Imprimir

NAO 233 abenduaren 4a

Lekualdatze lehiaketa, zeladoreen 118 lanpostu huts.

Lekualdatze lehiaketa, psikologo kliniko espezialista izateko 11 lanpostu huts.

BON nº 233 - 4 diciembre

Concurso de traslados de 118 vacantes de Celador/a.

Concurso de traslados de 11 vacantes de Psicólogo/a Especialista Clínico.