Share

logoNormativaIrakaskuntza

 

triangeluCurriculum
gorria button Haur Hezkuntza Infantil
gorria button Lehen Hezkuntza
Primaria
gorria button DBH ESO
gorria button Batxilergoa Bachillerato
gorria button Lanbide Heziketa Ciclos formativos
gorria button Musika Música
gorria button Kirol ikasketak Enseñanzas deportivas

       LEXNAVARRA 

       BILATZAILEA. Nafarroako arau politiko eta administratiboak

Curriculum Lehen Hezkuntza

Lehen Hezkuntza. Oinarrizko Araudia.

 • 60/2014 FORU DEKRETUA, uztailaren 16koa, Nafarroako Foru Komunitatean Lehen Hezkuntzako curriculuma ezartzen duena. (Ebaluatu beharreko ikaskuntzako estandarrak).
 • 51/2014 FORU AGINDUA, ekainaren 2koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko lurralde eremuan diren Lehen Hezkuntzako ikastetxeetako irakaskuntzen ezarpena eta ordutegia arautzen dituena. (Ebaluatu beharreko ikaskuntzako estandarrak).
 • 64/2015 FORU AGINDUA, uztailaren 3koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, honako foru agindu hauek aldatzen dituena: 51/2014 Foru Agindua, ekainaren 2koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko lurralde eremuan diren Lehen Hezkuntzako ikastetxeetako irakaskuntzen ezarpena eta ordutegia arautzen dituena, eta 73/2014 Foru Agindua, abuztuaren 22koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Atzerriko Bigarren Hizkuntza Lehen Hezkuntzako laugarren mailatik aurrera ematea baimentzeko prozedura arautzen duena Nafarroako Foru Komunitateko lurralde eremuan diren ikastetxeetan.
 • 51/2014 FORU AGINDUA, ekainaren 2koa (SENDOTUTAKO TESTUA)
 • 72/2014 FORU AGINDUA, abuztuaren 22koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan, pribatuetan eta pribatu itunduetan Lehen Hezkuntzan ari diren ikasleak ebaluatu eta hurrengo mailara pasatzeko arauak ezartzen dituena.
 • 73/2014 FORU AGINDUA, abuztuaren 22koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Bigarren Atzerri Hizkuntza Lehen Hezkuntzako laugarren mailatik aurrera ematea baimentzeko prozedura arautzen duena Nafarroako Foru Komunitateko lurralde eremuan diren ikastetxeetan.
 • 64/2015 FORU AGINDUA, uztailaren 3koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, honako foru agindu hauek aldatzen dituena: 51/2014 Foru Agindua, ekainaren 2koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko lurralde eremuan diren Lehen Hezkuntzako ikastetxeetako irakaskuntzen ezarpena eta ordutegia arautzen dituena, eta 73/2014 Foru Agindua, abuztuaren 22koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Atzerriko Bigarren Hizkuntza Lehen Hezkuntzako laugarren mailatik aurrera ematea baimentzeko prozedura arautzen duena Nafarroako Foru Komunitateko lurralde eremuan diren ikastetxeetan.
 • 73/2014 FORU AGINDUA, abuztuaren 22koa (SENDOTUTAKO TESTUA)
 • RESOLUCIÓN de 11 de FEBRERO de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria.
 • 577/2014 EBAZPENA, irailaren 26koa, Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak emana, "Lehen Hezkuntzako ikasleen aztura eta balioen garapen-mailaren adierazle sistema" argitaratzea onesten duena.
 • 24/2007 FORU DEKRETUA, martxoaren 19koa, Nafarroako Foru Komunitateko Lehen Hezkuntzako irakaskuntzarako curriculuma ezartzen duena.
 • 51/2007 FORU AGINDUA, maiatzaren 23koa, Hezkuntza kontseilariak emana, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan ezarritako Haur Hezkuntzako bigarren zikloko eta Lehen Hezkuntzako ikasketen ezarpena arautzen duena, eta Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan eta ikastetexe pribatu itunduetan ikasketa horiek izanen dituzten ordutegiak antolatzeko jarraibideak ematen dituena.
 • 216/2007 FORU AGINDUA, abenduaren 18koa, Hezkuntza kontseilariak emana, Lehen Hezkuntzan diharduten ikasleak ebaluatu eta mailaz igotzeko era arautzen duena.
 • AKATS ZUZENKETA, Hezkuntzako kontseilariak abenduaren 18an emaniko 216/2007 Foru Aginduarena. Foru Agindu horren bidez Lehen Hezkuntzan diharduten ikasleak ebaluatu eta mailaz igotzeko era arautu zen.
 • 49/2013 FORU AGINDUA, maiatzaren 21ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetan ematen diren unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzetako ikasleak ebaluatzeko prozesuan erreklamazioak egiteko sistema ezartzen duena.
 • 93/2008 FORU AGINDUA, ekainaren 13koa, Hezkuntza kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Haur eta Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan aniztasunari nola erantzun arautzen duena. 
 • 89/2010 FORU AGINDUA, ekainaren 1ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, irakaskuntzako hizkuntza ereduetako aldaketak arautzen dituena.
 • 25/2013 FORU AGINDUA, otsailaren 27koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, ekainaren 1eko 89/2010 Foru Agindua aldatzen duena. Foru agindu haren bidez irakaskuntzako hizkuntza ereduetako aldaketak arautu ziren. 
 • Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
 • 26/2012 FORU AGINDUA, martxoaren 20koa, Euskara (Nafarroa) irakaskuntza espezialitatea ezartzen duena Maisu-maistren Kidegoan, dagozkion eginkizunak betetzeko Nafarroako Foru Komunitateko Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan.
 • Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria.