Imprimir

NAO 248 abenduaren 27a

Ordaindu bai baina errekuperatu behar ez diren herrietako 2019ko jaiegunak.

BON nº 248 - 27 diciembre

Fiestas locales para el año 2019 con carácter retribuido y no recuperable.