Imprimir

NAO 208 urriaren 26a

HITZARMENA, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta bere erakunde autonomoen eta LAB, CCOO eta UGT sindikatuen artean, Enplegu publikoa eta lan baldintzak hobetzeko Gobernuaren eta sindikatuen 2018ko martxoaren 9ko II. Akordioaren lehen atalak ezartzen duena aplikatzeari buruzkoa.

BON nº 208 - 26 octubre

ACUERDO entre la administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos y los sindicatos LAB, CCOO y UGT sobre la aplicación de lo previsto en el apartado primero del II Acuerdo para la mejora del empleo público y de las condiciones de trabajo de 9 de marzo de 2018.