Share

logoNormativaIrakaskuntza

 

triangeluCurriculum
gorria button Haur Hezkuntza Infantil
gorria button Lehen Hezkuntza
Primaria
gorria button DBH ESO
gorria button Batxilergoa Bachillerato
gorria button Lanbide Heziketa Ciclos formativos
gorria button Musika Música
gorria button Kirol ikasketak Enseñanzas deportivas

       LEXNAVARRA 

       BILATZAILEA. Nafarroako arau politiko eta administratiboak

Curriculum DBH (Derrigorrrezko Bigarren Hezkuntza)

DBH. Oinarrizko Araudia.

 • 24/2015 FORU DEKRETUA, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako irakaskuntzen curriculuma ezartzen duena. (LOMCE)
 • 46/2015 FORU AGINDUA, maiatzaren 15ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko lurralde eremuan diren Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetako irakaskuntzen ezarpena eta ordutegia arautzen dituena. (LOMCE)
 • 54/2015 FORU AGINDUA, maiatzaren 22koa, Hezkuntza kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitatean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Ikaskuntza eta Errendimendua Hobetzeko Programak arautzen dituena. (LOMCE)
 • 31/2016 EBAZPENA, otsailaren 17koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, jarraibideak ematen dituena 24/2015 Foru Dekretuan arautzen diren Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikaskuntzetako 1. edo 3. mailako ikasleak 2015-2016 ikasturtean ebaluatzeko prozesua arautzeko. (LOMCE)
 • RESOLUCIÓN de 11 de FEBRERO de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria.
 • RESOLUCIÓN de 23 de JULIO de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la materia Religión Evangélica en Educación Secundaria Obligatoria.
 • 25/2007 FORU DEKRETUA, martxoaren 19koa, Nafarroako Foru Komunitateko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako irakaskuntzarako curriculuma ezartzen duena.
 • 51/2008 FORU AGINDUA, apirilaren 4koa, Hezkuntza kontseilariak emana, kontseilari horrexek maiatzaren 23an emandako 52/2007 Foru Agindua eta 53/2007 Foru Agindua aldatzen dituena. Agindu horiek Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan ematen diren Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasketei buruzkoak dira.
 • 52/2007 FORU AGINDUA, maiatzaren 23koa, Hezkuntza kontseilariak emana, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan ezarritako Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasketen ezarpena arautzen duena, eta Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan eta ikastetexe pribatu itunduetan ikasketa horiek izanen duten ordutegia finkatzen duena.
 • 53/2007 FORU AGINDUA, maiatzaren 23koa, Hezkuntza kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako etapari dagozkion aukerako irakasgaien curriculuma onetsi eta irakasgai horiek nola eman arautzen duena, eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako laugarren kurtsoko aukerak ere onesten dituena
 • 217/2007 FORU AGINDUA, abenduaren 18koa, Hezkuntza kontseilariak emana, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan diharduten ikasleak ebaluatu, mailaz igo eta haiei tituluak emateko era arautzen duena.
 • 49/2013 FORU AGINDUA, maiatzaren 21ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetan ematen diren unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzetako ikasleak ebaluatzeko prozesuan erreklamazioak egiteko sistema ezartzen duena.
 • 93/2008 Foru Agindua, ekainaren 13koa, Hezkuntza kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Haur eta Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan aniztasunari nola erantzun arautzen duena.
 • Orden ECI/1957/2007, de 6 de junio, por la que se establecen los currículos de las enseñanzas de religión católica correspondientes a la educación infantil, a la educación primaria y a la educación secundaria obligatoria. 
 • 47/2009 EBAZPENA, otsailaren 13koa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, etapako helburu nagusiak lortzeko moduko hezkuntza-neurri bereziak behar dituzten Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleentzako Curriculum Egokituko Programaren antolamendua eta funtzionamendua arautzen duten jarraibideak ematen dituena.
 • 169/2007 FORU AGINDUA, urriaren 23koa, Hezkuntza kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitatean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako curriculum aniztasuneko programak arautzen dituena.
 • 123/2009 FORU AGINDUA, uztailaren 1ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana. Honen bidez ezartzen dira musikako edo dantzako lanbide ikasketen eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren edo Batxilergoaren arteko baliozkotzeak, Gorputz Hezkuntza irakasgaiaren salbuespenak, eta Batxilergoko irakasgai komunak eta musikako edo dantzako lanbide ikasketak gainditutakoan batxiler titulua lortzeko baldintzak.
 • 89/2010 FORU AGINDUA, ekainaren 1ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, irakaskuntzako hizkuntza ereduetako aldaketak arautzen dituena.
 • Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria.
 • Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria.

Curriculuma. (LOE)Irakasgai komunak:

Curriculuma. (LOE)Aukeragaiak: