Imprimir

NAO 236 abenduaren 10a

Lekualdatze lehiaketa. Errepideetako zaintzaileak.

Lekualdatze lehiaketa . Basozainak.

Lekualdatze lehiaketa. Prestakuntzako eta enpleguko erdi mailako tituludunak.

BON nº 236 - 10 diciembre

Concurso de traslado de Vigilante de Carreteras.

Concurso de traslado de Guarda Forestal.

Concurso de traslado de Titulado de Grado Medio en Formación y Empleo.