Imprimir

NAO 147 uztailaren 31a

ZIZUR NAGUSIA. Deialdia, enplegu eta toki garapenerako agente izateko lanpostu bat, B mailakoa eta euskararen C1 jakite-maila.

BON nº 147 - 31 julio

ZIZUR MAYOR. Convocatoria de una plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local Nivel B con conocimiento preceptivo del euskera nivel C1.