Imprimir

NAO 94 maiatzaren 16a

IRUÑEA. Deialdia, euskara itzultzaile aritzeko hiru lanpostu.

BON nº 94 - 16 mayo

PAMPLONA. Convocatoria de 3 plazas de traductor/a de euskera.