Imprimir

NAO 229 azaroaren 27a

Deialdia. Prestakuntzarako zerbitzu berezietako egoeran suhiltzaile-sarjentua.

Deialdiak. Fotokonposizioko ofizialea.

Deialidiak. Delineatzaile-ofiziala.

BON nº 229 - 27 noviembre.

Convocatoria de Sargento de Bomberos, en situación de servicios especiales para la formación.

Convocatorias de Oficial de Fotocomposición.

Convocatorias de Oficial Delineante.