)
 • RESOLUCIÓN de 13 de FEBRERO de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de Bachillerato. (LOMCE)
 • 49/2008 FORU DEKRETUA, maiatzaren 12koa, Nafarroako Foru Komunitatean batxilergoko ikasketen egitura eta curriculuma ezartzen dituena.
  • Begiratu: 201/2009 EBAZPENA, maiatzaren 13koa, Hezkuntza Departamentuko Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, eguneko araubide ofizialean batxilergoko lehen mailan matrikulatutako ikasleen egoerari buruzko jarraibideak ematen dituena, ikasturtea amaituta hiru edo lau irakasgaitan ebaluazio negatiboa dutenen kasurako.
 • 66/2008 FORU AGINDUA, maiatzaren 14koa, Hezkuntza kontseilariak emana. Agindu honen bidez batxilergoa ezarri, haren egitura garatu, antolaketa arautu, ordutegia finkatu eta aukerako irakasgaien curriculuma onesten da, Nafarroako Foru Komunitatean.
 • 191/2008 FORU AGINDUA, abenduaren 4koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publiko eta pribatuetan batxilergoko ikasketak egiten ari diren ikasleak ebaluatu, hurrengo mailara igaro eta haiei tituluak emateko arauak ezartzen dituena.
  • Begiratu: 201/2009 EBAZPENA, maiatzaren 13koa, Hezkuntza Departamentuko Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, eguneko araubide ofizialean batxilergoko lehen mailan matrikulatutako ikasleen egoerari buruzko jarraibideak ematen dituena, ikasturtea amaituta hiru edo lau irakasgaitan ebaluazio negatiboa dutenen kasurako.
 • 46/2009 FORU AGINDUA, apirilaren 2koa, Hezkuntza eta Kulturako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitatean batxilergoko ikasketen modalitatearen aldaketa arautzen duena.
 • 123/2009 FORU AGINDUA, uztailaren 1ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana. Honen bidez ezartzen dira musikako edo dantzako lanbide ikasketen eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren edo Batxilergoaren arteko baliozkotzeak, Gorputz Hezkuntza irakasgaiaren salbuespenak, eta Batxilergoko irakasgai komunak eta musikako edo dantzako lanbide ikasketak gainditutakoan batxiler titulua lortzeko baldintzak.
 • 164/2009 FORU AGINDUA, urriaren 9koa, Hezkuntzako kontseilariarena; horren bidez, Nafarroako Foru Komunitatean graduko unibertsitate ikasketa ofizialak egiteko sarrera probei buruzko zenbait alderdi garatu dira.
 • 119/2008 FORU AGINDUA, abuztuaren 4koa, Hezkuntza kontseilariak emana. Honen bidez, helduentzako batxilergoko ikasketak araubide presentzialean eta urrutiko araubidean ematea arautu eta antolatu da Nafarroako Foru Komunitatean.
 • 89/2010 FORU AGINDUA, ekainaren 1ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, irakaskuntzako hizkuntza ereduetako aldaketak arautzen dituena.

Curriculuma. (LOE): Irakasgai komunak eta modalitatekoak. [PDF Nabigagarria]

Curriculuma. (LOE): Aukerako irakasgaiak. [PDF Nabigagarria]

Irakasgai komunak
Mundu Garaikiderako zientziak
Gorputz Hezkuntza
Filosofia eta Herritartasuna
Filosofiaren historia
Espainiako historia
Gaztelania eta Literatura I eta II
Euskal Hizkuntza eta Literatura I eta II (A eredua)
Euskal Hizkuntza eta Literatura I eta II (D eredua)
Atzerriko Hizkuntza I eta II (Inglesa)
Atzerriko Hizkuntza I eta II (Frantsesa)

 

Arteen modalitateko irakasgaiak
Musika analisia I - II Artearen historia
Anatomia aplikatua Musika eta dantzaren historia
Arte eszenikoak Musika hizkuntza eta praktika
Ikus-entzunezko Kultura Literatura unibertsala
Marrazketa artistikoa I - II Adierazpen grafiko-plastikoaren teknikak
Marrazketa teknikoa I - II Bolumena I
Diseinua  
Zientziak eta Teknologiaren modalitateko irakasgaiak
Biología Físika
Biologia eta Geologia Físik eta kimika
Lurraren eta ingurumenaren zientziak Matematika I - II
Marrazketa teknikoa I - II Kimika
Elektroteknia Teknologia industriala I - II
Giza eta Gizarte zientzien modalitateko irakasgaiak
Ekonomia Mundu Garaikidearen historia
Enpresaren ekonomía Latina I - II
Geografia Literatura Unibertsala
Grekoa I - II Gizarte zientziei aplikatutako matematika I - II
Artearen historia  
Aukerako irakasgaiak
Atzerriko Bigarren Hizkuntza (Alemana I - II)
Atzerriko Bigarren Hizkuntza (Inglesa I - II)
Atzerriko Bigarren Hizkuntza (Frantsesa I - II)
Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
Nafarroako geografia eta historia
Arteen aukerako irakasgaiak
Arte lantegiak
Bolumena I - Bolumena II
Zientziak eta Teknologiaren aukerako irakasgaiak
Komunikazio teknikoak
Elektronika
Geologia
Mekanika
Giza eta gizarte zientzien aukerako irakasgaiak
Musikaren historia