Share

logoNormativaIrakaskuntza

 

triangeluInformazioa Información
gorria button Informazio Orokorra Información general
gorria button Oporrak Vacaciones
gorria button Laneguna murriztea Reducción de jornada
gorria button Lan utzialdiak Excedencias
gorria button Bateragarritasuna Compatibilidad
gorria button Aldi baterako ezintasuna Incapacidad temporal
gorria button Lizentziak eta baimenak Licencias y permisos
gorria button Erretiroak Jubilaciones
Berde buttonSimulador de jubilación: Seguridad Social Muface

     

      LEXNAVARRA 

       BUSCADOR de las normas políticas y administrativas de Navarra.

Informazio laborala


Kontaktua:
Giza Baliabideen Zerbitzua
Mezu elektronikoak: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Telefonoa: 848 42 65 95

  Laneguna murriztea 

Araudia

Aplikazio esparrua
Funtzionarioei eta lan-kontratudunei.

Lanaldi murrizketaren motak
Lanaldiaren seirena, herena edo erdia murriztuko da.

Seiren bateko lanaldi murrizketa onartu ahal izanen da gorago aipatutako 1. eta 2. ataletan azaltzen diren kasuetan, baldin eta zerbitzua betetzeko ordezko langilerik jarri beharrik ez badago.

Aukerak

 1. Lanaldia murriztea zerbitzuaren beharren mende ez dagoen kasuak:
  • a) Legezko zaintza dela medio, zuzenean bere kargu duenean hamabi urtetik beherako haurren bat edo legez aitortutako ezgaitasuna duen pertsonaren bat.
  • b) Funtzionarioaren ezkontideak edo bikotekide egonkorrak edo odol nahiz ezkontza bidezko lehen graduko ahaideren batek ezgaitasunen bat badu.
  • c) Funtzionarioa adineko eri kronikoren batekin edo legez aitortutako ezgaitasuna duen adinekoren batekin bizi bada eta hura zaintzen badu (odol edo ezkontza bidezko bigarren gradura bitarteko ahaideak).
  • Genero indarkeriaren biktima izan diren emakumezko funtzionarioek, egiaz babestuak izan daitezen edota gizarte laguntza osoa izan dezaten, eskubidea izanen dute lanaldia murrizteko, beharrezkoa izanez gero.
 2. Lanaldia murriztea zerbitzuaren beharren mende dagoen kasuak:
  • a) Funtzionarioak berrogeita hamabost urte edo gehiago baditu.
  • b) Funtzionarioak lanerako aldi baterako ezintasunik edo ezintasun iraunkorrik sor ez dezakeen eritasuna badu, Hezkuntza Departamentuko Laneko Arriskuei Aurrea Hartzeko Atalak hari buruz emandako txostenaren arabera.
  • c) Funtzionarioak, legezko zaintza dela medio, zuzenean bere kargu badu hamabi eta hamasei urte (biak barne) bitarteko haurren bat.
  • d) Funtzionarioaren interes partikularrengatik.
 3. Zerbitzuan ordezko langilerik jarri beharrik ez izatea lanaldia murriztu ahal izateko baldintza den kasuak:
  • Lanaldiari seiren bat kentzea onartu ahal izanen da gorago aipatutako 1. eta 2. puntuetan azaltzen diren kasuetan, baldin eta zerbitzua betetzeko ordezko langilerik jarri beharrik ez badago.
Iraupena eta luzapenak
 • Irakasleak:
  Irakasleei lanaldiaren murrizketa emanen zaie ikasturtea amaitu arte betiere, salbu eta hura emateko arrazoia lehenago bukatzen denean. Eskatzen diren luzapenak ikasturte osorako izanen dira.
 • Irakasleak ez diren langileak:
  Lanaldi murrizketak sei hilabete iraunen du gutxienez.
  Lehen sei hilabeteetan, arrazoi hauek baino ez dira onartuko lanaldi murrizketaren amaiera aurreratzeko:
  a) Hura onartzeko kausa epe hori bete aurretik amaitzea.
  b) Funtzionarioak, erditze, adopzio edo harreragatik, ordaindutako lizentziari ekitea.

Interes partikularragatiko lanaldi murrizketaren hasierako iraunaldian eta bai, halakorik bada, luzapenetan ere, amaiera aurreratua onartzeko arrazoi bakarrak aurreko b) eta c) ataletan aurrez ikusitakoak izanen dira.

Lanaldia murrizteko epea bukatu baino lehenago interesdunak luzapena eskatzen ahalko du, baldin eta murrizketa emateko inguruabarrak aldatu ez badira.

Lanaldi murrizketaren luzapenik ez bada, murrizketa ematea zerbitzuaren beharren mende dagoenean, ez da arrazoi beragatik lanaldia murrizteko baimenik emanen harik eta aurreko murrizketa amaitu zenetik sei hilabete igaro arte, gutxienez.

Lanaldi murrizketa gauzatzeko baldintzak

Lanaldiaren murrizketa, oro har, egunero gauzatuko da langileak ezarririk daukan lanaldiaren lehen eta/edo azken orduetan, zerbitzuaren beharren arabera.

Txandaka ari diren langileei dagokienez, murrizketa lanaldi osoetan meta daiteke, hilabeteko kontaketarekin gehienez ere.

Lanaldi murriztuaren ordainsaria

Lanaldi murrizketak berekin dakar funtzionarioaren ordainsari guztien murrizketa proportzionala egitea, familia laguntzarena salbu.

Era berean, kotizazio sozialak eta dagozkien deskontuak lanaldi murriztuari dagozkion ordainsarien arabera kalkulatuko dira.

Lanaldia murrizteko baimenari lotutako mugapena

Lanaldi murrizketa lortzen duten funtzionarioak denbora tarte horretan ezin izanen dira beste ezein lanbide jardueratan edo lanpostutan aritu.

Aurkeztu beharreko agiriak

 • Giza Baliabideen Zerbitzuari zuzenduriko eskabidea, zeinetan hasiera eguna jarriko den.
 • Eskaera arrazoitzen duen egoeraren egiaztagiri ofiziala (familia liburua; Hezkuntza Departamentuko Laneko Arriskuei Aurrea Hartzeko Atalaren txostena, ezintasuna sor ez dezakeen eritasunagatiko murrizketa bada; edo murrizketa eskatzeko arrazoia izan den familiakidearen egoeraren frogagiria)